Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/10

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

Professor Craddock with Kerry Katona Understanding bipolar disorder

17/02/10

Volunteers are being invited to join celebrities Stephen Fry and Kerry Katona in helping University researchers understand how genetic and environmental factors contribute to bipolar disorder.

Pint of beer Ni fyddai atal noddwyr alcohol yn cael ‘fawr o effaith’ ar yfed dan oed

11/02/10

Ni fyddai gwahardd noddwyr alcohol yn cael fawr o effaith ei hun ar batrymau yfed ieuenctid, yn ôl gwaith ymchwil Dr Fiona Davies o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/10

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/10

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Trin diabetes Trin diabetes

27/01/10

Gwyddys fod lefelau uchel o glwcos heb ei reoli yng ngwaed cleifion â diabetes (hyperglycemia) yn cynyddu marwolaethau, ond mae ymchwil newydd dan arweiniad y Brifysgol yn dangos y gall triniaeth ddwys i reoli glwcos yn y gwaed ei ostwng yn ormodol (hypoglycemia), sydd hefyd yn cynyddu marwolaethau.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/10

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/10

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/09

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Professor Jonathan Shepherd Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16/12/09

Astudiaeth ddiweddaraf Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Darganfyddiadau meddygol newydd 2009 Darganfyddiadau meddygol newydd 2009

11/12/09

Mae astudiaeth y brifysgol ymhlith 10 darganfyddiad meddygol newydd uchaf cylchgrawn TIME Magazine

Professor Paul Pearson Esbonio canfyddiadau carbon

10/12/09

Yr Athro Paul Pearson yn esbonio hanes canfyddiadau ymchwil allweddol

Coloured chemicals and chemistry apparatus Troi ymchwil y Brifysgol yn fusnes

07/12/09

£2m a chytundeb trwyddedu yn helpu i roi hwb i ymchwil y Brifysgol i gyffuriau canser newydd

Delweddau gogoneddus o sêr Delweddau gogoneddus o sêr

30/11/09

Arbenigwyr y Brifysgol yn helpu i ddatgelu delweddau unigryw o sêr

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/09

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

Cydnabod ansawdd y Brifysgol Cydnabod ansawdd y Brifysgol

19/11/09

Gwasanaeth Biotechnoleg Canolog (CBS) y Brifysgol yn ennill Gwobr Ansawdd ISO

Professor Jonathan Shepherd Cydnabyddiaeth frenhinol i ymchwil yng Nghaerdydd

18/11/09

Gwobr Pen Blwydd y Frenhines i Grŵp Ymchwil Trais a’r Gymdeithas

T-cells and diabetes T-cells and diabetes

16/11/09

Conference to hear of Cardiff’s latest research into autoimmunity

Helpu llunio Cymru yfory Helpu llunio Cymru yfory

05/11/09

Lansiwyd gan Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Datgloi imiwnedd Datgloi imiwnedd

26/10/09

Dyfarniad gwerth £3m i astudio “calon iechyd dynol”

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity