Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Astudio nam ar y golwg ac iselder Astudio nam ar y golwg ac iselder

22/09/11

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion yn cefnogi prosiect ymchwil newydd

Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol

20/09/11

Amrywiadau genetig cyffredin wedi’u cysylltu â risg y ddau glefyd

woodland scene Spore Wars yn yr awyr agored gwyllt

20/09/11

Mae ymchwil newydd yn dangos canlyniadau posibl newidiadau i ffawna pridd

Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG

19/09/11

Prawf yn rhagweld sut mae clwyfau cronig yn ymateb i driniaeth

Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed

16/09/11

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn cynnal ymchwil arloesol ar anhwylderau gwaedu.

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/11

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Meddygon Teulu’n anghytuno am y system dargedau Meddygon Teulu’n anghytuno am y system dargedau

15/09/11

Mae ymchwil yn dangos bod rhai meddygon yn credu bod y system yn ‘amharu ar ymgynghoriadau cleifion’

Bio-Vel Lansio e-Labordy Rhithwir Bioamrywiaeth

15/09/11

Lansio prosiect ymchwil bioamrywiaeth arloesol yng Nghaerdydd

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/11

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Greenland Ice Sheet 800,000 o flynyddoedd o amrywiant disymwth yn yr hinsawdd

09/09/11

800,000 years of abrupt climate variability

Ham Hill Y tu fewn i gaer Oes Haearn fwyaf Prydain

01/09/11

Gallai cloddfa newydd ein harwain i ail-werthuso bywyd ym Mhrydain 2,000 o flynyddoedd yn ôl

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/11

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/11

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’

police Llygredig a dryslyd?

25/08/11

Cyfarwyddwr Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu yn dadansoddi ymateb yr heddlu i hacio a therfysg

Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn

25/08/11

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi ymdrech newydd i ymgysylltu cleifion â’u triniaeth

Daethpwyd o hyd i borthladd Rhufeinig coll yng Nghymru Daethpwyd o hyd i borthladd Rhufeinig coll yng Nghymru

23/08/11

Archaeolegwyr o’r Brifysgol yn datguddio gweddillion wedi’u cadw’n dda ar Afon Wysg

Ymchwilio i anghydraddoldeb byd-eang Ymchwilio i anghydraddoldeb byd-eang

18/08/11

Myfyriwr Gwyddorau Cymdeithasol Ôl-raddedig yn cael cymorth gan Brifysgolion Santander

creative industries Canolfan newydd bwysig i ddiwydiannau creadigol

16/08/11

Caerdydd yn rhan o fuddsoddiad gwerth £16M gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

police Yr heddlu’n dioddef am fod llai o arian ar gael

15/08/11

Sefydliad Gwyddorau Heddlu’r Prifysgolion yn rhagweld y bydd y rheng flaen yn dioddef

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity