Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Dr Allison John Balchder Prydain

09/11/2010

Cafodd merch â gradd feddygol o Gaerdydd a oresgynnodd broblemau iechyd enfawr wrth ddod yn feddyg ei chydnabod yng Ngwobrau blynyddol Balchder Prydain.

Professor Sir Martin Evans The Sir Martin Evans Lecture

09/11/2010

New lecture series honours Nobel Laureate

Chris Smith Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09/11/2010

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

Visionary poster Visionary

08/11/2010

Mae arddangosfa newydd yn dangos gwaith artistiaid cyfoes a’u golwg unigryw ar weledigaethau o’r dyfodol agos wedi’i lansio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Professor Malcolm Jones Gyrfa o wasanaeth

08/11/2010

Dyfarnwyd Medal Cyfadran Llawdriniaeth Ddeintyddol Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin i’r Athro Malcolm Jones, sy’n cwblhau ei dymor fel Dirprwy Is-ganghellor Iechyd ac Ystadau, mewn seremoni yng Nghaeredin.

Professor Liu Lun and Dr David Grant Cynllunio Tsieina drefol

08/11/2010

Wrth i broses drefoli Tsieina fynd yn ei blaen, mae galw mawr am arbenigwyr cynllunio academaidd a phroffesiynol.

business image £76M boost to the Welsh economy

04/11/2010

Cardiff Business School boosts the Welsh economy by £76M per year

Gravitational lensing diagram Revealing hidden galaxies

04/11/2010

University astronomers help reveal new views of the distant universe

Dr David Grant Making Wales a 21st Century Success

04/11/2010

Read the Vice-Chancellor's vision for Cardiff's future

DNA illustration Genetics archives

03/11/2010

Online genetic collection secured for future generations

Tudalen 6 o 33

2010