Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Knighthood for Cardiff genetics pioneer Knighthood for Cardiff genetics pioneer

26/11/14

Professor Mike Owen receives honour at Buckingham Palace

Y Brifysgol yn cynorthwyo Caerdydd i ddod yn ddinas pysgod cynaliadwy gyntaf y byd Y Brifysgol yn cynorthwyo Caerdydd i ddod yn ddinas pysgod cynaliadwy gyntaf y byd

26/11/14

Addewid i weini miliynau o brydau pysgod cynaliadwy

Dysgu o effeithiau cymunedol llofruddiaeth Lee Rigby Dysgu o effeithiau cymunedol llofruddiaeth Lee Rigby

25/11/14

Ymchwil sy’n ceisio canfod ffyrdd o reoli canlyniadau terfysgaeth yn well

O Fainc y Labordy i’r Meinciau Cefn O Fainc y Labordy i’r Meinciau Cefn

24/11/14

Arbenigwr geneteg canser yn ymuno ag AS yng nghynllun paru’r Gymdeithas Frenhinol

Cae perffaith Cae perffaith

24/11/14

Rheolwr pêl-droed Cymru yn agor cae 3G o’r radd flaenaf

University aims to lead the world in solving society’s problems University aims to lead the world in solving society’s problems

21/11/14

Social Science Research Park would be world’s first

Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill

20/11/14

An influential group of AMs has backed calls from a Cardiff University academic to enshrine education and children’s rights in law as part of a Bill to end gender-based violence in Wales.

Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts

20/11/14

Scientists trace the origins of gamma-ray bursts with the aid of giant space ‘microphones’.

Digwyddiad yn y Senedd i godi ymwybyddiaeth am friwiau gorwedd Digwyddiad yn y Senedd i godi ymwybyddiaeth am friwiau gorwedd

20/11/14

Rhwydwaith Clwyf Cymru yn cefnogi Diwrnod Atal Briwiau Gorwedd Byd-eang 2014

Researchers help BBC track hottest trends Researchers help BBC track hottest trends

19/11/14

BBC Radio show is using cutting-edge Big Data research

Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony

19/11/14

Knowledge Transfer Partnership wins Best of the Best 2014 Award

Caerdydd yn darparu profiad ‘ardderchog’ i fyfyrwyr rhyngwladol Caerdydd yn darparu profiad ‘ardderchog’ i fyfyrwyr rhyngwladol

18/11/14

Y Brifysgol yn ennill gwobr boddhad myfyrwyr rhyngwladol

Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus

18/11/14

Pum mlynedd ar hugain o ymchwil yn datgelu nam ar y galon sy’n gyfrifol am glefydau cardiofasgwlaidd

Datrysiad recriwtio rhithwir ar gyfer hyfforddeion meddygol a deintyddol ‘Cenhedlaeth Y’ Datrysiad recriwtio rhithwir ar gyfer hyfforddeion meddygol a deintyddol ‘Cenhedlaeth Y’

18/11/14

Deoniaeth Cymru’n lansio llwyfan recriwtio newydd i gadw trywydd ar fywydau prysur meddygon a deintyddion

Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant Cannoedd o fyfyrwyr Caerdydd yn anelu at godi miloedd o bunnoedd i ysbyty plant

17/11/14

Myfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth yn gobeithio codi £10,000 gyda chefnogaeth y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Dr Jamie Huw Roberts

New hope for halting cell death caused by disease New hope for halting cell death caused by disease

17/11/14

Cell death discovery opens up new drug targets for treating kidney and liver disease

Shami Chakrabarti delivers Hadyn Ellis Distinguished Lecture Shami Chakrabarti delivers Hadyn Ellis Distinguished Lecture

14/11/14

UK's leading human rights campaigner explores the threats to our democratic institutions

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd ‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13/11/14

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

Tudalen 5 o 138
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein