Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Geni sêr i rieni sy’n cysgu Geni sêr i rieni sy’n cysgu

09/03/11

Seryddwyr Caerdydd yn cynnig theori newydd am ffurfio sêr

Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC

08/03/11

Lluniau trawiadol o’r ymennydd yn helpu i danio Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd yn y Brifysgol

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/11

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol

03/03/11

Myfyrwyr biowyddorau yn dangos maint y mewnlifiad i Fae Caerdydd

Gwella diogelwch cyffuriau Gwella diogelwch cyffuriau

01/03/11

Gallai camgymeriadau wrth chwistrellu cyffuriau i mewn i gleifion gael eu dileu fel canlyniad i ddyfais arloesol gan y Brifysgol

Presgripsiynau am wrthfiotigau Presgripsiynau am wrthfiotigau

01/03/11

Triniaeth wrthfiotig ar gyfer peswch yn “anghyson â chanllawiau’r UE” yn ôl astudiaeth gan y Brifysgol

Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu

23/02/11

Gallai nanoronyn newydd fonitro cynnydd triniaeth i’r cefn

Mynediad at Archaeoleg Mynediad at Archaeoleg

23/02/11

Dewch i ganfod mwy am ddinas ddiflanedig y lleng

Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu

22/02/11

Ymchwil newydd i driniaeth lewcemia

Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET

18/02/11

Sganiwr technoleg-uwch yn hwb i gleifion, ymchwil a datblygu economaidd

Ceffylau Pren Cwsg Troea Ceffylau Pren Cwsg Troea

17/02/11

Darganfyddiad newydd i’w gwneud yn haws i ddelweddu celloedd afiach

Dynwared – y ffurf fwyaf didwyll ar ddeall? Dynwared – y ffurf fwyaf didwyll ar ddeall?

11/02/11

Prawf newydd i fesur dealltwriaeth rhwng grwpiau cymdeithasol

Penaethiaid Pensaernïaeth yn mynd i’r Unol Daleithiau Penaethiaid Pensaernïaeth yn mynd i’r Unol Daleithiau

11/02/11

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn sicrhau cydweithio newydd ar ymchwil â’r Unol Daleithiau

Researching food sustainability Researching food sustainability

11/02/11

Conference produces future research agenda

Hyfforddi’n gallach Hyfforddi’n gallach

09/02/11

Cyflogwyr yn diogelu hyfforddiant er gwaethaf y dirwasgiad

Professor Sir Martin Evans Denu’r meddyliau gorau

08/02/11

Dadorchuddio Ysgoloriaethau Ymchwil Newydd y Llywydd

World of sound

03/02/11

Listen to scientists from the School of Psychology explain the world of sound on BBC Radio Wales' Science Cafe programme.

Queen Victoria's Stalker Strange tale of Queen Victoria’s underwear

02/02/11

Piecing together the life of first “celebrity stalker”

Elderly couple Are relationships good for you?

28/01/11

Marriage “probably worth making the effort”

Dr Anthony Isles Genyn yn rhannu’r ymennydd a nerth y corff

27/01/11

Mae darganfyddiad am enyn yn dangos bod genynnau rhieni yn gweithredu mewn ffyrdd gwahanol

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity