Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Dathlu cyhoeddiadau staff Dathlu cyhoeddiadau staff

30/01/14

Yr Ysgol Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/14

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

breast cancer visualisation Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27/01/14

Ymchwilwyr bellach yn gallu atal canser y fron rhag ymledu 80% drwy atal genynnau

Y nod CE yn agor y drws i Ewrop ar gyfer un o gwmnïau deillio’r Brifysgol Y nod CE yn agor y drws i Ewrop ar gyfer un o gwmnïau deillio’r Brifysgol

27/01/14

Asalus Medical Instruments yn ennill y nod CE am ddyfais llawdriniaeth laparosgopig

Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia? Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia?

23/01/14

Mwtadiadau genetig newydd yn taflu goleuni ar anhwylder

Otter research on film Otter research on film

22/01/14

Online films show the work of Cardiff University Otter Project

Training the next generation of environmental scientists Training the next generation of environmental scientists

21/01/14

GW4 Alliance launches NERC GW4 Doctoral Training Partnership (DTP)

Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol

15/01/14

Byddai rhai teuluoedd yn ystyried tawelyddu’n derfynol ar gyfer perthnasau ag anafiadau i’r ymennydd sydd mewn cyflwr diymateb parhaol

Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol Cydnabyddiaeth i seryddwyr Prifysgol Caerdydd gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol

13/01/14

Prosiect rhyngwladol yn ymwneud â’r gofod a arweiniwyd gan Brifysgol Caerdydd yn derbyn gwobr am gyflawniad eithriadol

Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol

13/01/14

Canolfan ragoriaeth ym maes catalyddu’n cael ei henwi’n Sefydliad Ymchwil newydd y Brifysgol

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/14

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Asesu risg canser Asesu risg canser

23/12/13

Model newydd yn helpu i wella’r broses o nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl o gael canser y coluddyn

Noble gas molecule discovered in space Noble gas molecule discovered in space

13/12/13

Cardiff astronomers in 'world first'

Making medical decisions Making medical decisions

12/12/13

Advice for families with a relative in a vegetative or minimally conscious state

Royal Society honours Cardiff scientists Royal Society honours Cardiff scientists

12/12/13

Professors Graham Hutchings and Peter Wells recognised for research achievements

Gwella bywyd gyda dementia Gwella bywyd gyda dementia

11/12/13

Canolfan ymchwil yng Nghaerdydd yn cydweithio mewn astudiaeth newydd ar ddementia yn y Deyrnas Unedig

Healthy habits reduce dementia risk Healthy habits reduce dementia risk

10/12/13

35-year study confirms healthy habits reduce dementia risk

Sexism and sexual harassment Sexism and sexual harassment

05/12/13

Girls and boys speak about growing up in Wales

Dinasoedd tra-amrywiol Dinasoedd tra-amrywiol

04/12/13

Astudio rhyngweithio amlieithog

Swansea Bay Tidal Lagoon Swansea Bay Tidal Lagoon

04/12/13

New report assesses Lagoon’s economic potential

Tudalen 7 o 35
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity