Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

microscope Targedu bacteria sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/07/11

Techneg newydd yn helpu i amddiffyn cleifion rhag gwenwynau mewn cyffur gwrthfiotig

Dog owner Ymgysylltu â pherchnogion ifanc cŵn

05/07/11

Mae adroddiad newydd yn galw ar y Llywodraeth i dargedu ‘diwylliannau’r stryd’ yn uniongyrchol’

Fragment Datgelu gorffennol canoloesol Cosmeston

05/07/11

Prosiect archaeolegol cymunedol yn darganfod rhywbeth newydd

Lorraine Whitmarsh Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05/07/11

Ysgolhair o Gaerdydd yn ymuno â Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Nick Pidgeon Elfen seicolegol newid yn yr hinsawdd

01/07/11

Beth yw barn pobl am fygythiadau amgylcheddol?

Elderly patient Urddas ar y wardiau

01/07/11

Astudiaeth yn canfod diffyg urddas i’r henoed ar wardiau aciwt ysbytai

John Harwood Llwyddiant rhyngwladol dwbl i Athro’r Biowyddorau

30/06/11

Gwobr ymchwil a darlith sefydlu i’r Athro John Harwood

crocodile Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30/06/11

Rhaglen dagio newydd trwy gyfrwng lloeren yng Nghanolfan Maes Danau Girang

Rôl hanfodol i brifysgolion Rôl hanfodol i brifysgolion

23/06/11

Arolwg Goleufa Cymru’n dangos y gred gyffredin bod prifysgolion yn rhoi effaith bositif ar gymdeithas

Olrhain gofal cleifion Olrhain gofal cleifion

23/06/11

Ymchwil ynghylch system ddata’r GIG yn ennill gwobr fyd-eang

WISERD Cynhadledd WISERD 2011

22/06/11

Cynhadledd flynyddol i adolygu y dirwedd gwyddor gymdeithasol yng Nghymru

Syr Martin Evans Celfyddydd gwyddoniaeth

20/06/11

Datguddio portread newydd o Lywydd Prifysgol Caerdydd – Syr Martin Evans

Dyfodol plismona Dyfodol plismona

17/06/11

Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref yn cael tystiolaeth gan arbenigwyr o Gaerdydd

Dr Ben Ward Dyfodol diwydiannol mwy llewyrchus

16/06/11

Ymchwil cemeg wedi’i dewis fel un o’r pwysicaf yn y DU

Logo Caerdydd yn ymuno ag EADS a Llywodraeth Cymru i yrru arloesedd technolegol yn ei flaen

15/06/11

Bydd y cwmni cyfyngedig ddim er elw newydd hwn yn ymgymryd â phrosiectau ymchwil a thechnoleg

honey Gallai mêl cartref frwydro yn erbyn arch-fygiau

13/06/11

Gall fod mai gan wenwynwyr yn eu gerddi cefn y mae’r allwedd i driniaethau newydd yn erbyn arch-fygiau

Professor Graham Hutchings Gwella catalysis

13/06/11

Gall ymchwil yng Nghaerdydd arwain at ddefnyddio nanoronynnau’n fwy effeithiol

Eye Golwg newydd ar bethau

10/06/11

Arian newydd i fynd i’r afael ag un o brif achosion colli golwg

Prizewinning Bernie project Prizewinning Bernie project

10/06/11

Social marketing campaign wins award for innovative approach to reducing deliberate grassfires

Sir Mansel Aylward A NHS prescription

08/06/11

Professor Sir Mansel Alyward unveils prescription for NHS Wales’ survival

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity