Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Secretary of State for Innovation, Universities and Skills John Denham MP with Felicity Gill of the School of Optometry and Vision Sciences Ysgrifennydd Gwladol yn canmol rhagoriaeth ymchwil

05/02/09

John Denham AS yn ymweld â’r Brifysgol

mother and baby Researchers investigate prenatal smoking link with anti-social behaviour in children

03/02/09

Novel study is first of its kind to test the importance of life in the womb

A cabbage white butterfly, one of the pest species reared on the farms studied for the research Rheoli plâu yn naturiol

03/02/09

Astudiaeth yn awgrymu nad oes unrhyw wahaniaeth mewn rheoli plâu yn naturiol ar ffermydd confensiynol ac organig

View through one of the tubes of GEO600 Gallai ymchwilwyr Caerdydd ragflaenu oes newydd mewn ffiseg sylfaenol

03/02/09

Grŵp Ffiseg Ddisgyrchol yn profi’r posibilrwydd o fydysawd holograffig

Professor Richard Wyn Jones © Marian Delyth Cyfarwyddwr newydd i yrru ymchwil datganoli Caerdydd

02/02/09

Dr Richard Wyn Jones wedi ei benodi yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru

Professor Phil Stephens (left), Professor Elizabeth Treasure and First Minister Rhodri Morgan AM Cyfleuster deintyddol newydd yn helpu i lenwi bwlch ymchwil

02/02/09

Y Prif Weinidog yn agor cyfleusterau newydd ‘o’r radd flaenaf’

Chinese New Year Celebration Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

30/01/09

Y Brifysgol yn trefnu’r ŵyl fwyaf yng Nghymru

Work and wellbeing Gwaith a lles

30/01/09

Ymchwil newydd yn archwilio’r cysylltiad rhwng gwaith ac iechyd ymhlith pobl ifanc

Professor Susan Leekam Cymru ar flaen y gad mewn ymchwil i awtistiaeth

29/01/09

Cadair Prifysgol Newydd fel rhan o strategaeth genedlaethol

Students digging up the past as part of an archaeological dig Dysgu pobl ifanc yn cael hwb oddi wrth Oleufa Cymru

27/01/09

Gwobrwywyd y rownd gyntaf o gyllid Goleufa Cymru

Professor Siyi Fu Gwobr ryngwladol ar gyfer cyfarwyddwr Confucius

23/01/09

Cydnabyddiaeth ar gyfer gwaith i hyrwyddo diwylliant Tsieina

Welsh flag painted on face Swyddogion y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed darganfyddiadau ymchwil newydd ynglŷn â’r iaith Gymraeg

23/01/09

Mae ymchwil newydd yn gofyn: ‘Os yw siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gefnogi annibyniaeth, beth am y rheiny nad ydynt yn siarad Cymraeg?’

DNA Cyllid Tenovus ar gyfer ymchwil geneteg canser

22/01/09

Cymorth i brosiectau sy’n canolbwyntio ar gleifion

Sir Martin Evans (left) receives the Gold Medal from the President of The Royal Society of Medicine, Professor Robin Williamson Medal Aur ar gyfer enillydd Gwobr

21/01/09

Syr Martin Evans yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol

Professor Paul Smith and Dr Rachel Errington, co-developers of CyMap Dêl technoleg ddelweddu yn rhoi sylw i dechnoleg sglodion y genhedlaeth nesaf

21/01/09

Mae gan dechnoleg ddelweddu Lab-ar-sglodyn botensial i gyflymu diagnosis afiechydon

Chronic lymphocytic leukaemia cells Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn treialon clinigol yn sgil darganfod cyffur

21/01/09

Y darganfyddiad diweddaraf gan ymchwil parhaus yr Ysgol Feddygaeth i lewcemia lymffosytig cronig

Professor Peter Ade Gwobr flaenllaw ar gyfer offer seryddiaeth

20/01/09

Cydnabod yr Athro Peter Ade am fwy na 30 mlynedd o gyflawniad

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Dirprwy Weinidog yn canmol ymchwil ‘nodedig’

19/01/09

John Griffiths AC yn mynd ar daith o gwmpas y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu

Deputy Minister for Skills John Griffiths AM discusses the work of MEC with Dr Robert Hoyle Helpu busnesau yn y Cymoedd i fod yn gystadleuol

19/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Lord Mandelson makes a point on his visit to the School of Engineering Y Gweinidog Busnes yn cael cipolwg ar ymchwil gynaliadwy

16/01/09

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein