Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

GABA Cysylltiad rhwng GABA a dynion byrbwyll

10/08/11

Ymchwil y Brifysgol am ddynion byrbwyll

Astronomy proves no joke for well-known comic Astronomy proves no joke for well-known comic

10/08/11

TV presenter and comic Dara O Briain has sparked a major on-line search for stars.

Protecting the rainforest Protecting the rainforest

05/08/11

Sustainable Places Research Institute supports Size of Wales project

Caerleon Yn datgelu cyfrinachau Prydain Rufeinig

29/07/11

Caerllion – Dechrau cloddio ‘Dinas Goll y Lleng’

Krik Amddiffyn primatiaid

28/07/11

Mentrau cadwraeth newydd wedi’u lansio ym Morneo

wordcloud Mesur lles

27/07/11

Ymchwil Caerdydd yn cyfrannu at adroddiad cenedlaethol ar les

Antony Manstead Cymrawd o’r Academi Brydeinig

22/07/11

Cydnabod cyfraniad rhagorol i seicoleg gymdeithasol

Otter Goleuni newydd ar ddirgelwch y dyfrgwn

19/07/11

Prosiect cyhoeddus ar ddyfrgwn yn taflu goleuni newydd ar greadur dirgelaidd

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/11

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd

13/07/11

Yr Ysgol Biowyddorau yn croesawu cyfnodolyn ffisioleg mwyaf blaenllaw y byd

TEQSTARS Bydd rhaglen interniaeth TEQSTARS yn dod o hyd i arweinwyr ymchwil y dyfodol

13/07/11

Q Chip i gynnig amgylchedd ysgogol i raddedigion STEM dawnus

Professor Nick Craddock Hwb o £3m ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

12/07/11

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain Canolfan Genedlaethol gyntaf Cymru

Prof Piguet Atal HIV

11/07/11

Astudiaeth yn gobeithio darganfod a fydd targedu’r croen yn helpu atal lledaeniad

Blinder ar y môr Blinder ar y môr

07/07/11

Dangos ffilm newydd am flinder morwyr am y tro cyntaf

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/11

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

Dog owner Ymgysylltu â pherchnogion ifanc cŵn

05/07/11

Mae adroddiad newydd yn galw ar y Llywodraeth i dargedu ‘diwylliannau’r stryd’ yn uniongyrchol’

Fragment Datgelu gorffennol canoloesol Cosmeston

05/07/11

Prosiect archaeolegol cymunedol yn darganfod rhywbeth newydd

Lorraine Whitmarsh Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05/07/11

Ysgolhair o Gaerdydd yn ymuno â Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Nick Pidgeon Elfen seicolegol newid yn yr hinsawdd

01/07/11

Beth yw barn pobl am fygythiadau amgylcheddol?

Elderly patient Urddas ar y wardiau

01/07/11

Astudiaeth yn canfod diffyg urddas i’r henoed ar wardiau aciwt ysbytai

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity