Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/11

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

Lightning bolt Datblygiadau ym maes ymchwil am fellt

13/10/11

Labordy Mellt Morgan-Botti yn agor yn y Brifysgol

Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

11/10/11

Dadansoddiad o’r pleidleisio yn codi cwestiynau ar gyfer yr holl bleidiau

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/11

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/11

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

Gemma Whatling yn ennill Gwobr Goffa Karen Burt 2011 Gemma Whatling yn ennill Gwobr Goffa Karen Burt 2011

07/10/11

Cafodd peiriannydd o Brifysgol Caerdydd ei chydnabod am ragoriaeth yn y maes ymchwil biofeddygol ac am ymgysylltu pobl ifanc â pheirianneg.

Wendy Sadler Alan Titchmarsh swaps seeds for science

07/10/11

TV gardener gets a little help from Cardiff science communicator

Profs and Politicians Pair Up Profs and Politicians Pair Up

06/10/11

New scheme by the Beacon for Wales pairs up academics and politicians

Taste of Medicine for insurers Taste of Medicine for insurers

06/10/11

New training on managing medical risk

Nerve cell scientist’s major award Nerve cell scientist’s major award

05/10/11

European recognition is second major honour this year

Carrier bag confusion Carrier bag confusion

05/10/11

Shoppers unclear on reasons for charge

holding hands A yw Cymru’n rhy ofalgar i gyflawni llwyddiant economaidd?

29/09/11

Communities in Wales care deeply for one another – more than anywhere else in the UK, but being caring could be the very thing holding back the economy.

Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint

27/09/11

Astudiaeth yn dangos bod gweithrediad yr ysgyfaint yn llai yn 8-9 oed, ond gall hyn wella

“Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig “Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig

22/09/11

Astudiaeth yn honni bod £625 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei wario mewn deng mlynedd

Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron

22/09/11

Cyswllt rhwng Cymru a’r Ffindir yn helpu adnabod genyn newydd pwysig

Astudio nam ar y golwg ac iselder Astudio nam ar y golwg ac iselder

22/09/11

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion yn cefnogi prosiect ymchwil newydd

Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol

20/09/11

Amrywiadau genetig cyffredin wedi’u cysylltu â risg y ddau glefyd

woodland scene Spore Wars yn yr awyr agored gwyllt

20/09/11

Mae ymchwil newydd yn dangos canlyniadau posibl newidiadau i ffawna pridd

Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG

19/09/11

Prawf yn rhagweld sut mae clwyfau cronig yn ymateb i driniaeth

Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed

16/09/11

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn cynnal ymchwil arloesol ar anhwylderau gwaedu.

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity