Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A

18/12/08

Myfyrwyr eithriadol yn cael eu cydnabod mewn seremoni CBAC

Asesiad yn cydnabod ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd Asesiad yn cydnabod ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd

18/12/08

Canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE)

Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau’n ymweld â Chaerdydd Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau’n ymweld â Chaerdydd

17/12/08

Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwyddoniaeth ac Ymchwil yn cynnal trafodaethau polisi ac ymarfer gyda’r Brifysgol

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/08

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Bangor a Chaerdydd yn cydweithredu ar iechyd Bangor a Chaerdydd yn cydweithredu ar iechyd

17/12/08

Sefydlu Cynghrair Iechyd Strategol ar gyfer Ymchwil ac

Legislation governing older people goes under spotlight

16/12/08

Cardiff Law School hosts all-Wales seminar to discuss possible new legislation

Caerdydd yn ymuno i rannu arbenigedd ymchwil Caerdydd yn ymuno i rannu arbenigedd ymchwil

15/12/08

Prifysgol Caerdydd a Mott MacDonald yn llofnodi trefniad cydweithio.

Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol

15/12/08

Mae astudiaeth drawsatlantig yn nodi llwybr newydd posibl ar gyfer addasu datblygiad yr ysgyfaint yn yr embryo

Tocynnau’r opera yn gwerthu allan Tocynnau’r opera yn gwerthu allan

12/12/08

Myfyrwyr yn taro’r nodau uchaf mewn dosbarth meistri gyda’r Fonesig Kiri Te Kanawa

Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’ Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’

10/12/08

Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd yn cyfarfod buddiolwyr ei ymchwil.

Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr

09/12/08

Myfyrwyr Caerdydd sy’n cyflawni’r gyfradd basio uchaf o unrhyw gwrs hyfforddi newyddiadurwyr yn y DU.

Hot drinks help fight cold and flu

09/12/08

Research reveals how hot drinks could tackle cold symptoms

Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes

09/12/08

Dathlu hanes dysgu gydol oes ac ysbrydoliaeth Gymreig Tolkein

Optimistiaeth nanotechnoleg Optimistiaeth nanotechnoleg

08/12/08

Aelodau o’r cyhoedd yn canolbwyntio ar fuddion technoleg newydd

Delweddau i addysgu ac ysbrydoli Delweddau i addysgu ac ysbrydoli

05/12/08

Mae’r Amgueddfa Genedlaethol yn cynnal arddangosfa fawr o ddelweddau ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn

04/12/08

Gwobrwyo’r fwrsariaeth Santander gyntaf i fyfyriwr ymroddedig.

Mae Caerdydd yn helpu nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU Mae Caerdydd yn helpu nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU

04/12/08

Camp mewn Peirianneg yn ymddangos yn y llyfryn pen-blwydd.

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/08

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/08

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen

02/12/08

Caerdydd yn ymuno â’r consortiwm Cyflwyno Hydrogen Cynaliadwy

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein