Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Bipolar Eductaion Programme logo Lansio BEPCymru

20/01/10

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/10

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Professor Ole Petersen CBE FRS Awdurdod Byd-enwog i arwain Ysgol Biowyddorau

19/01/10

Penodwyd gŵr sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw ym maes ymchwil biofeddygol ryngwladol, yr Athro Ole Petersen CBE FRS, yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau.

Fulbright Scholars Leading US scholars visit Cardiff

14/01/10

University welcomes Fulbright scholars

Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy

06/01/10

Gyda mwy na 5,100 o fyfyrwyr yn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, mae’r broses o reoli defnydd ynni a rheoli gwastraff myfyrwyr yn dasg enfawr.

Professor Sir Mansel Aylward Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2010

05/01/10

Cafodd un o arbenigwyr pennaf y Brifysgol mewn ffactorau seicogymdeithasol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles pobl ei urddo’n farchog yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, ac mae ymhlith nifer o gydweithwyr yn y Brifysgol i dderbyn anrhydedd.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/10

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

Dr Nicki Phillips (right) receives the Inspire Mark from Jonathan Edwards along with Professor Roger Mansfield, Head of the School of Healthcare Studies (far left) and Tony Everett Ysbrydoliaeth olympaidd

22/12/09

Prosiect ffisiotherapi newydd yn ennill Nod Ysbrydoli Llundain 2012

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/09

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Sketch of possible frontage onto Maindy Road. Parc y Maendy

21/12/09

Y Brifysgol yn ceisio caniatâd cynllunio am gampws newydd

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/09

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Think Without Limits Think without limits

18/12/09

Llyfr newydd sy’n cynorthwyo Cymry Cymraeg a dysgwyr i ddeall ei gilydd

One of the project team working on the beginnings of the replica model of the Newport Ship. Llyw i’r llong gyda chefnogaeth y Brifysgol

17/12/09

Mae gan y prosiect peirianneg y potensial i ddatgelu ffurf wreiddiol o’r 15fed ganrif

Canolfan feddygol yn agor ei drysau Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16/12/09

Canolfan Addysg Ôl-raddedig yn agor yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/09

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Information Services director Martyn Harrow and ARCCA director Professor Martyn Guest by the ARCCA supercomputer Buddsoddi mewn rhagoriaeth gyfrifiadurol

11/12/09

Sefydliad uwchgyfrifiadurol, gwerth £44 miliwn yn dod i Gymru

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009 Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11/12/09

Mae astudiaeth y brifysgol ymhlith 10 darganfyddiad meddygol newydd uchaf cylchgrawn TIME Magazine

Llysoedd Crefyddol Llysoedd Crefyddol

11/12/09

Mae astudiaeth newydd yn archwilio cyfraith grefyddol mewn achosion Priodi ac Ysgaru

Paul Rock and Doug Peksa Prifysgol yn rhoi anrheg Nadolig wahanol

10/12/09

Staff Prifysgol yn helpu apêl gan brifysgol yn Affrica

UCAN yn cael hyd i gartref newydd arbennig UCAN yn cael hyd i gartref newydd arbennig

10/12/09

Grŵp drama ieuenctid yn dod yn ymwelydd cyson â’r Brifysgol

Tudalen 94 o 137
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein