Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Professor Julie Williams Genynnau Alzheimer newydd wedi’u datgelu

21/05/10

Cam pwysig ymlaen yn yr ymchwil i glefyd Alzheimer

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/10

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog

18/05/10

Astudiaeth biowyddorau yn dangos bod poblogaethau pysgod mewn perygl

Professor Chris McGuigan Treialon yn cychwyn ar gyffur Hepatitis C

14/05/10

Datblygu cyfansoddyn newydd yn yr Ysgol Fferylliaeth

Trawsnewid perfformiad Beethoven Trawsnewid perfformiad Beethoven

08/05/10

Technegau coll i’w hadlinio ar gyfer cerddorfeydd cyfoes sy’n defnyddio offerynnau cyfnod

Syndod y sêr Syndod y sêr

07/05/10

Ffurfiant sêr nas gwelwyd o’r blaen yn cael ei ddatgelu

Arolwg blynyddol o drais Arolwg blynyddol o drais

21/04/10

Gostyngiad yn nifer yr anafiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr

Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm

20/04/10

Gallai darganfyddiad arwain at greu cyfrifiaduron mwy effeithlon

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/10

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Designing an Indian temple Designing an Indian temple

15/04/10

University expert leads prestigious design project

Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’ Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

14/04/10

Arolwg yn darganfod fod pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel? Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel?

12/04/10

Canolfan ymchwil y Brifysgol i drawsnewid waliau a thoeon o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn gynhyrchwyr ynni

Professor David Boucher Rhagoriaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

07/04/10

Cydnabod cyfraniadau gwerthfawr at y gymdeithas

Chwyldroi catalyddion diwydiannol Chwyldroi catalyddion diwydiannol

30/03/10

Ymchwil newydd yn mynd â gwyddonwyr gam yn nes at ‘efelychu natur’

Cardiff research makes international news Cardiff research makes international news

03/03/10

Futurity website goes global with UK partners

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/10

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/10

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

Professor Craddock with Kerry Katona Understanding bipolar disorder

17/02/10

Volunteers are being invited to join celebrities Stephen Fry and Kerry Katona in helping University researchers understand how genetic and environmental factors contribute to bipolar disorder.

Pint of beer Ni fyddai atal noddwyr alcohol yn cael ‘fawr o effaith’ ar yfed dan oed

11/02/10

Ni fyddai gwahardd noddwyr alcohol yn cael fawr o effaith ei hun ar batrymau yfed ieuenctid, yn ôl gwaith ymchwil Dr Fiona Davies o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/10

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity