Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Honeycomb Datgelu dirgelion diliau mêl

18/07/13

Ymchwilwyr yn canfod sut mae diliau mêl yn eu hadeiladu eu hunain

Detecting sight loss Detecting sight loss

17/07/13

University scientists enlist stargazing technology to help detect common cause of sight loss

Effaith y Brenin Louie Effaith y Brenin Louie

17/07/13

Babanod yn teimlo cymhelliant cymdeithasol i ddysgu yn llawer ifancach nag y credwyd ynghynt

A green energy future A green energy future

16/07/13

University report finds large majority of public support moves to an efficient, clean, fair, and safe energy system

T-Cell Receptor Targedu melanoma

09/07/13

Gwyddonwyr yn agor y drws i driniaeth fwy targedig ar gyfer canser y croen

Crowd of people Improving community health and well-being

01/07/13

Innovative research use creative arts practices to help inform policy

Doctors Lapses in clinicians’ professionalism lead to patient suffering

01/07/13

Study identifies lapses in professionalism behaviours by senior healthcare practitioners as contributing to decline in patient care

CAS Delegation Arddangos rhagoriaeth wyddonol

24/06/13

Cynrychiolwyr o Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru

17/06/13

Prif Weinidog Cymru a Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth yn croesawu niwrofiolegydd o fri rhyngwladol i Gymru

Fusion logo Grant secured for groundbreaking solution to power problem

12/06/13

Design to protect against unanticipated power surges

MRC Dathlu 100 mlynedd o ddatblygiadau meddygol newydd

12/06/13

Canolfan Ymchwil Feddygol flaenllaw’n agor ei drysau i’r cyhoedd

Professor Alison Kemp Preventing child burns

10/06/13

Child health experts lead new research drive

Gwobrau Arloesedd ac Effaith Gwobrau Arloesedd ac Effaith

22/05/13

Cydnabyddiaeth ar gyfer ymchwil sydd wedi ffurfio polisi ac arfer

Llunio Polisi Cyhoeddus Llunio Polisi Cyhoeddus

22/05/13

Y Brifysgol i arwain Consortiwm y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

Cysylltu newid yn yr hinsawdd ac esblygiad dynol Cysylltu newid yn yr hinsawdd ac esblygiad dynol

21/05/13

Gwreiddiau diwylliant dynol yn gysylltiedig â newid cyflym yn yr hinsawdd

Cynnydd mewn diabetes math 2 ymhlith pobl ifanc Cynnydd mewn diabetes math 2 ymhlith pobl ifanc

17/05/13

Astudiaeth yn cadarnhau cynnydd mawr mewn cyflwr gydol oes

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/13

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl

Preventing blood poisoning Preventing blood poisoning

16/05/13

Research helps boost fight-back against life-threatening Sepsis

ESRC award winners Reframing school food policy

15/05/13

Major ESRC prize recognises impact of Cardiff research

Bengal tiger Tiger, tiger, not burning so bright

15/05/13

-Genes of tigers shot during British Raj reveal 93% of DNA variants not present in modern tigers -Habitat destruction and hunting to blame for low genetic variation

Tudalen 6 o 31
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity