Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth

31/01/14

Thomas Lemon eisoes yn achosi cynnwrf yn ei broffesiwn dewisol

Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith

31/01/14

Cydweithrediad cemeg yn cysylltu gwyddoniaeth yng Nghaerdydd â byd busnes yn y Deyrnas Unedig

Dathlu cyhoeddiadau staff Dathlu cyhoeddiadau staff

30/01/14

Yr Ysgol Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/14

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30/01/14

Gallai effaith y newid yn yr hinsawdd ar greaduriaid y pridd amharu ar allu’r ddaear i amsugno carbon

Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor

29/01/14

Professor John Harwood recognised for his world-leading biotechnology research

breast cancer visualisation Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27/01/14

Ymchwilwyr bellach yn gallu atal canser y fron rhag ymledu 80% drwy atal genynnau

Syniadau newydd er mwyn gwella’r broses o lunio polisïau Syniadau newydd er mwyn gwella’r broses o lunio polisïau

27/01/14

Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru yn cynnig syniadau newydd er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus Cymru

Y nod CE yn agor y drws i Ewrop ar gyfer un o gwmnïau deillio’r Brifysgol Y nod CE yn agor y drws i Ewrop ar gyfer un o gwmnïau deillio’r Brifysgol

27/01/14

Asalus Medical Instruments yn ennill y nod CE am ddyfais llawdriniaeth laparosgopig

Championing workplace diversity Championing workplace diversity

24/01/14

University’s LGBT+ Staff Network named best in Wales

Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia? Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia?

23/01/14

Mwtadiadau genetig newydd yn taflu goleuni ar anhwylder

MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol cyntaf y Byd MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol cyntaf y Byd

23/01/14

Cwrs newydd Prifysgol Caerdydd gyda FutureLearn

Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol

23/01/14

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: “Ni allwn ganiatáu i'r iaith gael ei gadael ar ôl gan y technolegau diweddaraf”

Otter research on film Otter research on film

22/01/14

Online films show the work of Cardiff University Otter Project

Future of cancer diagnosis brighter Future of cancer diagnosis brighter

21/01/14

Techniques developed for astronomy benefit medicine

Training the next generation of environmental scientists Training the next generation of environmental scientists

21/01/14

GW4 Alliance launches NERC GW4 Doctoral Training Partnership (DTP)

The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor

17/01/14

MRC Professor Ole Petersen recognised for fundamental research contributions

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/14

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

Buddsoddiad mewn technoleg yn ehangu sbectrwm Cemeg Buddsoddiad mewn technoleg yn ehangu sbectrwm Cemeg

16/01/14

Partneriaid mewn diwydiant i elwa ar ystafell dadansoddi cemegol newydd

Cydnabyddiaeth i Wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd gan y Cyngor Gwyddoniaeth Cydnabyddiaeth i Wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd gan y Cyngor Gwyddoniaeth

16/01/14

Dau academydd wedi’u cynnwys yn y rhestr o’r 100 o Wyddonwyr Mwyaf Blaenllaw sy’n Ymarfer yn y Deyrnas Unedig

Tudalen 10 o 130
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein