Skip to content
Skip to navigation menu

English

2012

Cardiff on University Challenge Cardiff dream team to take University Challenge

20/12/2012

A select team of distinguished Cardiff University alumni will battle for intellectual superiority in a pre-recorded University Challenge Christmas special.

Cardiff University Logo Gyfarfod Neuadd y Dref

19/12/2012

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Mentergarwch, ynghyd â’r Deoniaid Ymchwil yn cynnal dau gyfarfod ‘Neuadd y Dref’ ym mis Ionawr 2013.

Yr Athro Terry Threadgold Hwyl fawr ... Yr Athro Terry Threadgold

18/12/2012

Mae’r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Staff ac Amrywiaeth a Phennaeth dros dro’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn. Yma, mae hi’n edrych yn ôl ar uchafbwyntiau ei gyrfa ac mae’n dweud wrthym beth fydd hi’n gweld ei eisiau fwyaf am Gaerdydd.

Padlock Rhaglen Fframwaith Diogelu Gwybodaeth

18/12/2012

Bydd Fframwaith Diogelu Gwybodaeth yn gwella diogelwch y wybodaeth sydd gan y Brifysgol. Cewch wybod rhagor am y rhaglen a’r hyn y mae yn ei olygu i chi.

Newspaper Crynodeb o'r newyddion

18/12/2012

Llwyddiant Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i fyfyrwyr PhD Caerdydd

Members of staff Cydnabod gwasanaeth

18/12/2012

Dathlu dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth mewn digwyddiad blynyddol

DNA Pam dydy neb yn berffaith

18/12/2012

Cardiff-Cambridge study discovers numerous flaws in our DNA

The Crab Nebula Tarddiadau ffrwydrol i lwch cosmig

17/12/2012

Confirmation by sharp-eyed telescope

Dyfodol addysg uwch ar-lein Dyfodol addysg uwch ar-lein

14/12/2012

Cardiff joins Futurelearn

Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg

13/12/2012

Dr Maggie Woodhouse yn cael Gwobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Deall Anabledd 2012

Tudalen 1 o 43

2012