Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/11

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Mentro y tu hwnt i gysawd ein haul Mentro y tu hwnt i gysawd ein haul

06/04/11

Myfyrwyr Caerdydd yn gweld planedau y tu hwnt i gysawd ein haul

Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth

04/04/11

Disgyblion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael profiad ymarferol o ymchwil yn y Biowyddorau

Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad

01/04/11

Athro o Brifysgol Caerdydd ar restr fer y gwobrau pwysig

Mynd i’r afael ag arteithio Mynd i’r afael ag arteithio

29/03/11

Arbenigwr y DU i draddodi darlith gyhoeddus ar fynd i’r afael ag arteithio a cham-drin

Britain's Next Big Thing Britain's Next Big Thing

29/03/11

Athro o Brifysgol Caerdydd yn disgleirio mewn sioe realiti’r BBC

Main Building A year of achievement

25/03/11

Annual meeting of Court hears of staff and student success

Darganfod Datblygiad Darganfod Datblygiad

10/03/11

Arddangosfa newydd yn cynnig cipolwg i mewn i ymchwil plentyndod

Buddsoddwyr mewn Pobl Buddsoddwyr mewn Pobl

09/03/11

Y Brifysgol yn ennill prif wobr y DU ar gyfer datblygu pobl

Caerdydd yn croesawu cemegwyr ffisegol blaenllaw Caerdydd yn croesawu cemegwyr ffisegol blaenllaw

07/03/11

Symposiwm y Gymdeithas Gemeg Frenhinol wedi’i gynnal yn y Brifysgol

Sgiliau clinigol o safon fyd-eang Sgiliau clinigol o safon fyd-eang

23/02/11

Penodi’r Athro Paul Bradley yn Gyfarwyddwr Sgiliau Clinigol ac Efelychu yn y Brifysgol

Troseddau coler wen Troseddau coler wen

23/02/11

Yr ysgolhaig cyntaf o’r DU i fod yn is-lywydd cymdeithas ymchwil yn America

Gold for ‘outstanding’ medical leader Gold for ‘outstanding’ medical leader

17/02/11

Professor John Bligh awarded highest honour by Academy of Medical Educators

Athro Clinigol y Flwyddyn Athro Clinigol y Flwyddyn

10/02/11

Enwebu aelodau o’r staff am wobr bwysig

Honour for Chief Nursing Officer Honour for Chief Nursing Officer

08/02/11

Honorary Visiting Professorship to boost nursing education in Wales

The future of medical education The future of medical education

08/02/11

Have your say on the future of medical education

Gwobr y Gymdeithas Frenhinol Gwobr y Gymdeithas Frenhinol

07/02/11

Dr Daniel Farewell yn ennill Gwobr Ymchwil y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol 2011

Swydd Cynghori Busnes i Ddeon Swydd Cynghori Busnes i Ddeon

07/02/11

Pennaeth Ysgol Fusnes Caerdydd ymhlith arweinwyr busnes sydd wedi’u penodi gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

World of sound

03/02/11

Listen to scientists from the School of Psychology explain the world of sound on BBC Radio Wales' Science Cafe programme.

Brain Dyfarnu grant i wyddonwyr addawol

26/01/11

Ymchwilwyr iechyd meddwl yn derbyn hwb ariannu

Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff