Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Innovative partnerships recognised

13/05/08

A company working in partnership with the University to develop a new drug for shingles has been recognised at the Cardiff University Innovation Awards.

Professor Roger Falconer with a model of the Severn Estuary Modelling the impact of the Severn Tidal Power Project

10/05/08

Welsh Assembly Government Environment Minister unveils Severn Estuary model

Girl breaking cigarette Gostwng ysmygu ymysg pobl yn eu harddegau

09/05/08

Astudiaeth yn dangos effeithiolrwydd strategaeth cyfoedion

Rhodri Morgan nrhydeddu “un o epidemologwyr mwyaf y byd”

09/05/08

Y Prif Weinidog yn croesawu Cadair Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus

Coccolithophores Darganfyddiad annisgwyl ymhlith planhigion cefnforol

08/05/08

Cynhyrchu mwy o sialc wrth i garbon deuocsid gynyddu

Flock of birds Cymhwyso e-Wyddoniaeth at broblemau amgylcheddol Prosiect Gwylio Bywyd yn anelu at fynd i’r afael â’r ‘chweched argyfwng diflaniad’

07/05/08

Mae’r Ysgol Gyfrifiadureg yn chwarae rhan allweddol mewn menter Ewropeaidd i ymladd diflaniad rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid oherwydd ymyrraeth dynion dros y byd i gyd.

Comet A roddodd ‘bowns’ cysawd yr haul ddiwedd ar y deinosoriaid?

03/05/08

Astudiaeth newydd yn awgrymu bod bombardiad newydd o sêr cynffon i ddod

Dr Chambers (left) and Dr Sumner at the CUBRIC building Seicolegwyr ymhlith y medalau

02/05/08

Llwyddiant dwbl i ymchwil ar olwg a gwybyddiaeth

Ignite team Cardiff University students among winning team

30/04/08

Inter-university Apprentice-style challenge ignites passion for business

Elaine Morgan Are we all aquatic apes?

30/04/08

BAFTA winning playwright to challenge scientists to engage with new theory

Cancer cells Cynhadledd genedlaethol yn trafod gofal ac ymchwil canser yng Nghymru

30/04/08

Cymuned ymchwil canser yn arddangos ymchwil o’r radd flaenaf

Hugh Cudlipp Hold the front page

29/04/08

Researchers explore archive of journalism giant Hugh Cudlipp

CIAV students in concert Myfyrwyr yn dathlu pen-blwydd Puccini yn 150

26/04/08

Gala Operatig yn dathlu’r cyfansoddwr Puccini ac yn nodi cychwyn y gyfres o gyngherddau

PhD student Mohammed el Bagdady with Emily Morgan Bywyd drwy wydrau cyffredin

26/04/08

Datgelodd gwaith ymchwil gall gwydrau cyffredin gymryd lle gwydrau deuffocal o fewn dwy flynedd

Chemistry experiment Ymchwil rhyngddisgyblaethol yn cynhyrchu syniadau disglair

25/04/08

Grant ymchwil yn adeiladu gallu’r DU yn y gwyddorau ffisegol a bywyd

The collision of two black holes in space Herio Einstein

24/04/08

Gwyddonwyr y brifysgol yn cynorthwyo i roi theori perthynoledd ar brawf

Female nurse Datblygu sgiliau gofal iechyd

24/04/08

Cwrs newydd yn rhoi cyfle i ymarferwyr ymestyn ar eu harbenigedd

Caerdydd yn ennill her y Prifysgolion Caerdydd yn ennill her y Prifysgolion

24/04/08

Y Brifysgol yn codi Tarian y chwaraeon blynyddol

Two boys fighting Anafiadau o achos trais yn syrthio 12 y cant

24/04/08

Astudiaeth yn dangos llai o ymosodiadau ar oedolion – ond cynnydd o ran plant

Dr Grant, Sam Smith, Allyn Davis and Dr Gibbons Blwyddyn gofiadwy i fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli

23/04/08

Seremoni wobrwyo yn cydnabod cyflawniadau

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein