Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Brain scan Darganfod ‘canu’r ymennydd’

19/05/09

Darganfyddiadau a allai helpu i drin dioddefwyr epilepsi a sgitsoffrenia

Professor Chris McGuigan Cam ymlaen i gyffur yr eryri

11/05/09

Cyffur newydd ar y ffordd i fod y cyntaf o'i fath i'r Brifysgol

Innovation Award Winners, Professor Tony Griffiths (left), School of Engineering, and Professor Keith Williams, School of Engineering Gwobrwyo Arloesedd

06/05/09

Gwyliwch fideo o’r cydweithrediad tai cynaliadwy

Sheep on a hill Dechrau Asiaidd Defaid

24/04/09

Profion genetig yn datod hanes gwlanog dofi defaid

Hands with arthritis £10M i fynd i’r afael ag arthritis

23/04/09

Caerdydd yn cael ei dyfarnu’n ganolfan rhagoriaeth genedlaethol

Dr Katherine Shelton Sylw ar y digartref

22/04/09

‘Plant mewn perygl’ yn fwy tebygol o ddod yn ddigartref

Violent man Anafiadau oherwydd trais yn codi mwy na chwech y cant ar draws Cymru a Lloegr

22/04/09

Adroddiad blynyddol tueddiadau o ran trais yn dangos cynnydd mewn ymosodiadau treisgar

Man with head in hands Lithiwm a’r ymennydd

21/04/09

Goleuni newydd ar sut y mae’r cyffur deubegynol yn gweithio

Dr Michael Lewis, School of Psychology Chwistrellu Hapusrwydd Cosmetig

01/04/09

Triniaeth arloesol ar y rhyngrwyd yn cael ei roi ar brawf

Televisions last taboo Tabŵ olaf teledu?

30/03/09

Ymchwil yn dangos portread negyddol o anffurfiad

Professor Julie Williams, School of Medicine Arbenigwyr Caerdydd yn galw am weithredu yn erbyn Alzheimer

26/03/09

Ymchwilwyr yn bwriadu trechu argyfwng

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/09

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

Bangor and Cardiff collaborate on health Gobaith canser yr ofari

11/03/09

Ymchwil yn cynnig y posibilrwydd o ddatgeli cynnar

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/09

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

mother and baby Researchers investigate prenatal smoking link with anti-social behaviour in children

03/02/09

Novel study is first of its kind to test the importance of life in the womb

View through one of the tubes of GEO600 Gallai ymchwilwyr Caerdydd ragflaenu oes newydd mewn ffiseg sylfaenol

03/02/09

Grŵp Ffiseg Ddisgyrchol yn profi’r posibilrwydd o fydysawd holograffig

Professor Paul Smith and Dr Rachel Errington, co-developers of CyMap Dêl technoleg ddelweddu yn rhoi sylw i dechnoleg sglodion y genhedlaeth nesaf

21/01/09

Mae gan dechnoleg ddelweddu Lab-ar-sglodyn botensial i gyflymu diagnosis afiechydon

Detox diet food Dryllio dadwenwyno

06/01/09

Bwyta’n iach a chwsg yw’r ffordd orau o ddadwenwyno

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/08

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol

15/12/08

Mae astudiaeth drawsatlantig yn nodi llwybr newydd posibl ar gyfer addasu datblygiad yr ysgyfaint yn yr embryo

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity