Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Roman armour being unearthed Darganfod arfwisg Rufeinig

14/09/10

Mae archeolegwyr y Brifysgol sy’n cloddio yn y Gaer Rufeinig yng Nghaerllion, De Cymru, wedi darganfod yr hyn maent yn credu sy’n arfwisg Rufeinig gyflawn.

Leighton Andrews AM Blwyddyn wych o ran grantiau newydd

13/09/10

Mae’r Brifysgol wedi cofnodi ei blwyddyn orau erioed ar gyfer ennill grantiau ymchwil newydd – sef ychydig o dan £150 miliwn.

Dr Richard Stanton Firws wedi’i glonio

13/09/10

Mae gwyddonydd blaenllaw'r Brifysgol wedi llwyddo i glonio firws dynol, sy’n cynnig gobaith newydd o ran datblygu triniaethau ar gyfer clefydau sy’n bygwth bywyd.

Dr Isabelle Durance Adnoddau Dynol Rhagorol ym maes Ymchwil

10/09/10

Caerdydd yn ennill cydnabyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am ei hymrwymiad i ymchwilwyr

The red giant carbon star CW Leonis as seen by the PACS and SPIRE cameras on board Herschel Recipe for water: just add starlight

03/09/10

SPIRE instrumental in latest find

3D structure/image of INV-189 anti-hepatitis C drug Y treialon cyffur Hepatitis C cyntaf wedi’u cwblhau

01/09/10

Y treialon clinigol cyntaf wedi’u cwblhau’n llwyddiannus ar gyffur cryf newydd ar gyfer Hepatitis C

Antena Gofod Ymyriadur Laser (LISA) - © AEIMildeMarketingExozet Mesur y Bydysawd

25/08/10

Arbenigwyr yn UDA yn cefnogi antena tonnau ar gyfer taith nesaf NASA i’r gofod

Doctor making notes. Helpu plant â diabetes math 1

21/08/10

Astudiaeth newydd yn anelu at ddatblygu adnodd gwybodaeth newydd i blant

Yr Athro John Pearce FRS Perthynas yr ymennydd ag ymddygiad

21/08/10

Datrys sail fiolegol dysgu a chofio

Antibiotics Darganfod genyn gwrthiannol i wrthfiotigau

11/08/10

Yr Athro Tim Walsh yn darganfod genyn newydd gwrthiannol i wrthfiotigau mewn cleifion yn y DU

Professor Paul Morgan Treating rare diseases

05/08/10

Trials could lead to new treatments for rare inherited disease

Dr McGonigle using latest techniques Deall Awtistiaeth

03/08/10

Astudiaeth â delweddau i daflu goleuni ar Awtistiaeth a synnwyr cyffwrdd

Hwb ar gyfer prosiect microsgopeg blaenllaw Hwb ar gyfer prosiect microsgopeg blaenllaw

21/07/10

Dr Paola Borri yn ennill Gwobr Arweinyddiaeth fawreddog

Cyflymu’r broses o ddarganfod canser Cyflymu’r broses o ddarganfod canser

20/07/10

Y Brifysgol yn cydweithio i ddatblygu prawf cyflym newydd am ganser y bledren

Fish can be picky eaters Fish can be picky eaters

17/07/10

Research suggest fussy eating habits could be universal among all predators

Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol

14/07/10

Urdd Lifrai Cymru yn helpu myfyriwr y Biowyddorau i astudio techneg newydd

Llamhidyddion di-asgell mewn perygl Llamhidyddion di-asgell mewn perygl

13/07/10

Mae ymchwil yn datgelu bod y rhywogaeth mewn mwy o berygl nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Sut ddylai dyfarnwyr ddefnyddio technoleg mewn pêl-droed? Sut ddylai dyfarnwyr ddefnyddio technoleg mewn pêl-droed?

10/07/10

Astudiaeth yn ymchwilio i effaith technoleg ar chwaraeon

unique all-sky image Unveiling the Universe

05/07/10

University astronomers help reveal unique all-sky image

Professor Malcolm Mason Canlyniadau dramatig astudiaeth canser y brostad

30/06/10

Ymchwil ar y cyd yn dangos cyfraddau goroesi gwell i ddynion

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity