Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Diweddar

Activity at the National Eisteddfod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2009

31/07/09

Y Brifysgol yn cymryd rhan yng ngŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru

Mr Sashi Kumar, Head of The Asian College of Journalism; Head of the School of Journalism, Media and Cultural Studies, Professor Justin Lewis; Mr Tim Holmes; Sandra Elliott, Director of Communications and International Relations Division, Mr N Ram, Editor in Chief of the Hindu newspaper and Professor Duncan Bloy, School of Journalism, Media and Cultural Studies Hyfforddi newyddiadurwyr India

29/07/09

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth â Choleg Newyddiaduraeth Asia (ACJ)

a remote control Plant yn ddinasyddion

23/07/09

Mae’n rhaid i ddarpariaeth newyddion gefnogi datblygiad plant fel dinasyddion

Ed Miliband, Secretary of State for Energy and Climate Change Mordaith o ddarganfod

23/07/09

Mae llong ymchwil Caerdydd yn helpu’r Ysgrifennydd Gwladol i archwilio Aber Afon Hafren

Visualisation of protein Delweddu rhyngweithiadau canser

20/07/09

Helpu i gynllunio brechlynnau gwell rhag canser

Detail of students studying Her economaidd fyd-eang

18/07/09

Astudiaeth newydd ar sgiliau a’r economi byd-eang

Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar Mae i-Solve yn profi bod ganddo fformiwla enillgar

18/07/09

Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn canolbwyntio ar droi syniadau’n fentrau masnachol

Father and daughter Researcher backs the ‘invisible parent’

17/07/09

Academic calls for more recognition for fathers of children with learning disabilities

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/09

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Screenshot of the amnioDex website Award winning medical website

15/07/09

University medical website scoops international prize

Lawyers discussing regulations Cardiff research prompts government regulation

15/07/09

Ministry of Justice draws on Cardiff Law School research

The Copley Medal © Royal Society Anrhydedd newydd i enillydd Gwobr Nobel

14/07/09

Dyfarnu medal a roddwyd gynt i Einstein i Syr Martin Evans

City by night image Datblygu partneriaethau rhyngwladol

14/07/09

Cryfhau cysylltiadau gyda Maleisia

Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth

14/07/09

Datganiad gan yr Athro Malcolm Jones, Dirprwy Is-Ganghellor, Ystadau a’r Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil

Martha Crockatt in her mushroom costume Standing up for fungi

10/07/09

University researcher steps up to the Fourth Plinth

SPIRE images of M74 Lluniau galaethol

10/07/09

Y golygfeydd cyntaf o offeryn telesgop-gofod a arweinir o Gaerdydd

UKERC Executive Director John Loughhead and Professor Nick Jenkins with PhD student Ian Moore Arwain ar ynni cynaliadwy

09/07/09

Gwobr bwysig i’r Ysgol Beirianneg

Bryn Terfel CBE Unigolion eithriadol

07/07/09

Cymrodoriaethau Anrhydeddus i gydnabod cyfraniadau rhagorol

Mother and baby Supporting teenage mothers

06/07/09

First volunteer recruited in major University trial

An image of threatening behaviour Offending linked to early death

06/07/09

Young offenders more prone to middle age death and disability

Directory of Expertise: Find experts for media comment
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein