Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd ‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13/11/14

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr

13/11/14

Prosiect cydweithredol yn defnyddio technoleg argraffu 3D i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o helmedau diogelwch beicio

BEPA logo Success for Cardiff spinouts

06/11/14

Asalus and Medaphor win at the Insider Business and Education Partnerships Awards

Comics created to help prevent the spread of Ebola Comics created to help prevent the spread of Ebola

06/11/14

Young people in West Africa illustrate key messages for communities

Quote from twitter #Love or #Hate the Welsh accent?

04/11/14

Cardiff University research reveals changing reactions on Twitter

Image of miners underground Remembering the miners’ strike

04/11/14

Lecture to mark the 30th anniversary of the miners’ strike

Cash boost for pancreatic cancer research Cash boost for pancreatic cancer research

31/10/14

Amser Justin Time charity donates a six-figure sum to the European Cancer Stem Cell Research Institute

Datgelu cyfrinachau hirhoedledd Datgelu cyfrinachau hirhoedledd

31/10/14

Arbenigwyr iechyd blaenllaw’n galw ar bobl Cymru i gymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd eu hunain

New flagship imaging centre

28/10/14

Construction begins on £44M research facility

Llawfeddyg arloesol yn arwain ‘chwyldro tawel’ dros wasanaethau gwell Llawfeddyg arloesol yn arwain ‘chwyldro tawel’ dros wasanaethau gwell

27/10/14

A pioneering surgeon who uses A&E data to fight crime is using his passion for research to change the way UK Government works.

Gwobr Cyflawniad Rhagorol Gwobr Cyflawniad Rhagorol

27/10/14

Cydweithio i drin canser yn sicrhau cydnabyddiaeth fyd-eang

Welsh experts unite in new bid to tackle cancer Welsh experts unite in new bid to tackle cancer

24/10/14

Cardiff University and Velindre NHS Trust join forces in a renewed bid to beat cancer

Encounters with Energy Encounters with Energy

23/10/14

Research reveals the challenges of changing energy use habits

Celebrating 60 years of Tolkien classic Celebrating 60 years of Tolkien classic

23/10/14

Cardiff professor to deliver keynote lecture at international conference

Offeryn diagnostig ar gyfer un o brif achosion firaol diffygion geni Offeryn diagnostig ar gyfer un o brif achosion firaol diffygion geni

15/10/14

Dyfais newydd ar gyfer gwneud diagnosis cynnar o Sytomegalofirws Dynol (HCMV) yn cael ei datblygu

Cancer Open Day offers hope to family living with breast cancer Cancer Open Day offers hope to family living with breast cancer

14/10/14

The European Cancer Stem Research Institute at Cardiff University welcomed hundreds of people through its doors as part of the first Cardiff Cancer Open Day held recently. Included in those visitors were two women – a mother and daughter from Newport – who were encouraged to attend the Open Day having been personally affected by the disease.

Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru

02/10/14

Buddsoddi £300m mewn pedwar adeilad newydd

Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’ Byddai prawf geneteg yn helpu i ‘atal canser rhag lledu’

30/09/14

Ymchwil yn cyflwyno dadl er plaid rhaglen sgrinio Syndrom Lynch ledled y DU

Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu' Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu'

26/09/14

Mae astudiaeth 20 mlynedd yn dangos cynnydd yn y cyfraddau lle mae gwrthfiotigau'n methu trin heintiau cyffredin

Health ministers set ‘standard’ to cut violence Health ministers set ‘standard’ to cut violence

25/09/14

A new ‘standard’ on sharing information to reduce violence is to be adopted across England – thanks to pioneering work by Cardiff University researchers

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity