Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Silhoette of woman seeing larger figure in mirror Eating disorders and gossip magazine link

21/06/10

Reading celebrity gossip magazines can encourage eating disorders in teens

Microscopic Fossils UK science spotlights ocean acidification

21/06/10

Cardiff experts investigate response to climate change - 55 million years ago

Dr Duncan Baird “Stopwats” y Gell Doredig

16/06/10

Gallai darganfyddiad arwain at brawf gwaed newydd ar gyfer Lewcemia

Main Building at sunset Ateb y cwestiynau mawr

14/06/10

Lansio tri Sefydliad Ymchwil byd-flaengar

Professor Julie Williams Genynnau Alzheimer newydd wedi’u datgelu

21/05/10

Cam pwysig ymlaen yn yr ymchwil i glefyd Alzheimer

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/10

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog

18/05/10

Astudiaeth biowyddorau yn dangos bod poblogaethau pysgod mewn perygl

Professor Chris McGuigan Treialon yn cychwyn ar gyffur Hepatitis C

14/05/10

Datblygu cyfansoddyn newydd yn yr Ysgol Fferylliaeth

Trawsnewid perfformiad Beethoven Trawsnewid perfformiad Beethoven

08/05/10

Technegau coll i’w hadlinio ar gyfer cerddorfeydd cyfoes sy’n defnyddio offerynnau cyfnod

Syndod y sêr Syndod y sêr

07/05/10

Ffurfiant sêr nas gwelwyd o’r blaen yn cael ei ddatgelu

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/10

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr

Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm

20/04/10

Gallai darganfyddiad arwain at greu cyfrifiaduron mwy effeithlon

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/10

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Designing an Indian temple Designing an Indian temple

15/04/10

University expert leads prestigious design project

Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’ Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

14/04/10

Arolwg yn darganfod fod pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel? Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel?

12/04/10

Canolfan ymchwil y Brifysgol i drawsnewid waliau a thoeon o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn gynhyrchwyr ynni

Professor David Boucher Rhagoriaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

07/04/10

Cydnabod cyfraniadau gwerthfawr at y gymdeithas

Chwyldroi catalyddion diwydiannol Chwyldroi catalyddion diwydiannol

30/03/10

Ymchwil newydd yn mynd â gwyddonwyr gam yn nes at ‘efelychu natur’

Cardiff research makes international news Cardiff research makes international news

03/03/10

Futurity website goes global with UK partners

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/10

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity