Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Strand Nature and Nurture

04/03/09

Leading US academic to challenge fundamental biological concept

Welsh Flag Datganiad Dydd Gŵyl Dewi

02/03/09

Mae pum prifysgol fawr Cymru yn cyhoeddi eu bwriad i gydweithio

Dr Grant presented Dato’ Hassan with a commemorative plaque following the signing of the Memorandum of Agreement Partneriaeth newydd yn cryfhau cysylltiadau rhyngwladol

02/03/09

Llofnodi Memorandwm Cytundeb gyda Choleg Prifysgol Taylor

Open Book Llwyddiant ariannu ôl-raddedig gan AHRC ar gyfer y Dyniaethau yng Nghaerdyd

27/02/09

Mae darpariaeth ymchwil a hyfforddiant Caerdydd wedi’i chydnabod fel “rhagorol” gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau mewn Gwobr Partneriaeth Grant Bloc

Photograph winner Prifysgol Caerdydd Drwy’r Lens

27/02/09

Arddangosfa’n arddangos enillwyr cystadleuaeth ffotograffiaeth ein Pen-blwydd yn 125 oed

Welsh Flag Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

27/02/09

Richard Wyn Jones i draddodi darlith flynyddol Canolfan Llywodraethu Cymru

Dr Jonathan Miller Miller Masterclass

26/02/09

World-famous director gives second public masterclass with University students

Professor Mike Rowe alongside the demonstration Volkswagen in Berlin Tîm Peirianneg ar y blaen â thechnoleg werdd

24/02/09

Car tanwydd effeithlon wedi ei bweru gan yr Ysgol Beirianneg

Dr Arlene Sierra. © Ian Phillips-McLaren Llais ein hoes

16/02/09

Comisiwn gan Gerddorfa Ffilharmonig Efrog Newydd i gyfansoddwraig o’r Brifysgol

Creating a sustainable research agenda Creu agenda ymchwil cynaliadwy

16/02/09

Bydd ffigwr amlwg yn y Comisiwn Ewropeaidd yn dadlau dros fwy o gyfraniad ymchwil ym maes cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caerdydd nos yfory (Nos Fawrth, 17 Chwefror)

Charles Darwin Yr Etifeddiaeth Ddarwinaidd

12/02/09

Y Brifysgol yn nodi pen-blwydd Darwin gyda blwyddyn o ddigwyddiadau

Chinese Flag Cysylltiadau Caerdydd gyda Tsieina yn derbyn clod yn San Steffan

12/02/09

Partneriaeth Xiamen yn “fodel i eraill”

Owain Glyndwr Cwrs Caerdydd yn dathlu pen-blwydd gwrthryfelwr gwreiddiol Cymru

11/02/09

Cyfle i ddysgu am yr arweinydd chwedlonol

Ailasesu testunau o’r Canol Oesoedd Ailasesu testunau o’r Canol Oesoedd

10/02/09

Grant mawr i gynhyrchu argraffiad cyfoes o hanesion o’r Canol Oesoedd sy’n cofnodi’r Croesgadau

A Welsh optometrist using a Volk lens to examine a model eye during an accreditation assessment Lansio’r Ganolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig gyntaf

09/02/09

Canolfan bwrpasol i gwrdd ag anghenion addysg y gymuned a’r diwydiant optometreg

Representatives from Cardiff University, LAS Recycling, the Welsh Assembly Government, and Knowledge Transfer Partnerships. Cydnabyddiaeth i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth lwyddiannus

06/02/09

Mae partneriaeth lwyddiannus lle gwnaeth arbenigedd y Brifysgol wella cynhyrchiant a chynaliadwyedd cwmni rheoli gwastraff o Gymru wedi ei chydnabod yng Ngwobrau Rhanbarthol blynyddol Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Cymru.

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/09

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

Current Archaeology 2009 Archaeoleg yn dod yn fyw

06/02/09

Yr Ŵyl yn datgelu'r darganfyddiadau diweddaraf i gynulleidfaoedd cyhoeddus

Secretary of State for Innovation, Universities and Skills John Denham MP with Felicity Gill of the School of Optometry and Vision Sciences Ysgrifennydd Gwladol yn canmol rhagoriaeth ymchwil

05/02/09

John Denham AS yn ymweld â’r Brifysgol

mother and baby Researchers investigate prenatal smoking link with anti-social behaviour in children

03/02/09

Novel study is first of its kind to test the importance of life in the womb

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein