Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Ymchwil

27 Hyd 2014

Llawfeddyg arloesol yn arwain ‘chwyldro tawel’ dros wasanaethau gwell

Pioneering surgeon leads quiet revolution for better services _web
Mae llawfeddyg arloesol sy’n defnyddio ffigurau i frwydro yn erbyn troseddu yn defnyddio ei frwdfrydedd dros wneud gwaith ymchwil i newid y ffordd y mae Llywodraeth y DU yn gweithio.

Mae’r Athro Jonathan Shepherd yn arwain ‘chwyldro tawel’ – sy’n helpu llunwyr polisi i ddylunio systemau i gyflwyno gwasanaethau gwell, o iechyd a gofal cymdeithasol i addysg a heneiddio.

Darllenwch mwy

Welsh experts unite in new bid to tackle cancer Welsh experts unite in new bid to tackle cancer

24/10/2014

Cardiff University and Velindre NHS Trust join forces in a renewed bid to beat cancer

Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’ Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’

30/09/2014

Ymchwil yn cyflwyno dadl er plaid rhaglen sgrinio Syndrom Lynch ledled y DU

Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu' Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu'

26/09/2014

Mae astudiaeth 20 mlynedd yn dangos cynnydd yn y cyfraddau lle mae gwrthfiotigau'n methu trin heintiau cyffredin

Mwy o Newyddion

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff Catalysis Insititute Advert
Cardiff University on Futurity