Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd

27/11/09

Bydd consortiwm o Gymru yn mynd i’r afael â heriau mawr o ran newid hinsawdd

Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru

27/11/09

Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn anrhydeddu goreuon Cymru

Adeilad cynaliadwy Adeilad cynaliadwy

27/11/09

Prosiect Vertical Studio yn archwilio nodweddion strwythurol cywarch/calch

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/09

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25/11/09

Astudiaeth HELP gwerth £1m yn bwriadu cymedroli magu pwysau yn ystod beichiogrwydd

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25/11/09

Diweddaru Edwina Hart ar gynnydd PET

Ocsiwn celfyddydau morol Ocsiwn celfyddydau morol

24/11/09

Yr Ysgol Optometreg yn codi arian ar gyfer y Jubilee Sailing Trust yng Nghymru

Fforwm newydd ar gyfer cysylltiadau â Tsieina Fforwm newydd ar gyfer cysylltiadau â Tsieina

24/11/09

Athrofa Confucius mewn partneriaeth ar gyfer cysylltiadau busnes creadigol a diwylliannol

Sir Martin Evans Penodi Nobel Llawryfol yn llywydd ym Mhrifysgol Caerdydd

23/11/09

Sefydlu’r Llywydd Syr Martin Evans a chydnabod cyfraniad yr Arglwydd Neil Kinnock

Sustaining the challenge Sustaining the challenge

23/11/09

First Sustainability Week encourages hundreds to work and live more sustainably

Financial Services ‘Glass Ceiling’ Still Intact Financial Services ‘Glass Ceiling’ Still Intact

21/11/09

Academic works with Commission on the continued gender divide in the financial services

Academy’s pitch performance Academy’s pitch performance

20/11/09

Opera students lead anthems at Cardiff Blues -V-Australia rugby match

Cydnabod ansawdd y Brifysgol Cydnabod ansawdd y Brifysgol

19/11/09

Gwasanaeth Biotechnoleg Canolog (CBS) y Brifysgol yn ennill Gwobr Ansawdd ISO

Argentina -V- Cardiff University Argentina -V- Cardiff University

18/11/09

International rugby team kick-off final preparations with Cardiff University fixture

Professor Jonathan Shepherd Cydnabyddiaeth frenhinol i ymchwil yng Nghaerdydd

18/11/09

Gwobr Pen Blwydd y Frenhines i Grŵp Ymchwil Trais a’r Gymdeithas

Considering postgraduate study? Considering postgraduate study?

17/11/09

Prospective students urged to sign-up for annual Open Day

Festive scholarship support Festive scholarship support

16/11/09

University Christmas card helps build funds for postgraduate study

Is-ganghellor gyda’r cyntaf gyda’i addewid cynaliadwyedd Is-ganghellor gyda’r cyntaf gyda’i addewid cynaliadwyedd

16/11/09

Mae’r Wythnos Gynaliadwyedd yn annog cymuned y Brifysgol i ddangos eu cefnogaeth

T-cells and diabetes T-cells and diabetes

16/11/09

Conference to hear of Cardiff’s latest research into autoimmunity

Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd

16/11/09

Cydnabuwyd Yr Ysgol Gemeg am gydweithio ar ddarganfod catalydd arloesol - gan lwyddo i greu hydrogen perocsid yn uniongyrchol o hydrogen ac ocsigen

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein