Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Professor Alan Clarke Cardiff selected for national cancer project

18/01/11

Cancer Research UK establishes team of cancer stem cell experts

Canolfan Awtistiaeth Cymru Y Gweinidog yn clywed y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil i awtistiaeth

18/01/11

Y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol yn ymweld â Chanolfan Awtistiaeth Cymru

Professor Sir Keith Peters Athrofeydd “eiriasboeth” newydd Caerdydd

17/01/11

Gwyliwch araith yr Athro Keith Peters ynghylch y Sefydliadau Ymchwil

Professor Graham Hutchings Dyfodol cyffrous i hydrocarbon

14/01/11

Astudiaeth gan y Brifysgol yn dadlenni defnydd newydd i hydrocarbonau

Ocean circulation research Newidiadau sylweddol yng nghylchrediadau’r môr

14/01/11

Troi cylchrediad y môr ymlaen ac i ffwrdd

Centre for Crime, Law and Justice logo Troseddau casineb yng Nghymru

13/01/11

Arolwg newydd yn gofyn am farn pobl

Main Building Noddwyr adnabyddus iawn i Sefydliadau Ymchwil

11/01/11

Stephen Fry, Griff Rhys Jones a Syr Terry Matthews yn cefnogi Sefydliadau Ymchwil newydd

Sustainability hands image Cydnabod arbenigedd newid yn yr hinsawdd yn rhyngwladol

23/12/10

Caerdydd yn cael ei gwahodd i ymuno â Chanolfan Tyndall fyd-enwog

FV-100 comparison graphic Carreg filltir cyffur i drin yr eryr

16/12/10

Cyffur wedi’i ddatblygu yng Nghaerdydd yn cwblhau’r ail gymal o dreial ar bobl

Health impact of spending decisions Health impact of spending decisions

10/12/10

Government urged to protect health and well-being

Yr athro Kevin Morgan and Dr Roberta Sonnino Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

06/12/10

Llwyddiant ariannol dwbl i brosiectau ymchwil arloesol

Dr Danny Smith, Dr Ian Jones and Barbara Wilding Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

02/12/10

Triniaeth ar y we ar gyfer anhwylder deubegwn gan y Brifysgol yn ennill gwobr y diwydiant iechyd

Analysing brain scans Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

23/11/10

Mae tîm o Brifysgol Caerdydd wedi cymryd cam pwysig tuag at driniaeth newydd o bosibl ar gyfer pobl â Chlefyd Parkinson.

Chris Smith Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09/11/10

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

Gravitational lensing diagram Revealing hidden galaxies

04/11/10

University astronomers help reveal new views of the distant universe

Prof. Richard Wyn Jones So what does Wales think of cuts in public spending?

03/11/10

Wales Governance Centre research reveals Welsh electorates views on funding cuts

illustration of DNA Tackling increased cancer risks

01/11/10

University scientists identify new colorectal cancer gene

Prof. M. Mason Gwell cyfle i oroesi gan bobl sy’n dioddef o ganser y prostad

28/10/10

Mae gan gleifion canser y prostad sy'n cael cyfuniad o therapi hormonau ac ymbelydredd well cyfle o dipyn i oroesi na chleifion sy’n derbyn ymbelydredd yn unig, yn ôl astudiaeth wedi’i harwain gan Brifysgol Gaerdydd.

Gloved hands performing a magic trick Hud a lledrith mewn ymchwil i Awtistiaeth

28/10/10

Mae pobl ag awtistiaeth yn fwy tebygol o gael eu twyllo gan gastiau hudol nag a dybiwyd yn flaenorol, yn ôl ymchwil newydd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol.

Scanning electron micrograph of Burkholderia bacteria Ymchwil i Ffibrosis Systig

28/10/10

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau ar brosiect ymchwil dros gyfnod o flwyddyn sydd â’r nod o ymchwilio i heintiad bacterol sy’n achosi problemau i bobl sy’n dioddef o Ffibrosis Systig. Ariannwyd yr ymchwil â grant o £45,000 gan yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig.

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity