Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12/01/12

Cynnydd datblygiad allweddol ym Mharc y Maendy

Trefniant i brynu yn ymwneud â chyffur Hepatitis Trefniant i brynu yn ymwneud â chyffur Hepatitis

09/01/12

Datblygiad cyffuriau yng Nghaerdydd wrth wraidd pryniant gwerth dros biliwn o bunnoedd

Cwtogi ar garbon Cwtogi ar garbon

06/01/12

Ffilm fer yn arddangos ymchwil ynni flaengar Caerdydd

Brwydro yn erbyn canser mwyaf angheuol y Deyrnas Unedig Brwydro yn erbyn canser mwyaf angheuol y Deyrnas Unedig

03/01/12

Cyllid gan yr MRC ar gyfer ymagwedd addawol at ganser pancreatig

Hwb posibl i lwyddiant IVF Hwb posibl i lwyddiant IVF

03/01/12

Techneg newydd a allai helpu i ostwng nifer y beichiogiadau lluosog

Rhagweld anhrefn cyhoeddus Rhagweld anhrefn cyhoeddus

22/12/11

Arferion presennol yr heddlu yn fregus

Atal Trais Atal Trais

22/12/11

Model Caerdydd i’w gyflwyno yn Amsterdam

Gwneud gwahaniaeth i ferched Gwneud gwahaniaeth i ferched

19/12/11

Penodi Athro Bydwreigiaeth newydd yng Nghaerdydd

Cydnabyddiaeth o astudiaethau rhywogaethau mewn perygl Cydnabyddiaeth o astudiaethau rhywogaethau mewn perygl

15/12/11

Bydd gwobr ymchwil fawreddog yn ymestyn ymchwil ar gadwraeth

A all Cymru wrthsefyll gofal iechyd a yrrir gan y farchnad? A all Cymru wrthsefyll gofal iechyd a yrrir gan y farchnad?

13/12/11

Arbenigwr mewn iechyd cyhoeddus yn traddodi darlith Julian Tudor Hart

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/11

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/11

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Ymchwil ar ynysoedd Ymchwil ar ynysoedd

05/12/11

Rhannu arbenigedd ar archaeoleg gyda myfyrwyr yn ynysoedd y Philipinau

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/11

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02/12/11

Gwneuthurwyr polisïau’n trafod gofal ar y wardiau mewn cynhadledd yng Nghaerdydd

Anrhydedd Academi’r Gwyddorau Meddygol Anrhydedd Academi’r Gwyddorau Meddygol

28/11/11

Yr Athro Jonathan Shepherd wedi’i ethol ar gyngor academaidd blaenllaw

Anrhydeddu partneriaeth ryngwladol arloesol Anrhydeddu partneriaeth ryngwladol arloesol

25/11/11

Gwobr gan Times Higher am ymchwil canser gyda Tsieina

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25/11/11

Arloeswr canser y fron yn ymuno â Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Gallai datblygiad allweddol gyflymu darganfod cyffuriau Gallai datblygiad allweddol gyflymu darganfod cyffuriau

24/11/11

Gallai technoleg newydd hefyd leihau profi ar anifeiliaid

Improved cancer genetic testing hope Improved cancer genetic testing hope

24/11/11

Pioneering project is boost for Welsh patients

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity