Skip to content
Skip to navigation menu

English

2011

Cyfeillgarwch yn yr oes ddigidol Cyfeillgarwch yn yr oes ddigidol

11/11/2011

Darlithoedd Nodedig mewn Cyfrifiadura Cymdeithasol

Building language confidence Building language confidence

10/11/2011

Activities prove popular with secondary school pupils

Ailhyfforddi’r ymennydd Ailhyfforddi’r ymennydd

09/11/2011

Gallai’r dechneg helpu dioddefwyr Parkinson

Hwb £2M i ymchwil i sgitsoffrenia Hwb £2M i ymchwil i sgitsoffrenia

09/11/2011

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn cael cyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol

FameLab FameLab

08/11/2011

See the next generation of science communicators

Dinas sy’n parhau Dinas sy’n parhau

07/11/2011

Pam mae Hynafiaeth Ddiweddar yn bwysig

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07/11/2011

Gallai ychwanegu radiotherapi at driniaeth hormonau atal cannoedd o farwolaethau y flwyddyn

Ymchwilio i wynnin yr ymennydd Ymchwilio i wynnin yr ymennydd

07/11/2011

Yr Ysgol Seicoleg yn derbyn Gwobr Ymchwiliwr Gyntaf y Brifysgol gan Wellcome Trust

Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb

04/11/2011

Enwebu’r Athro Teresa Rees ar gyfer gwobr newydd am waith ar rywedd ac anghydraddoldeb

Ebbw Vale teenage Climate Change Champion’s early start at Cardiff University

04/11/2011

Ebbw Vale’s fifteen-year-old Climate Change Champion, Bronwen Davies

2011