Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser £1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26/10/09

Grant y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i wella diagnosis canser

Lansio Canolfan Ganser Lansio Canolfan Ganser

22/10/09

Gwahoddedigion yn gweld agor Canolfan Ymchwil Canser y DU Caerdydd

Double recognition for pioneering research at Cardiff Double recognition for pioneering research at Cardiff

22/10/09

Awards from Royal College of Physicians

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol

06/10/09

Am flynyddoedd bu Echinacea, echdynnyn o blanhigyn yn debyg i lygad y dydd o Ogledd America, yn feddyginiaeth boblogaidd i atal anwydau a’r ffliw

Doctors performing surgery Cyflymu iacháu yn sgil canser

05/10/09

Cleifion canser y stumog yn iacháu yn gynt os rhoddir bwyd hylifol iddynt yn gynt ar ôl llawdriniaeth

Ysmygu Mamau sy’n ysmygu yn rhoi eu plant mewn perygl o ddatblygu seicosis

01/10/09

Mae ysmygu yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig â symptomau seicotig ymhlith plant yn eu harddegau

Losin Dyfodol nad yw mor felys

01/10/09

Astudiaethau’n darganfod bod bwyta losin yn ystod plentyndod yn ‘cynyddu ymddygiad ymosodol oedolion’

Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod Genynnau Alzheimer newydd wedi’u canfod

04/09/09

Prif Weinidog yn croesawu ymchwil ‘o safon fyd-eang’ gan y Brifysgol

Yr Athro Malcolm Mason Mynd i’r afael â chanser y prostad

11/08/09

Gwyddonydd amlwg yn darganfod bod cyffuriau’r esgyrn yn gwella cyfraddau goroesi dioddefwyr canser datblygedig y prostad

Visualisation of protein Delweddu rhyngweithiadau canser

20/07/09

Helpu i gynllunio brechlynnau gwell rhag canser

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/09

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Lawyers discussing regulations Cardiff research prompts government regulation

15/07/09

Ministry of Justice draws on Cardiff Law School research

SPIRE images of M74 Lluniau galaethol

10/07/09

Y golygfeydd cyntaf o offeryn telesgop-gofod a arweinir o Gaerdydd

UKERC Executive Director John Loughhead and Professor Nick Jenkins with PhD student Ian Moore Arwain ar ynni cynaliadwy

09/07/09

Gwobr bwysig i’r Ysgol Beirianneg

Datgelu ffactorau risg genetig cyffredin ar gyfyer yr anhwylderau seiciatrig mwyaf

02/07/09

Mae astudiaeth ryngwladol yn dangos miloedd o gyfraniadau genetig at sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol

Illustration of neurons Carreg filltir ar gyfer ymchwil i iechyd meddwl yng Nghaerdydd

02/07/09

Gwyliwch ffilm am Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig

Medicine in packets Safoni’r defnydd o wrthfiotigau

24/06/09

Ymchwil yn galw am drefn safonol ledled Ewrop i roi presgripsiwn ar gyfer peswch llym

Slides at the Wales Cancer Bank Y frwydr yn erbyn canser

06/06/09

Banc Canser Cymru yn dathlu carreg filltir pum mlynedd

Professor Aylward CB Arwain Iechyd y Cyhoedd

06/06/09

Penodi’r Athro Mansel Aylward CB yn Gadeirydd Iechyd y Cyhoedd Cymru

Adult Ghost Slug Rhywogaeth ryfedd

29/05/09

Gwlithen yn cael ei henwi fel darganfyddiad rhyfedd newydd

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity