Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Gwella gofal cleifion Gwella gofal cleifion

25/04/14

Gweinidog yn gweld manteision y Gronfa Technolegau a Theleiechyd newydd

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/14

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

Cymrodorion Ymchwil yn Creu Dull Cyfannol o Dargedu Canser Cymrodorion Ymchwil yn Creu Dull Cyfannol o Dargedu Canser

23/04/14

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop yn croesawu Cymrodorion Ymchwil newydd

Dileu tlodi Dileu tlodi

15/04/14

Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru i arwain cwestiynau ynglŷn â sut i ddileu tlodi

Datblygu meddyginiaethau gwrthganser newydd Datblygu meddyginiaethau gwrthganser newydd

10/04/14

Buddsoddiad biotechnoleg gwerth £34 miliwn mewn gwaith ymchwil y Brifysgol

New vaccine hope for leading viral cause of birth defects New vaccine hope for leading viral cause of birth defects

09/04/14

Scientists discover novel defence mechanism to control a virus which affects around 50% of adults in the UK

Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2014 Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2014

04/04/14

Gornest fawr y myfyrwyr yn dychwelyd eto eleni

Cardiff leads largest ever Alzheimer’s study Cardiff leads largest ever Alzheimer’s study

04/04/14

One million person study explores the combined influence of genetics and lifestyle in the development of Alzheimer’s

Holocaust survivor testimony event marks liberation of Bergen-Belsen Holocaust survivor testimony event marks liberation of Bergen-Belsen

04/04/14

We Remember Them: An Evening with Mala

Tarddiadau canser y fron Tarddiadau canser y fron

01/04/14

Astudiaeth newydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer triniaeth ganser bwrpasol

Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

01/04/14

Prosiect gwerth €1.5M i archwilio a fyddai’r ‘effaith gorlifo’ yn gallu cyflawni chwyldro mewn ymddygiad gwyrdd.

O dan y chwyddwydr O dan y chwyddwydr

28/03/14

Huw Edwards yn holi’r Is-ganghellor am gynlluniau’r Brifysgol

Pam fo newid bach yn gwneud Diwrnod Mawr

28/03/14

Mae priodasau pobl o’r un rhyw yn rheswm i ddathlu, dywed Dr Leanne Smith, o Ysgol y Gyfraith, Caerdydd

Dr Rhys Jones returns to BBC One Dr Rhys Jones returns to BBC One

28/03/14

Rhys Jones’s Wildlife Patrol is back for a second series

New MOOC  brings together essential journalism knowledge with practical digital skills New MOOC brings together essential journalism knowledge with practical digital skills

27/03/14

Former BBC Director of Global News leads on-line course

Genyn yn gysylltiedig â chyniferydd deallusrwydd isel Genyn yn gysylltiedig â chyniferydd deallusrwydd isel

24/03/14

Gallai sgrinio genetig adnabod plant sydd mewn perygl o ddatblygiad isel o ran eu cyniferydd deallusrwydd.

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn derbyn £7 miliwn ar gyfer ymchwil Cymdeithas Sifil Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn derbyn £7 miliwn ar gyfer ymchwil Cymdeithas Sifil

24/03/14

Dyfarniad cyllid pwysig gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Mathematics display in Parliament Mathematics display in Parliament

18/03/14

Cardiff researcher wins bronze prize

Tudalen 9 o 132
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein