Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

First direct evidence of cosmic inflation First direct evidence of cosmic inflation

17/03/14

Cardiff physicists part of international team

Shaping the Welsh landscape Shaping the Welsh landscape

13/03/14

Partnership helps develop real solutions to challenges in Wales

Darganfod pentref brenhinol Eingl-Sacsonaidd Darganfod pentref brenhinol Eingl-Sacsonaidd

11/03/14

Cloddiadau Sutton Hoo yn datgelu gwybodaeth newydd

Lansio Cronfa Adeiladu Cymunedau GW4 Lansio Cronfa Adeiladu Cymunedau GW4

07/03/14

Cronfa ymchwil GW4 i fynd i’r afael â ‘heriau mawr’ y byd

Ynni’r haul yn dylanwadu ar 1,000 o flynyddoedd o amrywiaeth naturiol yn yr hinsawdd yng Ngogledd yr Iwerydd

07/03/14

Sun’s energy influences 1,000 years of natural climate variability in North Atlantic

Mapio dinasoedd y dyfodol Mapio dinasoedd y dyfodol

07/03/14

Ymchwil y Brifysgol yn gosod y sylfaen ar gyfer dinasoedd mwy effeithlon yn y dyfodol

Gwahanu’r rhywiau yng Nghymru Gwahanu’r rhywiau yng Nghymru

04/03/14

Ymchwil yn datgelu graddfa gwahanu’r rhywiau rhwng swyddi

University helps develop rare disease plan for Wales University helps develop rare disease plan for Wales

28/02/14

Partnership between NHS and academia helps deliver Wales Rare Disease Plan

Porth byd-eang ar gyfer ymchwil Cymru yn dechrau gweithredu ar Ddydd Gŵyl Dewi Porth byd-eang ar gyfer ymchwil Cymru yn dechrau gweithredu ar Ddydd Gŵyl Dewi

28/02/14

Porth gwe sy’n dod ag ymchwil Cymru a busnes byd-eang at ei gilydd yn lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi

The threat in a smile The threat in a smile

27/02/14

Novel therapy teaches abuse survivors not to fear kindness

Ymchwil fyd-eang ar gyfer genynnau risg Alzheimer yn chwilio am gliwiau ymhlith dioddefwyr cynnar Ymchwil fyd-eang ar gyfer genynnau risg Alzheimer yn chwilio am gliwiau ymhlith dioddefwyr cynnar

21/02/14

Y prosiect mwyaf o’i fath yn cael hwb ariannol o £388,000 gan Ymchwil Alzheimer y DU gyda chefnogaeth oddi wrth Iceland Foods

How healthy are Scotland’s otters? How healthy are Scotland’s otters?

14/02/14

International funding will help scientists develop a much clearer understanding of the threats faced by UK otters

Uno mewn ymchwil Uno mewn ymchwil

14/02/14

Gŵr a gwraig o Gaerdydd yn derbyn cymrodoriaethau ymchwil clodwiw

From surf to turf From surf to turf

13/02/14

Archaeologists and chemists trace ancient British diets

Taith Anorffenedig Taith Anorffenedig

11/02/14

Gwobr llysgennad ar gyfer dull unigryw o ysgrifennu am deithio

Gwyddonwyr Caerdydd yn rhannu £8.5m i geisio mynd i’r afael â heriau meddygol o bwys Gwyddonwyr Caerdydd yn rhannu £8.5m i geisio mynd i’r afael â heriau meddygol o bwys

07/02/14

Lansio menter Consortiwm Biowybodeg Ficrobaidd Feddygol (CMMB) y Cyngor Ymchwil Feddygol

Record rise in insulin use Record rise in insulin use

06/02/14

Study reveals insulin use to treat type 2 diabetes trebles over 20 years

‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr ‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr

06/02/14

Mae dwsinau o fenywod a merched mewn perygl o Enwaedu Benywod, yn ôl arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llosgiadau ymhlith plant bychain Llosgiadau ymhlith plant bychain

04/02/14

Mae babanod blwydd oed yn cael 10 gwaith gymaint o losgiadau o gymharu â phlant hŷn

Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith

31/01/14

Cydweithrediad cemeg yn cysylltu gwyddoniaeth yng Nghaerdydd â byd busnes yn y Deyrnas Unedig

Tudalen 6 o 35
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity