Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Professor Paul Morgan Cefnogi myfyrwyr

06/04/09

Lansio Cronfa Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews

Professor Roger Falconer with the School of Engineering’s unique physical model of the Severn Estuary A Severn Barrage or what?

04/04/09

Public forum to debate Severn Tidal Power projects

Around the world in 80 telescopes logo Around the world in 80 telescopes

03/04/09

Live webcast visits astronomical observatories around globe

Dr Saman Hewamana receiving the Hamblin Prize from Professor Pettitt, Chairman of the UK CLL Forum Gwyddonydd glinigydd o Gaerdydd yn ennill gwobr genedlaethol

03/04/09

Cymrawd Clinigol yn cael ei anrhydeddu am ymchwil i CLL

Vulcan TXT Vulcan TXT

03/04/09

Public text messages beamed onto landmark site

Dr Michael Lewis, School of Psychology Chwistrellu Hapusrwydd Cosmetig

01/04/09

Triniaeth arloesol ar y rhyngrwyd yn cael ei roi ar brawf

Global health partnerships Partneriaethau Iechyd Byd-eang

31/03/09

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn amlygu gofynion gofal iechyd ar gyfer y byd sy’n datblygu

Televisions last taboo Tabŵ olaf teledu?

30/03/09

Ymchwil yn dangos portread negyddol o anffurfiad

Janet Peters and Carol Vorderman Meithrin dysgu ac ymchwil

27/03/09

Carol Vorderman yn helpu i lansio Llyfrgell Trevithick wedi’i hailgynllunio

Cityscapers: Cardiff Chimera2020 Dinasoedd y dyfodol

27/03/09

Golwg o Gaerdydd yn 2020

Dr Alice Roberts (second from right) with the Cardiff team Trechu Anhwylder Deubegynol

27/03/09

Triniaeth arloesol ar y rhyngrwyd yn cael ei roi ar brawf

Professor David Blanchflower (left) with Professor Bob McNabb, Dean of Cardiff Business School ‘Offer newydd’ i frwydro yn erbyn yr arafu

26/03/09

Aelod o’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn annerch yr Ysgol Fusnes

Professor Julie Williams, School of Medicine Arbenigwyr Caerdydd yn galw am weithredu yn erbyn Alzheimer

26/03/09

Ymchwilwyr yn bwriadu trechu argyfwng

Africa Cynhadledd ganser fawr

26/03/09

Darparu gobaith ym mrwydr Affrica yn erbyn canser ceg y groth

Multi-colour circle logo Rôl lysgenhadol ar gyfer academyddion

25/03/09

Dirprwy Is-ganghellor ac enillydd Gwobr Nobel yn helpu i gyflwyno stori Caerdydd i’r byd

New Zealand’s Chief Dental Officer visits Cardiff Clod i waith deintyddol cymunedol

25/03/09

Prif Swyddog Deintyddol Seland Newydd yn ymweld â Chaerdydd

Moon in the sky Moonwatch

25/03/09

National Moonwatch Week at Cardiff University Observatory

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/09

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

Severnside Alliance for Translational Research (SARTRE) Datblygu cymhwyso ymchwil

20/03/09

Cyhoeddi cyfarwyddwr ar gyfer partneriaeth Caerdydd-Bryste unigryw

(Left to Right) Business School students Ivona Videnova, Katie Roberts and Erhan Kemal in a trading simulation Yr Ystafell Fasnachu ar agor ar gyfer busnes

20/03/09

Hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ariannol y dyfodol

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein