Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Hwb ymchwil i ddatganoli Hwb ymchwil i ddatganoli

01/03/12

Yr Athro Roger Scully yn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC)

Director of medical Graduate Studies Director of medical Graduate Studies

29/02/12

Professor Aidan Byrne to lead postgraduate taught medical courses

Canolfan Arloesi ar ei ffordd Canolfan Arloesi ar ei ffordd

28/02/12

Y Brifysgol yn ymuno gyda Chyngor Caerdydd i hybu mentergarwch, arloesi ac entrepreneuriaeth

Cefnogi Penwythnos Masnach Deg Cefnogi Penwythnos Masnach Deg

24/02/12

‘Camwch gam’ dros Fasnach Deg

Cleverly comes home Cleverly comes home

23/02/12

Boxing champion returns to lend a hand at training camp

Go Global Go Global

15/02/12

Myfyrwyr Caerdydd yn dathlu diwylliant ac amrywiaeth

Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET

13/02/12

Ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Achub bywydau yn Sierra Leone Achub bywydau yn Sierra Leone

06/02/12

Cysylltiad y Brifysgol yn helpu i achub miloedd o famau a’u babanod

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30/01/12

Bydd myfyrwyr talentog yn elwa ar Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor, sy’n cefnogi astudiaethau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, diolch i rodd hael.

Creu talent ymchwil newydd Creu talent ymchwil newydd

30/01/12

Chwilio am ymchwilwyr addawol ar gyfer Crwsibl Cymru

Adnewyddu eich dyfodol Adnewyddu eich dyfodol

25/01/12

Diwrnod o weithgareddau i fyfyrwyr i lansio gwobr gyflogadwyedd

Why do golf balls have dimples? Why do golf balls have dimples?

25/01/12

Award winning science communicator answers obscure science related questions

Yr Athro Jeremy Alden (1943 - 2012) Yr Athro Jeremy Alden (1943 - 2012)

23/01/12

Talu teyrnged i gyn Ddirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Ysgol

‘Must have’ tickets sell out in record time ‘Must have’ tickets sell out in record time

23/01/12

TEDxCardiff ticket sales set new record at Wales Millennium Centre

Cydraddoldeb yn y gweithle Cydraddoldeb yn y gweithle

20/01/12

Caerdydd wedi cael ei rhestru yn 50 gorau Stonewall

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/12

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/12

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Dr Nicola Phillips Anrhydeddu Ffisiotherapydd â Chymrodoriaeth

16/01/12

Cyfraniad at ffisiotherapi chwaraeon yn cael ei gydnabod

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12/01/12

Cynnydd datblygiad allweddol ym Mharc y Maendy

Cadeirydd y Cyngor Cadeirydd y Cyngor

11/01/12

John Jeans yn olynu Syr Keith Peters fel Cadeirydd y Cyngor

Tudalen 10 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff