Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Professor Siyi Fu Gwobr ryngwladol ar gyfer cyfarwyddwr Confucius

23/01/09

Cydnabyddiaeth ar gyfer gwaith i hyrwyddo diwylliant Tsieina

Welsh flag painted on face Swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed darganfyddiadau ymchwil newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg

23/01/09

Mae ymchwil newydd yn gofyn: ‘Os yw siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gefnogi annibyniaeth, beth am y rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg?’

DNA Cyllid Tenovus ar gyfer ymchwil geneteg canser

22/01/09

Cymorth i brosiectau sy’n canolbwyntio ar gleifion

Sir Martin Evans (left) receives the Gold Medal from the President of The Royal Society of Medicine, Professor Robin Williamson Medal Aur ar gyfer enillydd Gwobr

21/01/09

Syr Martin Evans yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol

Professor Paul Smith and Dr Rachel Errington, co-developers of CyMap Dêl technoleg ddelweddu yn rhoi sylw i dechnoleg sglodion y genhedlaeth nesaf

21/01/09

Mae gan dechnoleg ddelweddu Lab-ar-sglodyn botensial i gyflymu diagnosis afiechydon

Chronic lymphocytic leukaemia cells Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn treialon clinigol yn sgil darganfod cyffur

21/01/09

Y darganfyddiad diweddaraf gan ymchwil parhaus yr Ysgol Feddygaeth i lewcemia lymffosytig cronig

Professor Peter Ade Gwobr flaenllaw ar gyfer offer seryddiaeth

20/01/09

Cydnabod yr Athro Peter Ade am fwy na 30 mlynedd o gyflawniad

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Dirprwy Weinidog yn canmol ymchwil ‘nodedig’

19/01/09

John Griffiths AC yn mynd ar daith o gwmpas y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Helpu busnesau yn y Cymoedd i fod yn gystadleuol

19/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Lord Mandelson makes a point on his visit to the School of Engineering Y Gweinidog Busnes yn cael cipolwg ar ymchwil gynaliadwy

16/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Mike O'Brien Treiddio ymhellach i’r Argae

12/01/09

Ymwelwyr proffil uchel yn cael eu denu i’r Ysgol Beirianneg

Professor Bernard F Schutz Arbenigwr ‘Yr Hollfyd’ Caerdydd yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol

12/01/09

Cydnabod arweiniad mewn astronomeg serol ac ymchwil tonnau disgyrchol

Dr Jonathon Gray Y cyntaf ym maes gofal iechyd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

09/01/09

Dr Jonathon Gray yn cael ei benodi yn Gadeirydd Gwella Gofal Iechyd

A group of nurses Nyrsys y dyfodol

09/01/09

Diwrnod agored yn amlygu cyfleoedd ar gyfer gradd nyrsio a ariennir gan fwrsariaeth

Tom Buckroyd in Swimming pool Wyneb newydd i ieuenctid y genedl

08/01/09

Tom wedi’i ddewis i gynrychioli Ieuenctid Gwirioneddol Lloegr

Professor Peter Wells New Year’s Honours 2009

06/01/09

Recognition for outstanding achievements

Detox diet food Dryllio dadwenwyno

06/01/09

Bwyta’n iach a chwsg yw’r ffordd orau o ddadwenwyno

Cyfieithu nofel Cyfieithu nofel

22/12/08

Llyfr gan ddarlithydd Caerdydd yn un o’r cyntaf o Gymru i gael ei gyfieithu i’r Dyrceg

Cyflwyno Archeoleg Cyflwyno Archeoleg

22/12/08

Gŵyl Archeoleg 2009 yn dod i Gaerdydd

Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru

22/12/08

DVD i ddenu’r genhedlaeth nesaf o feddygon

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein