Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Heritage Hunters Heritage Hunters

20/02/14

Half term fun for all the family

Cael mwy o bobl ifanc awtistig i’r brifysgol Cael mwy o bobl ifanc awtistig i’r brifysgol

19/02/14

Prosiect canfod yn defnyddio mentoriaid myfyrwyr i help plant awtistig wireddu eu gallu academaidd

How healthy are Scotland’s otters? How healthy are Scotland’s otters?

14/02/14

International funding will help scientists develop a much clearer understanding of the threats faced by UK otters

Uno mewn ymchwil Uno mewn ymchwil

14/02/14

Gŵr a gwraig o Gaerdydd yn derbyn cymrodoriaethau ymchwil clodwiw

Amlygu’r cyfleoedd gorau ar gyfer hyfforddiant gyda BEST Amlygu’r cyfleoedd gorau ar gyfer hyfforddiant gyda BEST

14/02/14

Cymeriadau wedi’u hanimeiddio yn amlygu cyfleoedd newydd i ddatblygu arbenigedd Cymru o ran cynaliadwyedd

From surf to turf From surf to turf

13/02/14

Archaeologists and chemists trace ancient British diets

Taith Anorffenedig Taith Anorffenedig

11/02/14

Gwobr llysgennad ar gyfer dull unigryw o ysgrifennu am deithio

Myths and realities of Muslim life in Britain Myths and realities of Muslim life in Britain

10/02/14

Public lecture series to explore the reality of Muslim life in the UK

Future leaders welcomed Future leaders welcomed

07/02/14

Prestigious Chevening scholars visit Cardiff in key cultural visit

Gwyddonwyr Caerdydd yn rhannu £8.5m i geisio mynd i’r afael â heriau meddygol o bwys Gwyddonwyr Caerdydd yn rhannu £8.5m i geisio mynd i’r afael â heriau meddygol o bwys

07/02/14

Lansio menter Consortiwm Biowybodeg Ficrobaidd Feddygol (CMMB) y Cyngor Ymchwil Feddygol

Gweledigaethau coll Gweledigaethau coll

06/02/14

Cipio’r delweddau a ffurfiodd ein diwylliant

Record rise in insulin use Record rise in insulin use

06/02/14

Study reveals insulin use to treat type 2 diabetes trebles over 20 years

‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr ‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr

06/02/14

Mae dwsinau o fenywod a merched mewn perygl o Enwaedu Benywod, yn ôl arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Menywod mewn bywyd cyhoeddus Menywod mewn bywyd cyhoeddus

04/02/14

Annog menywod i ymgymryd â swyddi cyhoeddus yng Nghymru

Llosgiadau ymhlith plant bychain Llosgiadau ymhlith plant bychain

04/02/14

Mae babanod blwydd oed yn cael 10 gwaith gymaint o losgiadau o gymharu â phlant hŷn

Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth

31/01/14

Thomas Lemon eisoes yn achosi cynnwrf yn ei broffesiwn dewisol

Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith

31/01/14

Cydweithrediad cemeg yn cysylltu gwyddoniaeth yng Nghaerdydd â byd busnes yn y Deyrnas Unedig

Dathlu cyhoeddiadau staff Dathlu cyhoeddiadau staff

30/01/14

Yr Ysgol Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/14

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30/01/14

Gallai effaith y newid yn yr hinsawdd ar greaduriaid y pridd amharu ar allu’r ddaear i amsugno carbon

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein