Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Tim Maughan Gallai cemotherapi byrrach fod o fudd i gleifion

06/06/11

Astudiaeth yn dangos gwell ansawdd bywyd ar gyfer cleifion â chanser y coluddyn

Windmill Hill Prydain Neolithig wedi’i datgelu

06/06/11

Techneg dyddio newydd yn herio meddwl traddodiadol am Oes y Cerrig

SARTRE Hen, hen iachâd

01/06/11

A all echdynnyn thus helpu i drin arthritis?

Wales Open Golffwyr yn cyfrannu at ymchwil

01/06/11

Pencampwriaeth Golff Agored Cymru Saab yn cefnogi Sefydliad Ymchwil Celloedd Bonyn Canser Ewropeaidd

SARTRE Arwyddion cynnar o rybudd

31/05/11

System fonitro’n helpu i atal haint cyffredin

Burkholderia Datblygiad allweddol yn erbyn ymwrthedd rhag gwrthfiotigau

27/05/11

Bacteria Ffibrosis Systig â’r gallu posibl i helpu ymladd yn erbyn microbau eraill

Brain scan Taflu goleuni ar glefyd Alzheimer

24/05/11

Ymchwil yn amlygu ffibrau sy’n fodd o ddeall clefyd Alzheimer

girl eating an apple Gordewdra ymhlith plant

23/05/11

Gallai toriadau i gyllidebau prydau ysgol a newid o ran sgiliau coginio gael effaith drawiadol

WISERD Anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru

23/05/11

‘Cysylltiad rhwng cefndir cymdeithasol a thlodi’ yn ôl astudiaeth newydd gan y Brifysgol

Professor Alun Davies and Professor John Parkes Cardiff scientists honoured by The Royal Society

20/05/11

Professor Alun Davies and Professor John Parkes elected Fellows of The Royal Society

Cyfle Digidol Cyfle Digidol

19/05/11

Cardiff Professor publishes Intellectual Property review

Tolkien Tolkien a Chymru

19/05/11

Cyhoeddiad newydd yn olrhain dylanwad Cymru ar waith Tolkien

Herschel poster Fforio’r gofod

13/05/11

Taith Herschel i’r gofod yn cyfiawnhau ei enw teuluol enwog yn ôl seryddwyr o Gaerdydd

Project Bernie poster Prosiect Bernie

11/05/11

Prosiect i rwystro tanau gwair ar restr fer i gael gwobr o fri

pharmaceutical drugs Targedu parasitiaid trofannol

10/05/11

Sut y gall cyffuriau HIV ffurfio templedi ar gyfer cyffuriau newydd i achub bywydau

Operating room staff Gwella diogelwch cleifion

09/05/11

Astudiaeth yn y Brifysgol yn archwilio sut dylai sefydliadau newid i wella diogelwch cleifion

Professor Chris McGuigan Creu effaith

05/05/11

Mae’r Athro Chris McGuigan yn esbonio pwysigrwydd datblygiad masnachol

wedding cake The Royal Wedding

27/04/11

Marriage could help boost couple’s long-term physical and mental health

Astudiaeth yn dangos llai o drais Astudiaeth yn dangos llai o drais

19/04/11

Arolwg o ysbytai yn dangos gostyngiad sydyn mewn anafiadau ymosod

Taranau Sonig Taranau Sonig

19/04/11

Seryddwyr y Brifysgol yn helpu cysylltu ffurfiant sêr â tharanau sonig

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity