Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Ymchwil Diweddar

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

18/12/14

Ymchwil o’r radd flaenaf yn sicrhau’r pumed safle i Gaerdydd yn nhabl prifysgolion y DU

Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith Ymchwil yn y Gymraeg ac ieithoedd modern ar y brig yn y DU o ran ei heffaith

18/12/14

Ymchwil nodedig Caerdydd yn rhagori mewn asesiad cenedlaethol

World-leading sociological research recognised World-leading sociological research recognised

18/12/14

Research Excellence Framework ranks Cardiff 3rd in UK for quality and impact of research

Education research ranked top five in UK Education research ranked top five in UK

18/12/14

Cardiff confirmed as a leader in educational research

High-impact research ranks among best in UK High-impact research ranks among best in UK

18/12/14

Dentistry, Healthcare Sciences, Medicine, Optometry and Vision Sciences, and Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ranked fourth in the UK

The family archive The family archive

15/12/14

Exploring how photographs, scrapbooks and heirlooms influence family identity

Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin Astudiaeth yn ymchwilio i effaith inswlin

10/12/14

Dos inswlin ar gyfer diabetes math 2 yn gysylltiedig â chynnydd mewn risg o farwolaeth

University aims to lead the world in solving society’s problems University aims to lead the world in solving society’s problems

21/11/14

Social Science Research Park would be world’s first

Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill Committee backs academic’s calls to enshrine education in violence bill

20/11/14

An influential group of AMs has backed calls from a Cardiff University academic to enshrine education and children’s rights in law as part of a Bill to end gender-based violence in Wales.

Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts Unravelling the Mystery of Gamma-Ray Bursts

20/11/14

Scientists trace the origins of gamma-ray bursts with the aid of giant space ‘microphones’.

Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony Cardiff and Ford collaboration recognised at top Awards ceremony

19/11/14

Knowledge Transfer Partnership wins Best of the Best 2014 Award

Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus Y nam bach y tu ôl i guriad calon anhrefnus

18/11/14

Pum mlynedd ar hugain o ymchwil yn datgelu nam ar y galon sy’n gyfrifol am glefydau cardiofasgwlaidd

New hope for halting cell death caused by disease New hope for halting cell death caused by disease

17/11/14

Cell death discovery opens up new drug targets for treating kidney and liver disease

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd ‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13/11/14

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr Prosiect ymchwil arloesol Cymreig â’r nod o ostwng yn sylweddol nifer y marwolaethau ymhlith beicwyr

13/11/14

Prosiect cydweithredol yn defnyddio technoleg argraffu 3D i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o helmedau diogelwch beicio

BEPA logo Success for Cardiff spinouts

06/11/14

Asalus and Medaphor win at the Insider Business and Education Partnerships Awards

Comics created to help prevent the spread of Ebola Comics created to help prevent the spread of Ebola

06/11/14

Young people in West Africa illustrate key messages for communities

Quote from twitter #Love or #Hate the Welsh accent?

04/11/14

Cardiff University research reveals changing reactions on Twitter

Image of miners underground Remembering the miners’ strike

04/11/14

Lecture to mark the 30th anniversary of the miners’ strike

Tudalen 1 o 36
The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute
Cardiff University on Futurity