Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Professor Wickramasinghe Evidence “steadily mounting” for cosmic life

03/02/10

Professor Wickramasinghe calls for pronouncement on “our likely alien ancestry”

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/10

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/10

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Animal art Celfyddyd anifeilaidd

26/01/10

Bydd ffurfiant esgyrn anifeiliaid bach a mawr yn cael persbectif creadigol newydd fel rhan o brosiect pan fydd artist ac un o archeolegwyr y Brifysgol yn rhannu eu harferion ac arbenigedd.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/10

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

Carducci String Quartet Carducci String Quartet

25/01/10

Opportunities to see the University’s Ensemble-in-Residence in performance

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/10

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.

Bipolar Eductaion Programme logo Lansio BEPCymru

20/01/10

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/10

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Professor Ole Petersen CBE FRS Awdurdod Byd-enwog i arwain Ysgol Biowyddorau

19/01/10

Penodwyd gŵr sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw ym maes ymchwil biofeddygol ryngwladol, yr Athro Ole Petersen CBE FRS, yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau.

Fulbright Scholars Leading US scholars visit Cardiff

14/01/10

University welcomes Fulbright scholars

Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy

06/01/10

Gyda mwy na 5,100 o fyfyrwyr yn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, mae’r broses o reoli defnydd ynni a rheoli gwastraff myfyrwyr yn dasg enfawr.

Professor Sir Mansel Aylward Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2010

05/01/10

Cafodd un o arbenigwyr pennaf y Brifysgol mewn ffactorau seicogymdeithasol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles pobl ei urddo’n farchog yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, ac mae ymhlith nifer o gydweithwyr yn y Brifysgol i dderbyn anrhydedd.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/10

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

Dr Nicki Phillips (right) receives the Inspire Mark from Jonathan Edwards along with Professor Roger Mansfield, Head of the School of Healthcare Studies (far left) and Tony Everett Ysbrydoliaeth olympaidd

22/12/09

Prosiect ffisiotherapi newydd yn ennill Nod Ysbrydoli Llundain 2012

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/09

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Sketch of possible frontage onto Maindy Road. Parc y Maendy

21/12/09

Y Brifysgol yn ceisio caniatâd cynllunio am gampws newydd

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/09

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Think Without Limits Think without limits

18/12/09

Llyfr newydd sy’n cynorthwyo Cymry Cymraeg a dysgwyr i ddeall ei gilydd

One of the project team working on the beginnings of the replica model of the Newport Ship. Llyw i’r llong gyda chefnogaeth y Brifysgol

17/12/09

Mae gan y prosiect peirianneg y potensial i ddatgelu ffurf wreiddiol o’r 15fed ganrif

Tudalen 93 o 137
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein