Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol

15/01/14

Byddai rhai teuluoedd yn ystyried tawelyddu’n derfynol ar gyfer perthnasau ag anafiadau i’r ymennydd sydd mewn cyflwr diymateb parhaol

Brecwast am ddim Brecwast am ddim

14/01/14

Mae clybiau brecwast i bawb yn lleihau achosion o golli brecwast ac yn cynyddu bwyta’n iach

Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol

13/01/14

Prosiect rhyngwladol yn ymwneud â’r gofod a arweiniwyd gan Brifysgol Caerdydd yn derbyn gwobr am gyflawniad eithriadol

Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol

13/01/14

Canolfan ragoriaeth ym maes catalyddu’n cael ei henwi’n Sefydliad Ymchwil newydd y Brifysgol

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/14

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09/01/14

Dewis yr Athro Derek Gallen i arwain corff proffesiynol ar gyfer athrawon clinigol

Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

09/01/14

Cyn-fyfyrwyr yn siarad am eu profiadau cadarnhaol

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

07/01/14

Llwyddiant i Gaerdydd ar restr anrhydeddau’r Frenhines

Deon Meddygaeth Newydd Deon Meddygaeth Newydd

02/01/14

Yr Athro John Bligh yn cymryd yr awenau yn yr Ysgol Meddygaeth

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/14

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Asesu risg canser Asesu risg canser

23/12/13

Model newydd yn helpu i wella’r broses o nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl o gael canser y coluddyn

Images of Research Images of Research

19/12/13

University Graduate College celebrates its research

Ysbrydoli perfformiad Ysbrydoli perfformiad

16/12/13

Clinig Inspire Performance newydd y Brifysgol yn rhoi hwb i chwaraeon yng Nghymru

Noble gas molecule discovered in space Noble gas molecule discovered in space

13/12/13

Cardiff astronomers in 'world first'

Making medical decisions Making medical decisions

12/12/13

Advice for families with a relative in a vegetative or minimally conscious state

Royal Society honours Cardiff scientists Royal Society honours Cardiff scientists

12/12/13

Professors Graham Hutchings and Peter Wells recognised for research achievements

Gwella bywyd gyda dementia Gwella bywyd gyda dementia

11/12/13

Canolfan ymchwil yng Nghaerdydd yn cydweithio mewn astudiaeth newydd ar ddementia yn y Deyrnas Unedig

Healthy habits reduce dementia risk Healthy habits reduce dementia risk

10/12/13

35-year study confirms healthy habits reduce dementia risk

Dathlu Rhagoriaeth Dathlu Rhagoriaeth

05/12/13

Cyflawniadau staff yn cael eu cydnabod â gwobrau blynyddol

Sexism and sexual harassment Sexism and sexual harassment

05/12/13

Girls and boys speak about growing up in Wales

Tudalen 9 o 128
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein