Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Prof. Richard Wyn Jones So what does Wales think of cuts in public spending?

03/11/2010

Wales Governance Centre research reveals Welsh electorates views on funding cuts

Sustainability Week logo Wythnos Gynaliadwyedd 2010

02/11/2010

O 8 – 12 Tachwedd, bydd y Brifysgol yn cynnal ei hail Wythnos Gynaliadwyedd.

brain Boosting the brain

01/11/2010

Aspiring University neuroscientists head to Bristol to help boost their careers

illustration of DNA Tackling increased cancer risks

01/11/2010

University scientists identify new colorectal cancer gene

Professor Dame Jocelyn Bell Burnell A celebration of women in astronomy

30/10/2010

New Equality and Diversity lecture series starts

TXT2BayLit TXT2BayLit

30/10/2010

Live artwork initiative is a standout event at Cardiff’s BayLit Festival

Prof. M. Mason Gwell cyfle i oroesi gan bobl sy’n dioddef o ganser y prostad

28/10/2010

Mae gan gleifion canser y prostad sy'n cael cyfuniad o therapi hormonau ac ymbelydredd well cyfle o dipyn i oroesi na chleifion sy’n derbyn ymbelydredd yn unig, yn ôl astudiaeth wedi’i harwain gan Brifysgol Gaerdydd.

BEST Doctors awards u’n ennill gwobrau BEST

28/10/2010

Yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gwobrwyo rhagoriaeth feddygol

Gloved hands performing a magic trick Hud a lledrith mewn ymchwil i Awtistiaeth

28/10/2010

Mae pobl ag awtistiaeth yn fwy tebygol o gael eu twyllo gan gastiau hudol nag a dybiwyd yn flaenorol, yn ôl ymchwil newydd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol.

Scanning electron micrograph of Burkholderia bacteria Ymchwil i Ffibrosis Systig

28/10/2010

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau ar brosiect ymchwil dros gyfnod o flwyddyn sydd â’r nod o ymchwilio i heintiad bacterol sy’n achosi problemau i bobl sy’n dioddef o Ffibrosis Systig. Ariannwyd yr ymchwil â grant o £45,000 gan yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig.

Tudalen 7 o 33

2010