Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/10

Yr Is-ganghellor yn adnewyddu ymrwymiad y Brifysgol i hybu economi wybodaeth Cymru

Academi criced yn llorio’r gystadleuaeth Academi criced yn llorio’r gystadleuaeth

25/02/10

Canolfan Ragoriaeth yn anelu at ddenu doniau newydd

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/10

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

Machine intelligence Machine intelligence

19/02/10

High-profile lecture explores how computers can ‘learn’

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/10

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

A masterclass in opera A masterclass in opera

17/02/10

One of the foremost conductors of his generation, Carlo Rizzi is to share his immense knowledge and talent with young opera stars from the International Academy of Voice at Cardiff University.

Professor Craddock with Kerry Katona Understanding bipolar disorder

17/02/10

Volunteers are being invited to join celebrities Stephen Fry and Kerry Katona in helping University researchers understand how genetic and environmental factors contribute to bipolar disorder.

Gala Evening for Chinese students Gala Evening for Chinese students

16/02/10

Guests from the Welsh Assembly, British Council Wales, the Chinese Embassy and schools from across Cardiff joined the Lord Mayor and staff from Cardiff Confucius Institute for the 2010 Chinese New Year Gala.

Re-constructing multiculturalism Re-constructing multiculturalism

15/02/10

Prospective postgraduate students looking for funds to examine how the UK is dealing with and responding to the richness and challenges of multiculturalism are being urged to sign-up for a new scholarship opportunity.

Go Global Go Global

13/02/10

The diversity of the University’s student community will be celebrated at an event that aims to unite different cultures and highlight the talents of Cardiff students from around the world.

Is local best? Is local best?

12/02/10

Does local food have a lower carbon footprint than non-local food? Measurement of greenhouse gas emissions from food supply chains suggests that this may not always be true, according to a guest speaker at the University.

Pint of beer Ni fyddai atal noddwyr alcohol yn cael ‘fawr o effaith’ ar yfed dan oed

11/02/10

Ni fyddai gwahardd noddwyr alcohol yn cael fawr o effaith ei hun ar batrymau yfed ieuenctid, yn ôl gwaith ymchwil Dr Fiona Davies o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/10

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/10

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

music notation Hitting the High Notes

04/02/10

Spring performances by exciting new opera talent

Professor Wickramasinghe Evidence “steadily mounting” for cosmic life

03/02/10

Professor Wickramasinghe calls for pronouncement on “our likely alien ancestry”

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/10

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/10

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Animal art Celfyddyd anifeilaidd

26/01/10

Bydd ffurfiant esgyrn anifeiliaid bach a mawr yn cael persbectif creadigol newydd fel rhan o brosiect pan fydd artist ac un o archeolegwyr y Brifysgol yn rhannu eu harferion ac arbenigedd.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/10

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

Tudalen 94 o 138
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein