Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Dr Danny Smith, Dr Ian Jones and Barbara Wilding Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

02/12/10

Triniaeth ar y we ar gyfer anhwylder deubegwn gan y Brifysgol yn ennill gwobr y diwydiant iechyd

Analysing brain scans Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

23/11/10

Mae tîm o Brifysgol Caerdydd wedi cymryd cam pwysig tuag at driniaeth newydd o bosibl ar gyfer pobl â Chlefyd Parkinson.

Chris Smith Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09/11/10

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

Gravitational lensing diagram Revealing hidden galaxies

04/11/10

University astronomers help reveal new views of the distant universe

Prof. Richard Wyn Jones So what does Wales think of cuts in public spending?

03/11/10

Wales Governance Centre research reveals Welsh electorates views on funding cuts

illustration of DNA Tackling increased cancer risks

01/11/10

University scientists identify new colorectal cancer gene

Prof. M. Mason Gwell cyfle i oroesi gan bobl sy’n dioddef o ganser y prostad

28/10/10

Mae gan gleifion canser y prostad sy'n cael cyfuniad o therapi hormonau ac ymbelydredd well cyfle o dipyn i oroesi na chleifion sy’n derbyn ymbelydredd yn unig, yn ôl astudiaeth wedi’i harwain gan Brifysgol Gaerdydd.

Gloved hands performing a magic trick Hud a lledrith mewn ymchwil i Awtistiaeth

28/10/10

Mae pobl ag awtistiaeth yn fwy tebygol o gael eu twyllo gan gastiau hudol nag a dybiwyd yn flaenorol, yn ôl ymchwil newydd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol.

Scanning electron micrograph of Burkholderia bacteria Ymchwil i Ffibrosis Systig

28/10/10

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau ar brosiect ymchwil dros gyfnod o flwyddyn sydd â’r nod o ymchwilio i heintiad bacterol sy’n achosi problemau i bobl sy’n dioddef o Ffibrosis Systig. Ariannwyd yr ymchwil â grant o £45,000 gan yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig.

SURE logo Celebrating SURE

20/10/10

Ten years of leading evidence-based research

Professor Anita Thapar and Dr Nigel Williams ADHD’s genetic link

30/09/10

University scientists reveal first direct genetic link to attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

Autism testing Advancing knowledge of Autism

23/09/10

“Unique” centre launched at University

Professor Martin Innes Heddlua ymddygiad gwrthgymdeithasol

23/09/10

Mae arbenigwyr heddlua’r Brifysgol yn galw am ailfeddwl mawr ar y ffordd mae’r heddlu yn ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

road sign warning of an accident Restricting young drivers

21/09/10

University research finds restrictions on young drivers could help save lives

Roman armour being unearthed Darganfod arfwisg Rufeinig

14/09/10

Mae archeolegwyr y Brifysgol sy’n cloddio yn y Gaer Rufeinig yng Nghaerllion, De Cymru, wedi darganfod yr hyn maent yn credu sy’n arfwisg Rufeinig gyflawn.

Leighton Andrews AM Blwyddyn wych o ran grantiau newydd

13/09/10

Mae’r Brifysgol wedi cofnodi ei blwyddyn orau erioed ar gyfer ennill grantiau ymchwil newydd – sef ychydig o dan £150 miliwn.

Dr Richard Stanton Firws wedi’i glonio

13/09/10

Mae gwyddonydd blaenllaw'r Brifysgol wedi llwyddo i glonio firws dynol, sy’n cynnig gobaith newydd o ran datblygu triniaethau ar gyfer clefydau sy’n bygwth bywyd.

Dr Isabelle Durance Adnoddau Dynol Rhagorol ym maes Ymchwil

10/09/10

Caerdydd yn ennill cydnabyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am ei hymrwymiad i ymchwilwyr

The red giant carbon star CW Leonis as seen by the PACS and SPIRE cameras on board Herschel Recipe for water: just add starlight

03/09/10

SPIRE instrumental in latest find

3D structure/image of INV-189 anti-hepatitis C drug Y treialon cyffur Hepatitis C cyntaf wedi’u cwblhau

01/09/10

Y treialon clinigol cyntaf wedi’u cwblhau’n llwyddiannus ar gyffur cryf newydd ar gyfer Hepatitis C

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity