Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Professor Peter Ade Gwobr flaenllaw ar gyfer offer seryddiaeth

20/01/09

Cydnabod yr Athro Peter Ade am fwy na 30 mlynedd o gyflawniad

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Dirprwy Weinidog yn canmol ymchwil ‘nodedig’

19/01/09

John Griffiths AC yn mynd ar daith o gwmpas y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Helpu busnesau yn y Cymoedd i fod yn gystadleuol

19/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Lord Mandelson makes a point on his visit to the School of Engineering Y Gweinidog Busnes yn cael cipolwg ar ymchwil gynaliadwy

16/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Mike O'Brien Treiddio ymhellach i’r Argae

12/01/09

Ymwelwyr proffil uchel yn cael eu denu i’r Ysgol Beirianneg

Professor Bernard F Schutz Arbenigwr ‘Yr Hollfyd’ Caerdydd yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol

12/01/09

Cydnabod arweiniad mewn astronomeg serol ac ymchwil tonnau disgyrchol

Dr Jonathon Gray Y cyntaf ym maes gofal iechyd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

09/01/09

Dr Jonathon Gray yn cael ei benodi yn Gadeirydd Gwella Gofal Iechyd

A group of nurses Nyrsys y dyfodol

09/01/09

Diwrnod agored yn amlygu cyfleoedd ar gyfer gradd nyrsio a ariennir gan fwrsariaeth

Tom Buckroyd in Swimming pool Wyneb newydd i ieuenctid y genedl

08/01/09

Tom wedi’i ddewis i gynrychioli Ieuenctid Gwirioneddol Lloegr

Professor Peter Wells New Year’s Honours 2009

06/01/09

Recognition for outstanding achievements

Detox diet food Dryllio dadwenwyno

06/01/09

Bwyta’n iach a chwsg yw’r ffordd orau o ddadwenwyno

Cyfieithu nofel Cyfieithu nofel

22/12/08

Llyfr gan ddarlithydd Caerdydd yn un o’r cyntaf o Gymru i gael ei gyfieithu i’r Dyrceg

Cyflwyno Archeoleg Cyflwyno Archeoleg

22/12/08

Gŵyl Archeoleg 2009 yn dod i Gaerdydd

Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru

22/12/08

DVD i ddenu’r genhedlaeth nesaf o feddygon

Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A

18/12/08

Myfyrwyr eithriadol yn cael eu cydnabod mewn seremoni CBAC

Asesiad yn cydnabod ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd Asesiad yn cydnabod ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd

18/12/08

Canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE)

Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau’n ymweld â Chaerdydd Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau’n ymweld â Chaerdydd

17/12/08

Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwyddoniaeth ac Ymchwil yn cynnal trafodaethau polisi ac ymarfer gyda’r Brifysgol

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/08

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Bangor a Chaerdydd yn cydweithredu ar iechyd Bangor a Chaerdydd yn cydweithredu ar iechyd

17/12/08

Sefydlu Cynghrair Iechyd Strategol ar gyfer Ymchwil ac

Legislation governing older people goes under spotlight

16/12/08

Cardiff Law School hosts all-Wales seminar to discuss possible new legislation

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein