Skip to content
Skip to navigation menu

English

2012

the eye clinic Clinig Llygaid

06/11/2012

Cardiff prides itself in being the only academic centre for optometry in Wales. Helen Morris, Practice Manager of Cardiff University Optometrists tells Blas how staff and their family and friends can get free eye tests whilst supporting current students in their training.

Cardiff People Cymryd rhan yn Rhaglen Pobl Caerdydd

06/11/2012

Ar ôl lansio e-Recriwtio mae Tîm Rhaglen Pobl Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio ar gam nesaf y cynllun prosiect - gweithredu systemau Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein a fydd yn newid y ffordd rydym yn gweithio yma yng Nghaerdydd. Mae Caroline Mackenzie, Rheolwr y Rhaglen, yn dweud rhagor wrthym am y camau nesaf.

Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid

05/11/2012

Gweinidog yr Wrthblaid yn annog busnesau i gymryd mantais o dechnoleg uwchgyfrifiadura blaenllaw

Lleoedd Cynaliadwy Lleoedd Cynaliadwy

05/11/2012

Griff Rhys Jones yn arwain dathliad o Sefydliad Ymchwil blaenllaw

Cerdyn Nadolig y Brifysgol Cerdyn Nadolig y Brifysgol

05/11/2012

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth

Watch the Open Air Gallery Watch the Open Air Gallery

01/11/2012

Watch images being projected onto the University’s Main Building

Hand splitting open a pea pod Good Food

31/10/2012

First Welsh University to receive Soil Association Food for Life Catering Mark

WISERD EDUCATION launch Advancing education research in Wales

31/10/2012

£1M programme launched

Dr Rosemary Kennedy CBE Nursing education

31/10/2012

Dr Rosemary Kennedy CBE appointed Honorary Visiting Professor

Teithiau cerdded amser cinio Teithiau cerdded amser cinio

30/10/2012

Lansio grŵp cerdded fel rhan o’r Wythnos Gynaladwyedd

Tudalen 7 o 43

2012