Skip to content
Skip to navigation menu

English

2014

Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant

17/11/2014

Myfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth yn gobeithio codi £10,000 gyda chefnogaeth y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Dr Jamie Huw Roberts

New hope for halting cell death caused by disease New hope for halting cell death caused by disease

17/11/2014

Cell death discovery opens up new drug targets for treating kidney and liver disease

Shami Chakrabarti delivers Hadyn Ellis Distinguished Lecture Shami Chakrabarti delivers Hadyn Ellis Distinguished Lecture

14/11/2014

UK's leading human rights campaigner explores the threats to our democratic institutions

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd ‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13/11/2014

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr

13/11/2014

Prosiect cydweithredol yn defnyddio technoleg argraffu 3D i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o helmedau diogelwch beicio

Rhaid i’r llwybr i arweinyddiaeth fod yn hyblyg er mwyn rhoi mynediad i fenywod Rhaid i’r llwybr i arweinyddiaeth fod yn hyblyg er mwyn rhoi mynediad i fenywod

13/11/2014

Seminar yn clywed bod angen dulliau newydd er mwyn manteisio ar ddoniau menywod

Hanesydd yn ennill gwobr ryngwladol Hanesydd yn ennill gwobr ryngwladol

13/11/2014

Dyfarnu Gwobr Sutherland 2014 i academydd o Gaerdydd

Gwyddonwyr Caerdydd yn helpu datgloi cyfrinachau’r Bydysawd Gwyddonwyr Caerdydd yn helpu datgloi cyfrinachau’r Bydysawd

13/11/2014

Researchers help to discover hundreds of black holes

Anrhydedd blaenllaw i arloeswr ym maes seiciatreg plant Anrhydedd blaenllaw i arloeswr ym maes seiciatreg plant

11/11/2014

Gwyddonydd y Cyngor Ymchwil Feddygol yn ennill Gwobr Ruane gwerth $50,000 mewn seremoni yn Efrog Newydd

Tudalen 5 o 36

2014