Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Taste of Medicine for insurers Taste of Medicine for insurers

06/10/11

New training on managing medical risk

Nerve cell scientist’s major award Nerve cell scientist’s major award

05/10/11

European recognition is second major honour this year

Carrier bag confusion Carrier bag confusion

05/10/11

Shoppers unclear on reasons for charge

holding hands A yw Cymru’n rhy ofalgar i gyflawni llwyddiant economaidd?

29/09/11

Communities in Wales care deeply for one another – more than anywhere else in the UK, but being caring could be the very thing holding back the economy.

Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint

27/09/11

Astudiaeth yn dangos bod gweithrediad yr ysgyfaint yn llai yn 8-9 oed, ond gall hyn wella

“Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig “Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig

22/09/11

Astudiaeth yn honni bod £625 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei wario mewn deng mlynedd

Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron

22/09/11

Cyswllt rhwng Cymru a’r Ffindir yn helpu adnabod genyn newydd pwysig

Astudio nam ar y golwg ac iselder Astudio nam ar y golwg ac iselder

22/09/11

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion yn cefnogi prosiect ymchwil newydd

Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol

20/09/11

Amrywiadau genetig cyffredin wedi’u cysylltu â risg y ddau glefyd

woodland scene Spore Wars yn yr awyr agored gwyllt

20/09/11

Mae ymchwil newydd yn dangos canlyniadau posibl newidiadau i ffawna pridd

Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG

19/09/11

Prawf yn rhagweld sut mae clwyfau cronig yn ymateb i driniaeth

Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed

16/09/11

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn cynnal ymchwil arloesol ar anhwylderau gwaedu.

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/11

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Meddygon Teulu’n anghytuno am y system dargedau Meddygon Teulu’n anghytuno am y system dargedau

15/09/11

Mae ymchwil yn dangos bod rhai meddygon yn credu bod y system yn ‘amharu ar ymgynghoriadau cleifion’

Bio-Vel Lansio e-Labordy Rhithwir Bioamrywiaeth

15/09/11

Lansio prosiect ymchwil bioamrywiaeth arloesol yng Nghaerdydd

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/11

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Greenland Ice Sheet 800,000 o flynyddoedd o amrywiant disymwth yn yr hinsawdd

09/09/11

800,000 years of abrupt climate variability

Ham Hill Y tu fewn i gaer Oes Haearn fwyaf Prydain

01/09/11

Gallai cloddfa newydd ein harwain i ail-werthuso bywyd ym Mhrydain 2,000 o flynyddoedd yn ôl

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/11

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity