Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30/01/12

Bydd myfyrwyr talentog yn elwa ar Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor, sy’n cefnogi astudiaethau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, diolch i rodd hael.

Creu talent ymchwil newydd Creu talent ymchwil newydd

30/01/12

Chwilio am ymchwilwyr addawol ar gyfer Crwsibl Cymru

Adnewyddu eich dyfodol Adnewyddu eich dyfodol

25/01/12

Diwrnod o weithgareddau i fyfyrwyr i lansio gwobr gyflogadwyedd

Why do golf balls have dimples? Why do golf balls have dimples?

25/01/12

Award winning science communicator answers obscure science related questions

Yr Athro Jeremy Alden (1943 - 2012) Yr Athro Jeremy Alden (1943 - 2012)

23/01/12

Talu teyrnged i gyn Ddirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Ysgol

‘Must have’ tickets sell out in record time ‘Must have’ tickets sell out in record time

23/01/12

TEDxCardiff ticket sales set new record at Wales Millennium Centre

Cydraddoldeb yn y gweithle Cydraddoldeb yn y gweithle

20/01/12

Caerdydd wedi cael ei rhestru yn 50 gorau Stonewall

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/12

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/12

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Dr Nicola Phillips Anrhydeddu Ffisiotherapydd â Chymrodoriaeth

16/01/12

Cyfraniad at ffisiotherapi chwaraeon yn cael ei gydnabod

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12/01/12

Cynnydd datblygiad allweddol ym Mharc y Maendy

Cadeirydd y Cyngor Cadeirydd y Cyngor

11/01/12

John Jeans yn olynu Syr Keith Peters fel Cadeirydd y Cyngor

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/11

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/11

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau

30/11/11

Drwy werthu’r cardiau Nadolig a’r calendrau, fe gefnogir myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol

Ymweliadau llysgenhadol Ymweliadau llysgenhadol

24/11/11

Cynrychiolwyr o bum gwlad yn mynegi diddordeb yng ngwaith Caerdydd

Penodi Prif Swyddog Gweithredu Penodi Prif Swyddog Gweithredu

23/11/11

Y Brifysgol yn penodi Hugh Jones

Croeso i wobr peirianneg newydd Croeso i wobr peirianneg newydd

22/11/11

Yr Is-ganghellor wrth ei fodd gyda chreu Gwobr Peirianneg Y Frenhines Elizabeth

Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd

21/11/11

Cydnabyddiaeth i’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/11

Flagship education centre officially opened

Tudalen 11 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff