Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/12

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

Cynghori ar bolisi Cymru Cynghori ar bolisi Cymru

19/01/12

Penodi’r Athro Bob Lee yn Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor y Cynulliad

Dr Nicola Phillips Anrhydeddu Ffisiotherapydd â Chymrodoriaeth

16/01/12

Cyfraniad at ffisiotherapi chwaraeon yn cael ei gydnabod

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12/01/12

Cynnydd datblygiad allweddol ym Mharc y Maendy

Cadeirydd y Cyngor Cadeirydd y Cyngor

11/01/12

John Jeans yn olynu Syr Keith Peters fel Cadeirydd y Cyngor

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/11

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth Ymchwil flaenllaw i niwrolawfeddygaeth

06/12/11

William Gray wedi’i benodi’n Athro Niwrolawfeddygaeth

Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau

30/11/11

Drwy werthu’r cardiau Nadolig a’r calendrau, fe gefnogir myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol

Ymweliadau llysgenhadol Ymweliadau llysgenhadol

24/11/11

Cynrychiolwyr o bum gwlad yn mynegi diddordeb yng ngwaith Caerdydd

Penodi Prif Swyddog Gweithredu Penodi Prif Swyddog Gweithredu

23/11/11

Y Brifysgol yn penodi Hugh Jones

Croeso i wobr peirianneg newydd Croeso i wobr peirianneg newydd

22/11/11

Yr Is-ganghellor wrth ei fodd gyda chreu Gwobr Peirianneg Y Frenhines Elizabeth

Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd

21/11/11

Cydnabyddiaeth i’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/11

Flagship education centre officially opened

Conquering the World Conquering the World

17/11/11

Rugby star to give lecture at Cardiff University

Anrhydeddu Menywod Asiaidd Cymru Anrhydeddu Menywod Asiaidd Cymru

11/11/11

Athro’n arloesi gyda gwobrau newydd sy’n cydnabod cyfraniad menywod Asiaidd

Managing stress Managing stress

02/11/11

New website to help staff manage stress levels

Can Wales change the world? Can Wales change the world?

31/10/11

Sustainability Week Debate asks what environmental impact a small nation can have

The Only Way is Up The Only Way is Up

28/10/11

Clwb Pêl-droed Caerdydd yn cefnogi Ymgyrch Ymwybyddiaeth Syndrom Down

Entente cordiale yn ffynnu Entente cordiale yn ffynnu

28/10/11

Institute Français yn canmol darpariaeth Dysgu Gydol Oes Ffrangeg

Arweinydd mewn gwyddorau cymdeithasol Arweinydd mewn gwyddorau cymdeithasol

26/10/11

Pedwar academydd o Gaerdydd yn ennill yr anrhydedd uchaf yn y maes

Tudalen 11 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff