Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Multi-billion dollar industry with power to transform developing countries Multi-billion dollar industry with power to transform developing countries

20/01/15

YouTube and Instagram software can help shape future of Namibia

Developing project managers Developing project managers

20/01/15

Event builds specialist leadership skills

Common ground discovered in mental illness Common ground discovered in mental illness

20/01/15

Study identifies biological mechanisms for schizophrenia, bipolar disorder and depression

Leading microbiologist warns of killer fungi’s increasing threat Leading microbiologist warns of killer fungi’s increasing threat

15/01/15

Professor Barnes from the School of Medicine says that the scientific community needs to rise to challenge of deadly fungi

Y Gadair Ddu Y Gadair Ddu

13/01/15

Dadorchuddio copi 3D o 'Gadair Ddu' eiconig Hedd Wyn yn swyddogol

Cardiff’s creative community uncovered Cardiff’s creative community uncovered

13/01/15

New research reveals high demand for creative work spaces in the city

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

18/12/14

Ymchwil o’r radd flaenaf yn sicrhau’r pumed safle i Gaerdydd yn nhabl prifysgolion y DU

Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith

18/12/14

Ymchwil nodedig Caerdydd yn rhagori mewn asesiad cenedlaethol

Cydnabyddiaeth i ymchwil gymdeithasegol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang Cydnabyddiaeth i ymchwil gymdeithasegol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang

18/12/14

Caerdydd yw’r 3edd brifysgol orau yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ac effaith ymchwil, yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y Deyrnas Unedig Ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y Deyrnas Unedig

18/12/14

Caerdydd wedi’i chadarnhau’n arweinydd ym maes ymchwil addysgol

Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig Ymchwil sy’n cael effaith fawr ymhlith y gorau yn y Deyrnas Unedig

18/12/14

Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, a Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol wedi’u graddio’n bedwerydd gorau yn y Deyrnas Unedig.

The family archive The family archive

15/12/14

Exploring how photographs, scrapbooks and heirlooms influence family identity

Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin

10/12/14

Dos inswlin ar gyfer diabetes math 2 yn gysylltiedig â chynnydd mewn risg o farwolaeth

University aims to lead the world in solving society’s problems University aims to lead the world in solving society’s problems

21/11/14

Social Science Research Park would be world’s first

Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill

20/11/14

An influential group of AMs has backed calls from a Cardiff University academic to enshrine education and children’s rights in law as part of a Bill to end gender-based violence in Wales.

Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts

20/11/14

Scientists trace the origins of gamma-ray bursts with the aid of giant space ‘microphones’.

Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony

19/11/14

Knowledge Transfer Partnership wins Best of the Best 2014 Award

Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus

18/11/14

Pum mlynedd ar hugain o ymchwil yn datgelu nam ar y galon sy’n gyfrifol am glefydau cardiofasgwlaidd

New hope for halting cell death caused by disease New hope for halting cell death caused by disease

17/11/14

Cell death discovery opens up new drug targets for treating kidney and liver disease

Tudalen 1 o 36
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity