Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Burkholderia Datblygiad allweddol yn erbyn ymwrthedd rhag gwrthfiotigau

27/05/11

Bacteria Ffibrosis Systig â’r gallu posibl i helpu ymladd yn erbyn microbau eraill

Brain scan Taflu goleuni ar glefyd Alzheimer

24/05/11

Ymchwil yn amlygu ffibrau sy’n fodd o ddeall clefyd Alzheimer

girl eating an apple Gordewdra ymhlith plant

23/05/11

Gallai toriadau i gyllidebau prydau ysgol a newid o ran sgiliau coginio gael effaith drawiadol

WISERD Anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru

23/05/11

‘Cysylltiad rhwng cefndir cymdeithasol a thlodi’ yn ôl astudiaeth newydd gan y Brifysgol

Professor Alun Davies and Professor John Parkes Cardiff scientists honoured by The Royal Society

20/05/11

Professor Alun Davies and Professor John Parkes elected Fellows of The Royal Society

Cyfle Digidol Cyfle Digidol

19/05/11

Cardiff Professor publishes Intellectual Property review

Tolkien Tolkien a Chymru

19/05/11

Cyhoeddiad newydd yn olrhain dylanwad Cymru ar waith Tolkien

Herschel poster Fforio’r gofod

13/05/11

Taith Herschel i’r gofod yn cyfiawnhau ei enw teuluol enwog yn ôl seryddwyr o Gaerdydd

Project Bernie poster Prosiect Bernie

11/05/11

Prosiect i rwystro tanau gwair ar restr fer i gael gwobr o fri

pharmaceutical drugs Targedu parasitiaid trofannol

10/05/11

Sut y gall cyffuriau HIV ffurfio templedi ar gyfer cyffuriau newydd i achub bywydau

Operating room staff Gwella diogelwch cleifion

09/05/11

Astudiaeth yn y Brifysgol yn archwilio sut dylai sefydliadau newid i wella diogelwch cleifion

Professor Chris McGuigan Creu effaith

05/05/11

Mae’r Athro Chris McGuigan yn esbonio pwysigrwydd datblygiad masnachol

wedding cake The Royal Wedding

27/04/11

Marriage could help boost couple’s long-term physical and mental health

Astudiaeth yn dangos llai o drais Astudiaeth yn dangos llai o drais

19/04/11

Arolwg o ysbytai yn dangos gostyngiad sydyn mewn anafiadau ymosod

Taranau Sonig Taranau Sonig

19/04/11

Seryddwyr y Brifysgol yn helpu cysylltu ffurfiant sêr â tharanau sonig

What influences evolutionary winners and losers? What influences evolutionary winners and losers?

15/04/11

Researchers examine 65 million years of evidence

Police in uniform Ymchwil newydd yn awgrymu fod cymunedau Mwslimaidd yn croesawu ymgysylltu

11/04/11

Adroddiad Sefydliad Gwyddor Heddlu’r Prifysgolion

Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol

11/04/11

Ennill Gwobr Ymchwiliwr Ifanc am gyweirio esgyrn a dannedd

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/11

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Darganfod bacteria newydd sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau Darganfod bacteria newydd sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

07/04/11

Mathau newydd o facteria wedi’u canfod yng nghyflenwad dŵr cyhoeddus India

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity