Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Paul Rock and Doug Peksa Prifysgol yn rhoi anrheg Nadolig wahanol

10/12/09

Staff Prifysgol yn helpu apêl gan brifysgol yn Affrica

UCAN yn cael hyd i gartref newydd arbennig UCAN yn cael hyd i gartref newydd arbennig

10/12/09

Grŵp drama ieuenctid yn dod yn ymwelydd cyson â’r Brifysgol

Professor Paul Pearson Esbonio canfyddiadau carbon

10/12/09

Yr Athro Paul Pearson yn esbonio hanes canfyddiadau ymchwil allweddol

Professor Paul Morgan Cefnogi myfyrwyr meddygol

10/12/09

Cyhoeddi enwau enillwyr cyntaf Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews

Students in a lecture theatre Cronfa ysgoloriaeth newydd i israddedigion

08/12/09

Ysgoloriaethau newydd gwerth £4M yn cynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr

Dr Rachel Iredale Torrwch yr amser aros am brofion genetig ar gyfer canser

08/12/09

Un o arbenigwyr y Brifysgol yn galw am fwy o fuddsoddi mewn profion genetig

Charles Darwin Science in Health Christmas Lecture

07/12/09

Charles Darwin - evolution and medicine in the 21st century

Coloured chemicals and chemistry apparatus Troi ymchwil y Brifysgol yn fusnes

07/12/09

£2m a chytundeb trwyddedu yn helpu i roi hwb i ymchwil y Brifysgol i gyffuriau canser newydd

Illustrations of tortoises Anifeiliaid y Dyfodol

05/12/09

Pobl ifanc yn dylunio anifeiliaid y mileniwm nesaf

Brwydro yn erbyn afiechyd Brwydro yn erbyn afiechyd

05/12/09

Partneriaeth yn targedu triniaethau gwell ar gyfer afiechydon difrifol

Cardiff Blues Players Scrum on down to learn Welsh

05/12/09

Rugby fans brush-up on their language skills

Does astronomy and new media have anything in common? Does astronomy and new media have anything in common?

04/12/09

European conference looks to engage people with astronomy through new media

Etholiad Carwyn Jones Etholiad Carwyn Jones

04/12/09

Yr Is-Ganghellor yn arwain llongyfarchiadau’r Brifysgol

Welsh Rugby player Sports Personality of the Year

04/12/09

Two Cardiff students in BBC Wales award shortlist

Merch raddedig yn mynd yn ei blaen gyda GO Wales Merch raddedig yn mynd yn ei blaen gyda GO Wales

03/12/09

Gweinidog yn canmol cynllun i hyfforddedigion er mwyn ennill y blaen yn y farchnad swyddi bresennol

Life under the Tories: the implications for Wales Life under the Tories: the implications for Wales

03/12/09

Leading Welsh figures consider life following a Conservative general election victory

CHOICES for part-time study CHOICES for part-time study

02/12/09

New programme of part-time courses launched

Disgyblion Safon Uwch yn cael blas ar fywyd mewn labordy Disgyblion Safon Uwch yn cael blas ar fywyd mewn labordy

01/12/09

Menter wyddoniaeth yn galluogi darpar ymchwilwyr i gael golwg y tu ôl i’r llenni

Delweddau gogoneddus o sêr Delweddau gogoneddus o sêr

30/11/09

Arbenigwyr y Brifysgol yn helpu i ddatgelu delweddau unigryw o sêr

Minister gets triple dose of world-leading research Minister gets triple dose of world-leading research

30/11/09

First Minister leaves a legacy of investment in Welsh health research

Tudalen 96 o 138
Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein