Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol

12/11/13

Rheolwyr clinigol dan hyfforddiant yn cael hyfforddiant yn y gwaith gan gyfarwyddwyr meddygol yn y GIG

Cystadleurwydd y DU wedi ei ganolbwyntio fwyfwy yn Llundain Cystadleurwydd y DU wedi ei ganolbwyntio fwyfwy yn Llundain

11/11/13

Bwrdeistrefi Llundain yw’r mannau mwyaf cystadleuol ym Mhrydain

Sut ydym ni’n dysgu i fod yn grefyddol? Sut ydym ni’n dysgu i fod yn grefyddol?

07/11/13

Llyfr newydd yn ystyried llwyddiant Mwslemiaid wrth basio eu ffydd i’r genhedlaeth nesaf

New hope for dialysis patients as “Immune-fingerprints” discovered New hope for dialysis patients as “Immune-fingerprints” discovered

01/11/13

Body’s immune response indicates type of infection and which antibiotics to use

Caring for our waterways Caring for our waterways

31/10/13

New research partnership helps unlock waterways’ potential

GW4: On track GW4: On track

29/10/13

High-level meeting maps out direction of travel for new research alliance

Professor Julie Williams New Alzheimer’s risk genes discovered in record study

27/10/13

Data gathered from 74,046 individuals reveals 11 new genes linked to Alzheimer’s disease

GPs prescribe antibiotics patients don’t want GPs prescribe antibiotics patients don’t want

24/10/13

Clinicians too often incorrectly assume patients want antibiotics for acute cough leading to unnecessarily high rate of antibiotic prescriptions

Transforming lives of children and young people in care Transforming lives of children and young people in care

22/10/13

Cardiff to lead new study to improve outcomes of children in care in Wales

Clean water project Clean water project

22/10/13

Cardiff leads international project to develop new water cleaning technology

International award for fertility researcher International award for fertility researcher

18/10/13

Dr Michail Nomikos’ research aims to help childless couples

Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser

16/10/13

Mae pylsiau golau’n sbarduno peptidau a gynlluniwyd i gychwyn llwybr marwolaeth mewn celloedd canseraidd

Shaping local government policy Shaping local government policy

15/10/13

Welsh Government needs to 'make clear decisions about what really matters most'

Hwb mawr ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr y celfyddydau a dyniaethau Hwb mawr ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr y celfyddydau a dyniaethau

15/10/13

Caerdydd yn rhannu cyllid gwerth £14.2 miliwn i gynorthwyo myfyrwyr ôl-raddedig

Distinguished Lecture Distinguished Lecture

14/10/13

Functional imaging of single cells in the living eye

Ymchwil newydd yn datrys catalysis ensymau Ymchwil newydd yn datrys catalysis ensymau

04/10/13

Ymchwil yn paratoi’r ffordd ar gyfer creu ensymau pwrpasol gyda’r potensial i ddatblygu cyffuriau gwrth-heintus a gwrth-ganser

‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’ ‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’

04/10/13

Deiliaid cymorth lleoedd yn medi buddion addysg breifat

Understanding Muslim Chaplaincy Understanding Muslim Chaplaincy

04/10/13

New book reveals vital role of Muslim chaplains

Professor O'Donnell Deall lipidau

01/10/13

€3 miliwn i ennill dealltwriaeth newydd o’r rôl y mae brasterau yn ei chwarae yn natblygiad clefyd y galon a dementia

‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser ‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser

30/09/13

Gallai cyfuno meddygaeth Dsieineaidd a meddygaeth y Gorllewin arwain at driniaethau canser newydd

Tudalen 7 o 34
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity