Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Kerenza Hood Gwobrau Arwain Cymru 2011

23/05/11

Yr Athro Kerenza Hood yn cael ei henwi’n arweinydd pennaf y sector cyhoeddus

Professor Alun Davies and Professor John Parkes Cardiff scientists honoured by The Royal Society

20/05/11

Professor Alun Davies and Professor John Parkes elected Fellows of The Royal Society

Phil Routledge Cydnabod rhagoriaeth feddygol

19/05/11

Yr Athro Philip Routledge yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus RCGP

Professor Anthony Campbell Bywyd mewn meddygaeth

12/05/11

Dathlu gyrfa’r Athro Anthony Campbell dros 40 mlynedd mewn meddygaeth

Enriching Student Life Awards 2011 Celebrating the student experience

11/05/11

Staff recognised at inaugural Enriching Student Life Awards

Professor Paul Morgan Arwain ymchwil feddygol

09/05/11

Penodi’r Athro Paul Morgan i gorff llywodraethu’r Cyngor Ymchwil Feddygol

DNA helix thumbnail Cydnabyddiaeth gan Academi

09/05/11

Ethol Cymrodyr Newydd i Academi’r Gwyddorau Meddygol

Dr Wells received his prize from Professor Julia Buckingham, Society for Endocrinology Chair Cydnabyddiaeth am ymchwil

03/05/11

Anrhydeddu un o ddarlithwyr Caerdydd am ei arbenigedd mewn endocrinoleg

Llwyddiant Gwyddorau Cymdeithasol Llwyddiant Gwyddorau Cymdeithasol

20/04/11

Athrawon Caerdydd yn derbyn anrhydeddau o’r radd flaenaf

Gwobrau Arwain Cymru Gwobrau Arwain Cymru

11/04/11

Yr Athro Kerry Hood ar y rhestr fer ar gyfer gwobr ‘rheolaeth ac arweinyddiaeth ragorol’

Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol

11/04/11

Ennill Gwobr Ymchwiliwr Ifanc am gyweirio esgyrn a dannedd

Gwobr Goffa sy’n anrhydeddu cyfraniad Dysgu Gydol Oes Gwobr Goffa sy’n anrhydeddu cyfraniad Dysgu Gydol Oes

11/04/11

Cyflwyno’r wobr am y tro cyntaf er cof am Patricia Clark

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/11

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Mentro y tu hwnt i gysawd ein haul Mentro y tu hwnt i gysawd ein haul

06/04/11

Myfyrwyr Caerdydd yn gweld planedau y tu hwnt i gysawd ein haul

Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth

04/04/11

Disgyblion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael profiad ymarferol o ymchwil yn y Biowyddorau

Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad

01/04/11

Athro o Brifysgol Caerdydd ar restr fer y gwobrau pwysig

Mynd i’r afael ag arteithio Mynd i’r afael ag arteithio

29/03/11

Arbenigwr y DU i draddodi darlith gyhoeddus ar fynd i’r afael ag arteithio a cham-drin

Britain's Next Big Thing Britain's Next Big Thing

29/03/11

Athro o Brifysgol Caerdydd yn disgleirio mewn sioe realiti’r BBC

Main Building A year of achievement

25/03/11

Annual meeting of Court hears of staff and student success

Darganfod Datblygiad Darganfod Datblygiad

10/03/11

Arddangosfa newydd yn cynnig cipolwg i mewn i ymchwil plentyndod

Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff