Skip to content
Skip to navigation menu

English

2014

Ymgyrch Caerdydd i leihau goryfed mewn pyliau i’w threialu ledled Lloegr Ymgyrch Caerdydd i leihau goryfed mewn pyliau i’w threialu ledled Lloegr

22/12/2014

A campaign to cut binge drinking developed in Wales is to be piloted across England.

Bridging the gap between immune disorder and mental illness Bridging the gap between immune disorder and mental illness

22/12/2014

Cardiff scientists in £5M project to investigate link between immune system and brain disorder

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

18/12/2014

Ymchwil o’r radd flaenaf yn sicrhau’r pumed safle i Gaerdydd yn nhabl prifysgolion y DU

Ymhlith y goreuon yn y Deyrnas Unedig Ymhlith y goreuon yn y Deyrnas Unedig

18/12/2014

Cydnabyddiaeth i ansawdd ac effaith eithriadol yn ymchwil cyfathrebu, cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol Caerdydd

Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith

18/12/2014

Ymchwil nodedig Caerdydd yn rhagori mewn asesiad cenedlaethol

Ymuno â’r triongl euraid Ymuno â’r triongl euraid

18/12/2014

Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth wedi’u graddio ymhlith y tri gorau yn y Deyrnas Unedig am ymchwil sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang

Cydnabyddiaeth i ymchwil gymdeithasegol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang Cydnabyddiaeth i ymchwil gymdeithasegol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang

18/12/2014

Caerdydd yw’r 3edd brifysgol orau yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ac effaith ymchwil, yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y Deyrnas Unedig Ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y Deyrnas Unedig

18/12/2014

Caerdydd wedi’i chadarnhau’n arweinydd ym maes ymchwil addysgol

Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig

18/12/2014

Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, a Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi’u graddio’n bedwerydd gorau yn y Deyrnas Unedig.

Mae ymchwil beirianneg yn cael effaith fyd-eang Mae ymchwil beirianneg yn cael effaith fyd-eang

18/12/2014

Civil and Construction Engineering ranked first in the UK

Tudalen 1 o 36

2014