Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/09

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

mother and baby Researchers investigate prenatal smoking link with anti-social behaviour in children

03/02/09

Novel study is first of its kind to test the importance of life in the womb

View through one of the tubes of GEO600 Gallai ymchwilwyr Caerdydd ragflaenu oes newydd mewn ffiseg sylfaenol

03/02/09

Grŵp Ffiseg Ddisgyrchol yn profi’r posibilrwydd o fydysawd holograffig

Professor Paul Smith and Dr Rachel Errington, co-developers of CyMap Dêl technoleg ddelweddu yn rhoi sylw i dechnoleg sglodion y genhedlaeth nesaf

21/01/09

Mae gan dechnoleg ddelweddu Lab-ar-sglodyn botensial i gyflymu diagnosis afiechydon

Detox diet food Dryllio dadwenwyno

06/01/09

Bwyta’n iach a chwsg yw’r ffordd orau o ddadwenwyno

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/08

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol

15/12/08

Mae astudiaeth drawsatlantig yn nodi llwybr newydd posibl ar gyfer addasu datblygiad yr ysgyfaint yn yr embryo

Hot drinks help fight cold and flu

09/12/08

Research reveals how hot drinks could tackle cold symptoms

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/08

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/08

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Scientists find trigger to aggressive bowel cancer

18/11/08

School of Biosciences pinpoint protein critical in stopping growth of tumours

Opening a can of worms Opening a can of worms

13/10/08

Research reveals earthworms more diverse than first thought

Typical specimen of Globerinatheka index from Hampden Beach Snapshot of past climate reveals no ice in Antarctica millions of years ago

30/07/08

New research reveals a greenhouse Earth 40 million years ago

Dr Chris Pepper Cardiff scientists develop new understanding of common blood cancer

19/07/08

Another step towards better treatment for chronic lymphocytic leukaemia

Adult ghost slug ‘Ghost slug’ discovered in Wales

16/07/08

University specialists help to identify mysterious new species

First Steps Logo First Steps

24/06/08

New study makes babies’ first steps unforgettable

Tennis ball and net GALLWN fod o ddifri

13/06/08

Prifysgol Caerdydd yn amau galw Hawk-eye i Wimbledon

Buddsoddi £2.5M i hybu ymchwil yn iechyd y cyhoedd Buddsoddi £2.5M i hybu ymchwil yn iechyd y cyhoedd

22/04/08

Swydd newydd i anrhydeddu un o arloeswyr meddygaeth fodern

Giant panda Genom y Panda Mawr i gael ei gofnodi

03/04/08

Gweinidog yn agor adnoddau ymchwil newydd er mwyn mynd i’r afael â chadwraeth byd-eang.

Snails’ pace is a survival danger

19/09/07

Rare species’ habitat under threat

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity