Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn

02/12/08

Adroddiad yn dweud na fyddai ffioedd wrth gefn yn difetha’r system gyfiawnder

Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella

01/12/08

Cyhoeddi canlyniadau arolwg cynhwysfawr

Cofio Archie Cofio Archie

01/12/08

Daeth darlun cyfareddol a chymhleth o’r Athro Archie Cochrane i’r amlwg wrth i feddygon, haneswyr, gwleidyddion amlwg a chyn-gydweithwyr ymgasglu yn y Brifysgol i gofio un o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes gofal iechyd.

Give the gift of Learning this Christmas

28/11/08

Cardiff Centre for Lifelong Learning offers a gift with a difference

Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith

28/11/08

Mae ymchwil Ysgol y Gwyddorau’n datgelu lefelau gelyniaeth a negyddoldeb yn y gweithle i bobl anabl.

Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd

28/11/08

Myfyrwyr radiograffi yn cael profiad ymarferol hanfodol

Datblygu cysylltiadau nes ag India Datblygu cysylltiadau nes ag India

27/11/08

Y Brifysgol yn cynnal ymweliad Uchel Gomisiynydd India â Phrydain

Prifysgol gynaliadwy Prifysgol gynaliadwy

27/11/08

Un pwynt mynediad at wybodaeth gynaliadwy

Datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr Datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr

26/11/08

Ymroddiad y Brifysgol i Gytundeb Newydd

Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy

25/11/08

Hysbysu busnesau am agweddau newydd at adeiladu

Public Lecture: Alcohol - the good the bad and the ugly!

25/11/08

Professor to reveal the many faces of alcohol consumption

Cymraes y Flwyddyn Cymraes y Flwyddyn

24/11/08

Athro o’r Ysgol Feddygaeth yn ennill prif wobr

Gwobr Llawn Bri i Fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Hugh James Gwobr Llawn Bri i Fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Hugh James

21/11/08

Cydnabyddiaeth am glinig cyfreithiol ar y cyd

Building Futures

21/11/08

A chance to view research by the Welsh School of Architecture

Welsh Woman of the Year Awards

21/11/08

Recognition for University staff making a difference

Cerrig milltir i feddygaeth Cymru Cerrig milltir i feddygaeth Cymru

19/11/08

Llyfr newydd yn rhestru datblygiad Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru

Lansio Partneriaeth Wefrwyfiol Lansio Partneriaeth Wefrwyfiol

19/11/08

Peter Reed, a enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd, yn lansio dêl nawdd rhwyfo newydd

Tocyn i enwogrwydd Tocyn i enwogrwydd

19/11/08

Myfyriwr opera yn ennill y brif rôl ar ôl archebu tocynnau i gyngerdd

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18/11/08

Caerdydd yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda’r Sefydliad Materion Cymreig

New high-profile lecture series launches at the University

18/11/08

125 Anniversary Lecture Series begins this week

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein