Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

TEDxCardiff logo TEDxCardiff partnership

27/04/12

Watch videos from TEDxCardiff

Penodiad Llyfrgelloedd Ymchwil Penodiad Llyfrgelloedd Ymchwil

23/04/12

Ethol Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Prifysgolion i Fwrdd RLUK

Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol Llwyddiant Dwbl y Gymdeithas Frenhinol

20/04/12

Yr Athro Hywel Thomas a’r Athro John Aggleton yn cael eu hethol yn Gymrodorion

Anrhydeddu’r gwyddorau cymdeithasol Anrhydeddu’r gwyddorau cymdeithasol

13/04/12

Dyfarnu gwobr Aelod Academydd i wyddonwyr cymdeithasol gan Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwobrwyo rhagoriaeth feddygol Gwobrwyo rhagoriaeth feddygol

05/04/12

Clinigwr yn cipio gwobr addysgu bwysig gan Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA)

Athro Biowyddorau yn ennill gwobr arloesi fawreddog yn y DU Athro Biowyddorau yn ennill gwobr arloesi fawreddog yn y DU

30/03/12

Technoleg canfod DNA arloesol sydd ag ystod eang o gymwysiadau posibl

Blwyddyn o gyflawni Blwyddyn o gyflawni

23/03/12

Cyfarfod blynyddol o’r Llys yn clywed am lwyddiant staff a myfyrwyr

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12/03/12

Meithrin y berthynas rhwng gwyddonwyr a newyddiadurwyr

The Sound of Worship The Sound of Worship

09/03/12

Cardiff students lead 1.8m radio listeners in prayer

Botanegwyr ysbrydoledig yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Botanegwyr ysbrydoledig yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

08/03/12

Botanegwyr y Brifysgol yn cael sylw blaenllaw yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cefnogi Zambia Cefnogi Zambia

05/03/12

Taith gerdded 33 milltir i godi arian i wella gofal iechyd mamau a phlant

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/12

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Director of medical Graduate Studies Director of medical Graduate Studies

29/02/12

Professor Aidan Byrne to lead postgraduate taught medical courses

Canolfan Arloesi ar ei ffordd Canolfan Arloesi ar ei ffordd

28/02/12

Y Brifysgol yn ymuno gyda Chyngor Caerdydd i hybu mentergarwch, arloesi ac entrepreneuriaeth

Cefnogi Penwythnos Masnach Deg Cefnogi Penwythnos Masnach Deg

24/02/12

‘Camwch gam’ dros Fasnach Deg

Cleverly comes home Cleverly comes home

23/02/12

Boxing champion returns to lend a hand at training camp

Go Global Go Global

15/02/12

Myfyrwyr Caerdydd yn dathlu diwylliant ac amrywiaeth

Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET

13/02/12

Ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Achub bywydau yn Sierra Leone Achub bywydau yn Sierra Leone

06/02/12

Cysylltiad y Brifysgol yn helpu i achub miloedd o famau a’u babanod

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30/01/12

Bydd myfyrwyr talentog yn elwa ar Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor, sy’n cefnogi astudiaethau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, diolch i rodd hael.

Tudalen 10 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff