Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Dydd Gŵyl Dewi Dydd Gŵyl Dewi

26/02/13

Digwyddiadau yn y Brifysgol i nodi dathliad blynyddol y genedl

Couple walking Does Wales need a public health bill?

19/02/13

Cardiff social scientist offers his views

Professor Colin Riordan Gwella cysylltiadau gydag India

19/02/13

Yr Is-ganghellor yn ymuno â’r genhadaeth fusnes a sgiliau

Pum swydd ddarlithio newydd yn cael eu cyhoeddi Pum swydd ddarlithio newydd yn cael eu cyhoeddi

14/02/13

Cangen Coleg Cymraeg newydd y Brifysgol yn addo hybu addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Sir Paul Nurse praises Wales's "high quality" science Sir Paul Nurse praises Wales's "high quality" science

14/02/13

Wales’s Royal Society Fellows meet their President, Nobel Prize winner Sir Paul Nurse

School project Ffurfio Cymunedau’r Presennol a’r Gorffennol

07/02/13

Prosiectau treftadaeth yn buddsoddi mewn cymunedau ac yn helpu i godi uchelgais

Life Sciences Trawsnewid Gwyddorau Bywyd

05/02/13

Cronfa Gwyddorau Bywyd Cymru gwerth £100 miliwn i hybu economi’r wlad

Spacekids First ever Welsh-led EU space programme launched by Cardiff University

31/01/13

€2M award will help develop new detectors to be used in future space missions

Auril logo Leading the way in knowledge exchange

29/01/13

Dr David Bembo first representative of a Welsh institution to chair the Association for University Research and Industry Links.

Main building Hwb i ymchwil yn sgil cydweithrediad â de-orllewin Lloegr

24/01/13

Cydweithrediad GW4 yn dod â Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg at ei gilydd

ESRC logo Connecting Welsh communities

24/01/13

£2.4M to engage communities in key decisions

Wind turbine Datganoli yw’r grym sy’n gyrru’r agenda ynni adnewyddadwy yn y DU

24/01/13

- Yr Alban yn arwain y ffordd o ran defnyddio ynni adnewyddadwy, o flaen Gogledd Iwerddon a Chymru

Supporting clinical excellence Supporting clinical excellence

24/01/13

University team shortlisted for national award

HR Excellence HR Excellence in Research

23/01/13

Cardiff’s efforts to develop research staff rewarded

Welsh Crucible logo Welsh Crucible in Europe

23/01/13

Cream of Welsh research talent showcase benefits of Welsh Crucible

Dr Jennifer Pike Ffosilau mân yn dal atebion i gwestiynau mawr ar y newid yn yr hinsawdd

21/01/13

Mae astudiaeth newydd yn datgelu cofnod unigryw o 12,000 o flynyddoedd o ffosilau algâu morol a allai ddal cliwiau am newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol.

Stonewall Cydnabod cydraddoldeb yn y gweithle

21/01/13

Caerdydd ar restr 100 Uchaf Stonewall am y drydedd flwyddyn yn olynol

Gwahanu nwyon yn effeithlon Gwahanu nwyon yn effeithlon

21/01/13

Polymer newydd yn hidlo moleciwlau nwy yn ddetholus

Seren project Hwb i dechnolegau geo-ynni

18/01/13

Hwb o £1m gan yr UE ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy arloesol

Tudalen 6 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff