Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/11

Flagship education centre officially opened

Deall sgitsoffrenia Deall sgitsoffrenia

15/11/11

Astudiaeth DNA yn dangos bod cyswllt rhwng sgitsoffrenia a phrosesau’r cof

Cyswllt rhwng IQ a defnyddio cyffuriau Cyswllt rhwng IQ a defnyddio cyffuriau

15/11/11

Mae merched ag IQ uchel ’ddwywaith yn fwy tebygol’ o gymryd cyffuriau yn eu 30au

Chwilio am driniaeth canser newydd Chwilio am driniaeth canser newydd

15/11/11

Dyfarniad Elusen er mwyn ymchwilio i achosion lewcemia

Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD Canfyddiadau newydd yn ymwneud ag ADHD

11/11/11

Gallai amrywiadau genetig prin a chyffredin fod yn gysylltiedig â’r anhwylder

Pris troseddu i bobl canol oed Pris troseddu i bobl canol oed

11/11/11

Ymchwil yn dangos bod ffyrdd troseddwyr o fyw yn dal i fyny â nhw

Ailhyfforddi’r ymennydd Ailhyfforddi’r ymennydd

09/11/11

Gallai’r dechneg helpu dioddefwyr Parkinson

Hwb £2M i ymchwil i sgitsoffrenia Hwb £2M i ymchwil i sgitsoffrenia

09/11/11

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn cael cyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07/11/11

Gallai ychwanegu radiotherapi at driniaeth hormonau atal cannoedd o farwolaethau y flwyddyn

Ymchwilio i wynnin yr ymennydd Ymchwilio i wynnin yr ymennydd

07/11/11

Yr Ysgol Seicoleg yn derbyn Gwobr Ymchwiliwr Gyntaf y Brifysgol gan Wellcome Trust

Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb Y rhestr fer ar gyfer gwaith ym maes anghydraddoldeb

04/11/11

Enwebu’r Athro Teresa Rees ar gyfer gwobr newydd am waith ar rywedd ac anghydraddoldeb

Developing a sustainable laboratory Developing a sustainable laboratory

03/11/11

Innovative solutions to waste management

Solving Einstein’s theory Solving Einstein’s theory

02/11/11

Cardiff team bid to solve the equations of Einstein’s general theory of relativity

Half of British workforce ill-treated Half of British workforce ill-treated

02/11/11

Cardiff research reveals violence and intimidation at work

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01/11/11

Cytundeb newydd ar gyfer canser y fron gydag ysbyty blaenllaw yn Tsieina

Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd

28/10/11

Gwyddonydd blaenllaw yn annerch seminar yn y Sefydliad Ymchwil

Yr Her Yr Her

28/10/11

Peiriannydd ‘eco-arwr byd-eang’ yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau busnes

Bovine TB testing under scrutiny Bovine TB testing under scrutiny

26/10/11

Cardiff research suggests changes are unlikely to deliver benefits

Deall Cyfraith Cymru Deall Cyfraith Cymru

25/10/11

Penodi Cyfreithiwr Blaenllaw o Gymru'n Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru

Explaining Natural Killer cells Explaining Natural Killer cells

25/10/11

Honorary Professor uncovers more about the role Natural Killer cells play in our body's immune response

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity