Skip to content
Skip to navigation menu

English

2012

Arloesi yng Nghymru Arloesi yng Nghymru

09/11/2012

Datblygu’r defnydd o dystiolaeth ymchwil drwy dreialon polisi

Y Gyfraith a chwaraeon Y Gyfraith a chwaraeon

07/11/2012

Undeb Rygbi Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim i glybiau

Amgyffred amser Amgyffred amser

07/11/2012

Mae achosiaeth yn effeithio ar ein hamgyffrediad o amser

Rishard Sambrook Helo a Hwyl Fawr

06/11/2012

Mae Louise Casella yn dweud hwyl fawr wrth Gaerdydd ar ôl treulio 25 mlynedd yn y Brifysgol ac rydym yn dweud helo wrth Richard Sambrook sydd wedi ymuno â’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ddiweddar.

Hugh Jones Cysylltu â’n gilydd

06/11/2012

Mae Hugh Jones, y Prif Swyddog Gweithredol yn cyflwyno Cysylltiadau – rhwydwaith cymdeithasol mewnol newydd y Brifysgol.

the eye clinic Clinig Llygaid

06/11/2012

Cardiff prides itself in being the only academic centre for optometry in Wales. Helen Morris, Practice Manager of Cardiff University Optometrists tells Blas how staff and their family and friends can get free eye tests whilst supporting current students in their training.

Cardiff People Cymryd rhan yn Rhaglen Pobl Caerdydd

06/11/2012

Ar ôl lansio e-Recriwtio mae Tîm Rhaglen Pobl Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio ar gam nesaf y cynllun prosiect - gweithredu systemau Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein a fydd yn newid y ffordd rydym yn gweithio yma yng Nghaerdydd. Mae Caroline Mackenzie, Rheolwr y Rhaglen, yn dweud rhagor wrthym am y camau nesaf.

Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid

05/11/2012

Gweinidog yr Wrthblaid yn annog busnesau i gymryd mantais o dechnoleg uwchgyfrifiadura blaenllaw

Lleoedd Cynaliadwy Lleoedd Cynaliadwy

05/11/2012

Griff Rhys Jones yn arwain dathliad o Sefydliad Ymchwil blaenllaw

Cerdyn Nadolig y Brifysgol Cerdyn Nadolig y Brifysgol

05/11/2012

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth

2012