Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Graduates celebrating on graduation day Cefnogi myfyrwyr yn ystod y dirywiad

05/08/09

Prifysgol yn arwain ymdrech ar y cyd dros yrfaoedd a sgiliau

Cardiff University main building Amgylchedd “hynod nodedig” ar gyfer astudio ôl-raddedig

05/08/09

Ymroddiad Caerdydd i ddatblygu myfyrwyr yn cael ei ganmol

group photo Myfyrwyr Chweched Dosbarth yn cael blas ar Tsieina

05/08/09

Sefydliad Confucius yn cynnal digwyddiad sy’n para wythnos ar gyfer disgyblion o Gaerdydd

Enjoying an exhibit at the Eisteddfod Ai dyma’r model DNA mwyaf yn y byd?

04/08/09

Pobl ifanc o Gymru yn ymuno ag arbenigwr prifysgol i ddarganfod rhyfeddodau DNA a cheisio am record byd

Dr E Wyn James Cyhoeddi golwg newydd ar gysylltiadau Cymru gyda Phatagonia

04/08/09

Academyddion Prifysgol yn lansio llyfr newydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Activity at the National Eisteddfod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2009

31/07/09

Y Brifysgol yn cymryd rhan yng ngŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru

Mr Sashi Kumar, Head of The Asian College of Journalism; Head of the School of Journalism, Media and Cultural Studies, Professor Justin Lewis; Mr Tim Holmes; Sandra Elliott, Director of Communications and International Relations Division, Mr N Ram, Editor in Chief of the Hindu newspaper and Professor Duncan Bloy, School of Journalism, Media and Cultural Studies Hyfforddi newyddiadurwyr India

29/07/09

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth â Choleg Newyddiaduraeth Asia (ACJ)

a remote control Plant yn ddinasyddion

23/07/09

Mae’n rhaid i ddarpariaeth newyddion gefnogi datblygiad plant fel dinasyddion

Ed Miliband, Secretary of State for Energy and Climate Change Mordaith o ddarganfod

23/07/09

Mae llong ymchwil Caerdydd yn helpu’r Ysgrifennydd Gwladol i archwilio Aber Afon Hafren

Visualisation of protein Delweddu rhyngweithiadau canser

20/07/09

Helpu i gynllunio brechlynnau gwell rhag canser

Detail of students studying Her economaidd fyd-eang

18/07/09

Astudiaeth newydd ar sgiliau a’r economi byd-eang

Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar

18/07/09

Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn canolbwyntio ar droi syniadau’n fentrau masnachol

Father and daughter Researcher backs the ‘invisible parent’

17/07/09

Academic calls for more recognition for fathers of children with learning disabilities

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/09

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Screenshot of the amnioDex website Award winning medical website

15/07/09

University medical website scoops international prize

Lawyers discussing regulations Cardiff research prompts government regulation

15/07/09

Ministry of Justice draws on Cardiff Law School research

The Copley Medal © Royal Society Anrhydedd newydd i enillydd Gwobr Nobel

14/07/09

Dyfarnu medal a roddwyd gynt i Einstein i Syr Martin Evans

City by night image Datblygu partneriaethau rhyngwladol

14/07/09

Cryfhau cysylltiadau gyda Maleisia

Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth

14/07/09

Datganiad gan yr Athro Malcolm Jones, Dirprwy Is-Ganghellor, Ystadau a’r Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil

Martha Crockatt in her mushroom costume Standing up for fungi

10/07/09

University researcher steps up to the Fourth Plinth

Tudalen 95 o 132
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein