Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Beating blood cancers Beating blood cancers

01/04/11

University scientist wins UK cancer research prize

Professor McGuigan's team Cam posibl ymlaen i gyffur ar gyfer trin hepatitis C

01/04/11

Arbrawf cychwynnol llwyddiannus ar gyfer INX-189, wedi’i gyfosod yn wreiddiol yng Nghaerdydd

Dr Steve Mills Catacwm Cŵn o dan yr anialwch

31/03/11

Cloddfa’n datgelu golwg newydd ar grefydd Yr Hen Aifft

Are we really communicating uncertain climate risks? Are we really communicating uncertain climate risks?

31/03/11

In the wake of recent shifts in public opinion, Cardiff professor analyses climate change communication

Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’ Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’

29/03/11

Corynnod yn manteisio ar signalau dirgrynu rhywiol i ddod o hyd i’w hysglyfaeth

Rhodd i ymchwil i ganser y fron Rhodd i ymchwil i ganser y fron

25/03/11

Pencampwyr dawns y byd yn cyflwyno dros £25,000 oddi wrth Hallmark Cards

Treating acute coughs Treating acute coughs

24/03/11

Study casts new doubt on benefits of prescribing antibiotics

Proteases inside the cell Proteases inside the cell

24/03/11

New insight into bacterial protease structure

Creu busnesau newydd Creu busnesau newydd

23/03/11

Carol Vorderman yn cefnogi ymgyrch y Brifysgol i weld rhagor o fusnesau’n cychwyn

Tuag at ‘Y Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’ Tuag at ‘Y Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’

23/03/11

Y cofrestru’n agor ar gyfer symposiwm unigryw rhwng yr Almaen a Phrydain

Effeithiau alcohol ar y pancreas Effeithiau alcohol ar y pancreas

22/03/11

Gellid defnyddio protein i’w trin

Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol

21/03/11

Profiad o dywydd eithafol yn achosi pryder a gweithredu ymhlith y cyhoedd

Croesawu ysgolheigion y Llywydd Croesawu ysgolheigion y Llywydd

21/03/11

Gwyliwch ffilm sy’n cyflwyno Ysgolheigion Ymchwil ein Llywydd

Islam, caru a phriodi Islam, caru a phriodi

18/03/11

Cydbwyso gwerthoedd traddodiadol pobl o Bangladesh â dylanwad y Gorllewin

Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd

17/03/11

Model newydd yn berthnasol i ganser y fron

Cysylltiad rhwng awtistiaeth a thestosteron Cysylltiad rhwng awtistiaeth a thestosteron

09/03/11

Darlith gyhoeddus yn archwilio theori testosteron y ffoetws am awtistiaeth

Geni sêr i rieni sy’n cysgu Geni sêr i rieni sy’n cysgu

09/03/11

Seryddwyr Caerdydd yn cynnig theori newydd am ffurfio sêr

Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC

08/03/11

Lluniau trawiadol o’r ymennydd yn helpu i danio Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd yn y Brifysgol

Vice-Chancellor Dr David Grant and the award team. Creu swyddi gwyrdd

04/03/11

Lansio rhaglen ymchwil ynni gwyrdd yn swyddogol

Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol

03/03/11

Myfyrwyr biowyddorau yn dangos maint y mewnlifiad i Fae Caerdydd

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity