Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Half of British workforce ill-treated Half of British workforce ill-treated

02/11/11

Cardiff research reveals violence and intimidation at work

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01/11/11

Cytundeb newydd ar gyfer canser y fron gydag ysbyty blaenllaw yn Tsieina

Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd

28/10/11

Gwyddonydd blaenllaw yn annerch seminar yn y Sefydliad Ymchwil

Yr Her Yr Her

28/10/11

Peiriannydd ‘eco-arwr byd-eang’ yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau busnes

Bovine TB testing under scrutiny Bovine TB testing under scrutiny

26/10/11

Cardiff research suggests changes are unlikely to deliver benefits

Deall Cyfraith Cymru Deall Cyfraith Cymru

25/10/11

Penodi Cyfreithiwr Blaenllaw o Gymru'n Uwch Gymrawd Cyfraith Cymru

Explaining Natural Killer cells Explaining Natural Killer cells

25/10/11

Honorary Professor uncovers more about the role Natural Killer cells play in our body's immune response

A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl? A yw rhai brasterau’n ein gwneud ni’n sâl?

21/10/11

Disgyblion Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn yr her wyddonol

Caption for image: Professor Derek Jones (left), Iain Gray (Centre) and Professor Tim Wess Driving innovation

20/10/11

Chief Executive of the Technology Strategy Board visits University on fact finding mission

Depression Deall hunanladdiad canol oed

19/10/11

Llyfr newydd yn ystyried beth sy’n gwneud pobl canol oed yn agored i niwed

Professor Nick Topley Gwella triniaeth dialysis

18/10/11

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain rhwydwaith hyfforddiant ac ymchwil newydd ledled Ewrop

Celf yr Ymennydd Celf yr Ymennydd

14/10/11

Delweddau ymchwil yn hawlio’r prif sylw mewn arddangosfa

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/11

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

Lightning bolt Datblygiadau ym maes ymchwil am fellt

13/10/11

Labordy Mellt Morgan-Botti yn agor yn y Brifysgol

Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol Pedwerydd Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol

11/10/11

Dadansoddiad o’r pleidleisio yn codi cwestiynau ar gyfer yr holl bleidiau

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/11

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/11

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

Gemma Whatling yn ennill Gwobr Goffa Karen Burt 2011 Gemma Whatling yn ennill Gwobr Goffa Karen Burt 2011

07/10/11

Cafodd peiriannydd o Brifysgol Caerdydd ei chydnabod am ragoriaeth yn y maes ymchwil biofeddygol ac am ymgysylltu pobl ifanc â pheirianneg.

Wendy Sadler Alan Titchmarsh swaps seeds for science

07/10/11

TV gardener gets a little help from Cardiff science communicator

Profs and Politicians Pair Up Profs and Politicians Pair Up

06/10/11

New scheme by the Beacon for Wales pairs up academics and politicians

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity