Skip to content
Skip to navigation menu

English

2011

Roger Williams MP MP tours ground-breaking research

26/01/2011

Politician hears of potential benefits of Cardiff mental health studies

Rhagoriaeth mewn chwaraeon Rhagoriaeth mewn chwaraeon

25/01/2011

Dechrau’r paratoadau ar gyfer 15fed cystadleuaeth Gêm y Prifysgolion

Athro Mike Batty Pan fo’r Byd i gyd yn Ddinas

25/01/2011

Athro Anrhydeddus i drafod rhagfynegiadau byw ar gyfer yr 21ain ganrif

Diwygio gwasanaethau cyhoeddus Diwygio gwasanaethau cyhoeddus

25/01/2011

Mae Ysgol Fusnes Caerdydd yn ymuno ag astudiaeth ymchwil Ewropeaidd fawr i archwilio llwyddiant dod wyneb yn wyneb â’r farchnad

Gwella amodau gwaith rhyngwladol Gwella amodau gwaith rhyngwladol

24/01/2011

Arbenigwyr busnes i gynghori’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) ar wella amodau gwaith

Gwyddoniaeth Fentrus Gwyddoniaeth Fentrus

24/01/2011

Arweinwyr busnes yn cynghori ymchwilwyr ynglŷn â rhoi meddyginiaeth ar waith

Yr Athro Matt Griffin Gwobr seryddol

21/01/2011

Yr Athro Matt Griffin yn derbyn gwobr fawreddog gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol

i-Solve i-Solve

21/01/2011

Interdisciplinary researchers succeed in commercial challenge

Ole Petersen Cydweithredu â Tsieina

20/01/2011

Cyfarwyddwr y Biowyddorau yn cryfhau cysylltiadau â Tsieina

Yr Ymennydd fel Celf? Yr Ymennydd fel Celf?

19/01/2011

Mae’r chwilio wedi dechrau am y delweddau gorau o ymchwil niwrowyddonol yn y Brifysgol

2011