Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Blas - e-newsletter

14 Awst 2013

Adolygiad Sefydliadol

Institutional Review_web 175px

Bydd Adolygiad Sefydliadol yn cael ei gynnal yn y Brifysgol y flwyddyn nesaf: cynhelir yr ymweliad cyntaf ar 19/20 Chwefror 2014 a’r ymweliad adolygu llawn rhwng 31 Mawrth a 4 Ebrill 2014. Yma, mae’r Athro Patricia Price, y Dirprwy Is-ganghellor (Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd), yn dweud wrthym am y paratoadau sy’n mynd rhagddynt a pham mae’r Is-ganghellor wedi dweud bod yr Adolygiad Sefydliadol yr un mor bwysig i’r Brifysgol â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

Darllenwch mwy