Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes

09/12/08

Dathlu hanes dysgu gydol oes ac ysbrydoliaeth Gymreig Tolkein

Optimistiaeth nanotechnoleg Optimistiaeth nanotechnoleg

08/12/08

Aelodau o’r cyhoedd yn canolbwyntio ar fuddion technoleg newydd

Delweddau i addysgu ac ysbrydoli Delweddau i addysgu ac ysbrydoli

05/12/08

Mae’r Amgueddfa Genedlaethol yn cynnal arddangosfa fawr o ddelweddau ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn

04/12/08

Gwobrwyo’r fwrsariaeth Santander gyntaf i fyfyriwr ymroddedig.

Mae Caerdydd yn helpu nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU Mae Caerdydd yn helpu nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU

04/12/08

Camp mewn Peirianneg yn ymddangos yn y llyfryn pen-blwydd.

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/08

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/08

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen

02/12/08

Caerdydd yn ymuno â’r consortiwm Cyflwyno Hydrogen Cynaliadwy

Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn

02/12/08

Adroddiad yn dweud na fyddai ffioedd wrth gefn yn difetha’r system gyfiawnder

Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella

01/12/08

Cyhoeddi canlyniadau arolwg cynhwysfawr

Cofio Archie Cofio Archie

01/12/08

Daeth darlun cyfareddol a chymhleth o’r Athro Archie Cochrane i’r amlwg wrth i feddygon, haneswyr, gwleidyddion amlwg a chyn-gydweithwyr ymgasglu yn y Brifysgol i gofio un o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes gofal iechyd.

Give the gift of Learning this Christmas

28/11/08

Cardiff Centre for Lifelong Learning offers a gift with a difference

Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith

28/11/08

Mae ymchwil Ysgol y Gwyddorau’n datgelu lefelau gelyniaeth a negyddoldeb yn y gweithle i bobl anabl.

Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd

28/11/08

Myfyrwyr radiograffi yn cael profiad ymarferol hanfodol

Datblygu cysylltiadau nes ag India Datblygu cysylltiadau nes ag India

27/11/08

Y Brifysgol yn cynnal ymweliad Uchel Gomisiynydd India â Phrydain

Prifysgol gynaliadwy Prifysgol gynaliadwy

27/11/08

Un pwynt mynediad at wybodaeth gynaliadwy

Datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr Datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr

26/11/08

Ymroddiad y Brifysgol i Gytundeb Newydd

Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy

25/11/08

Hysbysu busnesau am agweddau newydd at adeiladu

Public Lecture: Alcohol - the good the bad and the ugly!

25/11/08

Professor to reveal the many faces of alcohol consumption

Cymraes y Flwyddyn Cymraes y Flwyddyn

24/11/08

Athro o’r Ysgol Feddygaeth yn ennill prif wobr

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein