Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm Cam tuag at gyfrifiadura cwantwm

20/04/10

Gallai darganfyddiad arwain at greu cyfrifiaduron mwy effeithlon

Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau Mae ‘Tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

15/04/10

Mae astudiaeth wedi darganfod bod ‘tadau sy’n cyfathrebu’ yn helpu i leihau ysmygu ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau.

Designing an Indian temple Designing an Indian temple

15/04/10

University expert leads prestigious design project

Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’ Pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

14/04/10

Arolwg yn darganfod fod pobl o hil gymysg yn cael eu hystyried yn ‘fwy deniadol’

Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel? Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel?

12/04/10

Canolfan ymchwil y Brifysgol i drawsnewid waliau a thoeon o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn gynhyrchwyr ynni

Professor David Boucher Rhagoriaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

07/04/10

Cydnabod cyfraniadau gwerthfawr at y gymdeithas

Chwyldroi catalyddion diwydiannol Chwyldroi catalyddion diwydiannol

30/03/10

Ymchwil newydd yn mynd â gwyddonwyr gam yn nes at ‘efelychu natur’

Cardiff research makes international news Cardiff research makes international news

03/03/10

Futurity website goes global with UK partners

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/10

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/10

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

Professor Craddock with Kerry Katona Understanding bipolar disorder

17/02/10

Volunteers are being invited to join celebrities Stephen Fry and Kerry Katona in helping University researchers understand how genetic and environmental factors contribute to bipolar disorder.

Pint of beer Ni fyddai atal noddwyr alcohol yn cael ‘fawr o effaith’ ar yfed dan oed

11/02/10

Ni fyddai gwahardd noddwyr alcohol yn cael fawr o effaith ei hun ar batrymau yfed ieuenctid, yn ôl gwaith ymchwil Dr Fiona Davies o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/10

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/10

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/10

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/10

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/10

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/09

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/09

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009 Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11/12/09

Mae astudiaeth y brifysgol ymhlith 10 darganfyddiad meddygol newydd uchaf cylchgrawn TIME Magazine

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity