Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Rhodd i ymchwil i ganser y fron Rhodd i ymchwil i ganser y fron

25/03/11

Pencampwyr dawns y byd yn cyflwyno dros £25,000 oddi wrth Hallmark Cards

Treating acute coughs Treating acute coughs

24/03/11

Study casts new doubt on benefits of prescribing antibiotics

Proteases inside the cell Proteases inside the cell

24/03/11

New insight into bacterial protease structure

Creu busnesau newydd Creu busnesau newydd

23/03/11

Carol Vorderman yn cefnogi ymgyrch y Brifysgol i weld rhagor o fusnesau’n cychwyn

Tuag at ‘Y Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’ Tuag at ‘Y Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’

23/03/11

Y cofrestru’n agor ar gyfer symposiwm unigryw rhwng yr Almaen a Phrydain

Effeithiau alcohol ar y pancreas Effeithiau alcohol ar y pancreas

22/03/11

Gellid defnyddio protein i’w trin

Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol

21/03/11

Profiad o dywydd eithafol yn achosi pryder a gweithredu ymhlith y cyhoedd

Croesawu ysgolheigion y Llywydd Croesawu ysgolheigion y Llywydd

21/03/11

Gwyliwch ffilm sy’n cyflwyno Ysgolheigion Ymchwil ein Llywydd

Islam, caru a phriodi Islam, caru a phriodi

18/03/11

Cydbwyso gwerthoedd traddodiadol pobl o Bangladesh â dylanwad y Gorllewin

Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd

17/03/11

Model newydd yn berthnasol i ganser y fron

Cysylltiad rhwng awtistiaeth a thestosteron Cysylltiad rhwng awtistiaeth a thestosteron

09/03/11

Darlith gyhoeddus yn archwilio theori testosteron y ffoetws am awtistiaeth

Geni sêr i rieni sy’n cysgu Geni sêr i rieni sy’n cysgu

09/03/11

Seryddwyr Caerdydd yn cynnig theori newydd am ffurfio sêr

Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC

08/03/11

Lluniau trawiadol o’r ymennydd yn helpu i danio Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd yn y Brifysgol

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/11

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol

03/03/11

Myfyrwyr biowyddorau yn dangos maint y mewnlifiad i Fae Caerdydd

Gwella diogelwch cyffuriau Gwella diogelwch cyffuriau

01/03/11

Gallai camgymeriadau wrth chwistrellu cyffuriau i mewn i gleifion gael eu dileu fel canlyniad i ddyfais arloesol gan y Brifysgol

Presgripsiynau am wrthfiotigau Presgripsiynau am wrthfiotigau

01/03/11

Triniaeth wrthfiotig ar gyfer peswch yn “anghyson â chanllawiau’r UE” yn ôl astudiaeth gan y Brifysgol

Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu

23/02/11

Gallai nanoronyn newydd fonitro cynnydd triniaeth i’r cefn

Mynediad at Archaeoleg Mynediad at Archaeoleg

23/02/11

Dewch i ganfod mwy am ddinas ddiflanedig y lleng

Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu

22/02/11

Ymchwil newydd i driniaeth lewcemia

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity