Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Ymchwil

15 Hyd 2014

Offeryn diagnostig ar gyfer un o brif achosion firaol diffygion geni

Dr Vincent Teng of Swansea University (left) and Dr Richard Stanton of Cardiff University_web
Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe wedi cael grant o fwy na £323,000 i ddatblygu dyfais pwynt gofal newydd, anymwthiol, rhad a rhwydd ei defnyddio i wneud diagnosis o Sytomegalofirws Dynol (HCMV).

Gall HCMV, sy’n aelod o’r teulu firysau herpes, arwain at ganlyniadau iechyd difrifol i’r rhai hynny sydd â systemau imiwnedd gwan, a chael "effaith ofnadwy" ar fenywod beichiog a’u babanod os cânt eu heintio.

Darllenwch mwy

Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’ Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’

30/09/2014

Ymchwil yn cyflwyno dadl er plaid rhaglen sgrinio Syndrom Lynch ledled y DU

Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu' Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu'

26/09/2014

Mae astudiaeth 20 mlynedd yn dangos cynnydd yn y cyfraddau lle mae gwrthfiotigau'n methu trin heintiau cyffredin

Diogelu’r Orang-Wtang sydd mewn perygl Diogelu’r Orang-Wtang sydd mewn perygl

16/09/2014

Ymchwil newydd yn archwilio sut i wella coridorau gwyrdd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

Mwy o Newyddion

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff Catalysis Insititute Advert
Cardiff University on Futurity