Skip to content
Skip to navigation menu

English

2012

East meets West East meets West

13/12/2012

School of Music hosts talented Singaporean music students

Gwefan y Brifysgol ond ar ffurf wahanol Gwefan y Brifysgol ond ar ffurf wahanol

11/12/2012

O yfory ymlaen, bydd golwg a theimlad newydd yn cyfarch ymwelwyr â gwefan y Brifysgol wrth i ni lansio cam cyntaf dylunio ein gwefan o’r newydd.

Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd

11/12/2012

Gwyliwch Dr Kelly BéruBé mewn cyfres feddygol newydd sbon ar gyfer CBBC

Cydnabod ymroddiad staff Cydnabod ymroddiad staff

10/12/2012

Dathlu dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth mewn digwyddiad blynyddol

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07/12/2012

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau

07/12/2012

‘Ceffylau blaen’ gwyddoniaeth fferyllol yn dod ynghyd er mwyn cyflwyno a thargedu cyffuriau’n well

Cydnabod rhagoriaeth academaidd Cydnabod rhagoriaeth academaidd

07/12/2012

Penodi ysgolhaig o Gaerdydd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Newyddiaduraeth gymunedol – bod yn rhan ohoni Newyddiaduraeth gymunedol – bod yn rhan ohoni

07/12/2012

Galluogi a grymuso cymunedau

Dathlu pen-blwydd yn 100 oed Dathlu pen-blwydd yn 100 oed

07/12/2012

Awdur a hanesydd yn dathlu pen-blwydd nodedig

2012