Skip to content
Skip to navigation menu

English

2013

Professor Chris McGuigan Hwb i arloesedd yng Nghymru

31/01/2013

Prosiect Cymru-gyfan i drosglwyddo mwy o dechnoleg rhwng prifysgolion Cymru a busnesau

Creu DU gryfach, wyrddach Creu DU gryfach, wyrddach

31/01/2013

Sefydliad Catalyddu Caerdydd (CCI) yn arwain canolbwynt Catalyddu newydd

Spacekids First ever Welsh-led EU space programme launched by Cardiff University

31/01/2013

€2M award will help develop new detectors to be used in future space missions

Teimladau Tawel Teimladau Tawel

31/01/2013

Arddangosfa newydd i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth

Khalid World leading Islamic environmentalist to visit Cardiff

30/01/2013

'Muslims, the Environment and the Challenge of the Emerging Order - An Islamic Perspective' Professor Susan Baker will chair this seminar when Fazlun Khalid visits Cardiff in February.

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29/01/2013

Cyllid i fynd i’r afael â darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio

Auril logo Leading the way in knowledge exchange

29/01/2013

Dr David Bembo first representative of a Welsh institution to chair the Association for University Research and Industry Links.

Main building Hwb i ymchwil yn sgil cydweithrediad â de-orllewin Lloegr

24/01/2013

Cydweithrediad GW4 yn dod â Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg at ei gilydd

ESRC logo Connecting Welsh communities

24/01/2013

£2.4M to engage communities in key decisions

Llwyddiant Dwbl i gwmnïau sy’n deillio o’r Brifysgol Llwyddiant Dwbl i gwmnïau sy’n deillio o’r Brifysgol

24/01/2013

Cerrig milltir allweddol i ddau gwmni sy’n deillio o’r brifysgol

Tudalen 1 o 4

2013