Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Professor Chris Wood Gwneud arian a darganfod meddyginiaethau newydd

26/11/2010

Mae tri o enwau blaenllaw'r diwydiant fferyllol yn dod i Gaerdydd i rannu eu harbenigedd ym maes troi datblygiadau gwyddonol allweddol yn fentrau busnes llwyddiannus.

Analysing brain scans Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

23/11/2010

Mae tîm o Brifysgol Caerdydd wedi cymryd cam pwysig tuag at driniaeth newydd o bosibl ar gyfer pobl â Chlefyd Parkinson.

Dr Simon Noble Cynorthwyo cleifion sy’n derbyn gofal lliniarol

23/11/2010

Mae un o’r arbenigwyr pennaf mewn gofal lliniarol o’r Brifysgol wedi lansio cynghrair ryngwladol o arbenigwyr gofal iechyd i arwain ymchwil i reolaeth tolchenni gwaed mewn cleifion â chlefydau anwelladwy.

Cardiff University logo Penodiadau pwysig i academyddion o Gaerdydd

23/11/2010

Mae dwy gyfres o benodiadau amlwg wedi tanlinellu safle Caerdydd yn ganolfan i academyddion uchel eu parch ar draws amryw o ddisgyblaethau.

Student Support app icon Penodiadau pwysig i academyddion o Gaerdydd

22/11/2010

Mae un o’r arbenigwyr pennaf mewn gofal lliniarol o’r Brifysgol wedi lansio cynghrair ryngwladol o arbenigwyr gofal iechyd i arwain ymchwil i reolaeth tolchenni gwaed mewn cleifion â chlefydau anwelladwy.

Professor Julie Williams Mynd i’r afael â’r genyn sy’n achosi clefyd Alzheimer

18/11/2010

Bydd un o arbenigwyr blaenllaw'r brifysgol ym maes canfod genynnau sy’n achosi clefyd Alzheimer yn cwrdd â rhai o arbenigwyr eraill o bedwar ban byd am y tro cyntaf ym Mharis (ddydd Gwener 19 Tachwedd) i geisio rhannu gwybodaeth a chyflymu’r frwydr enynnol yn erbyn y clefyd.

Cesagen event Cesagen Open Day

18/11/2010

Listen to an interview from the event

training ground action Pitch perfect

17/11/2010

Rugby squads train ahead of Autumn Internationals

lighbulb illustration from the Festival of Ideas brochure Gŵyl y Syniadau

17/11/2010

Noson o adloniant amrywiol lle cyflwynir elfen o gomedi i faes ymchwil academaidd a darlith gan gyflwynydd teledu ac awdur. Dyma rai o’r digwyddiadau lu sy’n rhan o raglen newydd i weithgareddau yn y brifysgol.

flags Languages: Your passport to success

17/11/2010

Event outlines career options for school pupils studying foreign languages

2010