Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Future of cancer diagnosis brighter Future of cancer diagnosis brighter

21/01/14

Techniques developed for astronomy benefit medicine

Training the next generation of environmental scientists Training the next generation of environmental scientists

21/01/14

GW4 Alliance launches NERC GW4 Doctoral Training Partnership (DTP)

The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor

17/01/14

MRC Professor Ole Petersen recognised for fundamental research contributions

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/14

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

Buddsoddiad mewn technoleg yn ehangu sbectrwm Cemeg Buddsoddiad mewn technoleg yn ehangu sbectrwm Cemeg

16/01/14

Partneriaid mewn diwydiant i elwa ar ystafell dadansoddi cemegol newydd

Cydnabyddiaeth i Wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd gan y Cyngor Gwyddoniaeth Cydnabyddiaeth i Wyddonwyr o Brifysgol Caerdydd gan y Cyngor Gwyddoniaeth

16/01/14

Dau academydd wedi’u cynnwys yn y rhestr o’r 100 o Wyddonwyr Mwyaf Blaenllaw sy’n Ymarfer yn y Deyrnas Unedig

Supporting diversity Supporting diversity

16/01/14

Stonewall Top 100 Employers list recognises Cardiff University

Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol

15/01/14

Byddai rhai teuluoedd yn ystyried tawelyddu’n derfynol ar gyfer perthnasau ag anafiadau i’r ymennydd sydd mewn cyflwr diymateb parhaol

Brecwast am ddim Brecwast am ddim

14/01/14

Mae clybiau brecwast i bawb yn lleihau achosion o golli brecwast ac yn cynyddu bwyta’n iach

Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol

13/01/14

Prosiect rhyngwladol yn ymwneud â’r gofod a arweiniwyd gan Brifysgol Caerdydd yn derbyn gwobr am gyflawniad eithriadol

Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol

13/01/14

Canolfan ragoriaeth ym maes catalyddu’n cael ei henwi’n Sefydliad Ymchwil newydd y Brifysgol

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/14

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09/01/14

Dewis yr Athro Derek Gallen i arwain corff proffesiynol ar gyfer athrawon clinigol

Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

09/01/14

Cyn-fyfyrwyr yn siarad am eu profiadau cadarnhaol

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

07/01/14

Llwyddiant i Gaerdydd ar restr anrhydeddau’r Frenhines

Deon Meddygaeth Newydd Deon Meddygaeth Newydd

02/01/14

Yr Athro John Bligh yn cymryd yr awenau yn yr Ysgol Meddygaeth

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/14

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Asesu risg canser Asesu risg canser

23/12/13

Model newydd yn helpu i wella’r broses o nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl o gael canser y coluddyn

Images of Research Images of Research

19/12/13

University Graduate College celebrates its research

Ysbrydoli perfformiad Ysbrydoli perfformiad

16/12/13

Clinig Inspire Performance newydd y Brifysgol yn rhoi hwb i chwaraeon yng Nghymru

Tudalen 10 o 129
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein