Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Rheolleiddio a hrywyddo ieithoedd Celtaidd Rheolleiddio a hrywyddo ieithoedd Celtaidd

22/05/09

Asesu effaith cynigion ynghylch yr iaith Gymraeg

scan of a brain Cof yn cael hwb o ariannol

22/05/09

£1.57 miliwn ar gyfer ymchwil i ddysgu a’r cof

Healing hands Symud gofal iechyd Cymru ymlaen

22/05/09

Mae dyfarniad o £1.8 miliwn yn gyrru ymchwil trosiadol yn ei flaen

a picnic in a park World’s largest picnic

21/05/09

Bank holiday record-breaking attempt

The School Food Revolution logo Chwyldro bwyd byd-eang

20/05/09

Ymchwil y Brifysgol wedi’i gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig

Brain scan Darganfod ‘canu’r ymennydd’

19/05/09

Darganfyddiadau a allai helpu i drin dioddefwyr epilepsi a sgitsoffrenia

Just one of more than 7,500 volunteers who have participated in heart and cardiovascular risk factor studies Degawd o ddarganfod

19/05/09

Sefydliad Ymchwil Calon Cymru, Syr Geraint Evans yn dathlu ei ben-blwydd

Formula one cars on the track Fformiwla Un yn y DU yn colli’r ras arloesi

18/05/09

Adroddiad newydd yn archwilio newidiadau yn y sector chwaraeon modur

Professor Graham Hutchings Dyfarnu Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol

15/05/09

Cydnabyddiaeth i'r Athro Graham Hutchings am ei waith arloesol mewn Cemeg

Herschel I ffwrdd â ni!

15/05/09

Seryddwyr yng Nghaerdydd yn helpu datgelu cyfrinachau'r Bydysawd

SIFE Logo Myfyrwyr mewn Menter Rydd

15/05/09

Canmolwyd mentrau myfyrwyr gan SIFE y DU

The DECIPHer team: Professor Ronan Lyons, Professor Laurence Moore and Professor Rona Campbell Caerdydd yn arwain canolfan ryngddisgyblaethol

13/05/09

Y Brifysgol yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth £5m newydd

Professor John Pearce FRS Gwobr oes am ymchwil a gwreiddioldeb rhagorol

11/05/09

Anrhydeddu ymchwil blaengar Athro yn ystod ei fywyd

Professor Chris McGuigan Cam ymlaen i gyffur yr eryri

11/05/09

Cyffur newydd ar y ffordd i fod y cyntaf o'i fath i'r Brifysgol

Cyfathrebu gwybodaeth fusnes Cyfathrebu gwybodaeth fusnes

08/05/09

Canolfan Rhagoriaeth Newydd ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng

First Minister Rhodri Morgan AM Cymru ac Ewrop

07/05/09

Prif Weinidog yn cyflwyno dogfen strategaeth Ewropeaidd allweddol

Innovation Award Winners, Professor Tony Griffiths (left), School of Engineering, and Professor Keith Williams, School of Engineering Gwobrwyo Arloesedd

06/05/09

Gwyliwch fideo o’r cydweithrediad tai cynaliadwy

Prof. Stephen Tomlinson Science in Health Public Lecture

06/05/09

Africa, dying for help - why bother?

Positive working environment logo Dywedwch Phew!

05/05/09

Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol yn dod i Gaerdydd

Professor Matt Griffin, School of Physics and Astronomy Esgyniad

05/05/09

Cadarnhau dyddiad ar gyfer taith unigryw i’r gofod

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein