Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Brightest and best in the world Brightest and best in the world

07/10/13

Cardiff graduate recognised for exceptional coursework

Liftshare Week: Halve fuel costs and win £250 Liftshare Week: Halve fuel costs and win £250

07/10/13

University Liftshare Scheme reduces fuel costs and pollution

Ymchwil newydd yn datrys catalysis ensymau Ymchwil newydd yn datrys catalysis ensymau

04/10/13

Ymchwil yn paratoi’r ffordd ar gyfer creu ensymau pwrpasol gyda’r potensial i ddatblygu cyffuriau gwrth-heintus a gwrth-ganser

‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’ ‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’

04/10/13

Deiliaid cymorth lleoedd yn medi buddion addysg breifat

Understanding Muslim Chaplaincy Understanding Muslim Chaplaincy

04/10/13

New book reveals vital role of Muslim chaplains

Q-Step logo Ailwampio hyfforddiant gwyddor gymdeithasol feintiol

03/10/13

Caerdydd yn cael rhan o £19.5 miliwn ar gyfer rhaglen uchelgeisiol

Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU

01/10/13

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times 2014 wedi gosod Prifysgol Caerdydd ar y brig yn y DU ar gyfer ffisiotherapi

Professor O'Donnell Deall lipidau

01/10/13

€3 miliwn i ennill dealltwriaeth newydd o’r rôl y mae brasterau yn ei chwarae yn natblygiad clefyd y galon a dementia

‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser ‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser

30/09/13

Gallai cyfuno meddygaeth Dsieineaidd a meddygaeth y Gorllewin arwain at driniaethau canser newydd

Tracing Lines Tracing Lines

30/09/13

Cyfansoddwr yn olrhain ei wreiddiau yn Ne Affrica ar CD newydd

Un o addysgwyr menter gorau’r DU Un o addysgwyr menter gorau’r DU

27/09/13

Aelod o staff Prifysgol Caerdydd yn cael ei gydnabod mewn gwobrau cenedlaethol

Gwella cyrhaeddiad a dyheadau Gwella cyrhaeddiad a dyheadau

26/09/13

Cefnogaeth i fyfyrwyr yn ehangu gyda phartneriaeth clybiau gwaith cartref newydd

Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

26/09/13

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn penodi Cyfarwyddwr newydd

Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd

26/09/13

Pump darlithwyr wedi’u penodi trwy gynllun staffio Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Realising their ambitions Realising their ambitions

24/09/13

Adult learners progress onto degrees at Cardiff

Innovation in action Innovation in action

24/09/13

Product created through University Knowledge Transfer Partnership wins award

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/13

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

£14M to support ‘drug hunters’ in Wales £14M to support ‘drug hunters’ in Wales

23/09/13

Cash injection helps Cardiff lead drug discovery and development

Professor Nicholas Topley Improving survival in dialysis patients

23/09/13

Inflammation identified as reason why only 1 in 10 patients survive beyond 10 years on dialysis.

Developing leadership capability

23/09/13

Staff who have completed one of the University's five leadership and management programmes have been recognised at the annual Leadership Awards.

Tudalen 9 o 124
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein