Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Fish can be picky eaters Fish can be picky eaters

17/07/10

Research suggest fussy eating habits could be universal among all predators

Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol

14/07/10

Urdd Lifrai Cymru yn helpu myfyriwr y Biowyddorau i astudio techneg newydd

Llamhidyddion di-asgell mewn perygl Llamhidyddion di-asgell mewn perygl

13/07/10

Mae ymchwil yn datgelu bod y rhywogaeth mewn mwy o berygl nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Sut ddylai dyfarnwyr ddefnyddio technoleg mewn pêl-droed? Sut ddylai dyfarnwyr ddefnyddio technoleg mewn pêl-droed?

10/07/10

Astudiaeth yn ymchwilio i effaith technoleg ar chwaraeon

unique all-sky image Unveiling the Universe

05/07/10

University astronomers help reveal unique all-sky image

Professor Malcolm Mason Canlyniadau dramatig astudiaeth canser y brostad

30/06/10

Ymchwil ar y cyd yn dangos cyfraddau goroesi gwell i ddynion

Cell patterns Torri tir newydd wrth ddeall datblygiad celloedd

30/06/10

Ysgol y Biowyddorau’n cydweithio mewn darganfyddiad rhyngwladol

The grain aphid with forms of pest control New smells

24/06/10

£1M research award to study new smells through synthetic biology

Cancer cell surviving attempts to kill them Fighting cancer

23/06/10

Flash of light helps target cancer cells

Silhoette of woman seeing larger figure in mirror Eating disorders and gossip magazine link

21/06/10

Reading celebrity gossip magazines can encourage eating disorders in teens

Microscopic Fossils UK science spotlights ocean acidification

21/06/10

Cardiff experts investigate response to climate change - 55 million years ago

Dr Duncan Baird “Stopwats” y Gell Doredig

16/06/10

Gallai darganfyddiad arwain at brawf gwaed newydd ar gyfer Lewcemia

Main Building at sunset Ateb y cwestiynau mawr

14/06/10

Lansio tri Sefydliad Ymchwil byd-flaengar

Professor Julie Williams Genynnau Alzheimer newydd wedi’u datgelu

21/05/10

Cam pwysig ymlaen yn yr ymchwil i glefyd Alzheimer

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/10

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog

18/05/10

Astudiaeth biowyddorau yn dangos bod poblogaethau pysgod mewn perygl

Professor Chris McGuigan Treialon yn cychwyn ar gyffur Hepatitis C

14/05/10

Datblygu cyfansoddyn newydd yn yr Ysgol Fferylliaeth

Trawsnewid perfformiad Beethoven Trawsnewid perfformiad Beethoven

08/05/10

Technegau coll i’w hadlinio ar gyfer cerddorfeydd cyfoes sy’n defnyddio offerynnau cyfnod

Syndod y sêr Syndod y sêr

07/05/10

Ffurfiant sêr nas gwelwyd o’r blaen yn cael ei ddatgelu

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/10

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity