Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg

13/12/12

Dr Maggie Woodhouse yn cael Gwobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Deall Anabledd 2012

Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd

11/12/12

Gwyliwch Dr Kelly BéruBé mewn cyfres feddygol newydd sbon ar gyfer CBBC

Cydnabod ymroddiad staff Cydnabod ymroddiad staff

10/12/12

Dathlu dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth mewn digwyddiad blynyddol

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07/12/12

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Cydnabod rhagoriaeth academaidd Cydnabod rhagoriaeth academaidd

07/12/12

Penodi ysgolhaig o Gaerdydd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Trais a cham-drin domestig Trais a cham-drin domestig

03/12/12

Ysgolheigion Cymru’n helpu i lunio cynigion deddfwriaethol newydd yng Nghymru

Y Cwrs Ôl-raddedig Gorau Y Cwrs Ôl-raddedig Gorau

03/12/12

Newyddiaduraeth Papurau Newydd yn ennill gwobr genedlaethol

Ieithoedd modern Ieithoedd modern

12/11/12

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Cerdyn Nadolig y Brifysgol Cerdyn Nadolig y Brifysgol

05/11/12

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth

Teithiau cerdded amser cinio Teithiau cerdded amser cinio

30/10/12

Lansio grŵp cerdded fel rhan o’r Wythnos Gynaladwyedd

Gwobrwyo ymchwil “neilltuol” Gwobrwyo ymchwil “neilltuol”

24/10/12

Gwyddonwyr Caerdydd yn ennill Gwobr Lieber am eu hymchwil i sgitsoffrenia

Role models to inspire Role models to inspire

24/10/12

Project highlights career opportunities available to women in science

Cadw ein gwyddonwyr gorau Cadw ein gwyddonwyr gorau

19/10/12

Yr Athro Jim Murray yn ennill Gwobr Teilyngdod mewn Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol/Wolfson

Sustainability Week 2012 Sustainability Week 2012

11/10/12

Griff Rhys Jones joins flagship research centre for anniversary celebrations

Honorary Consul for India Honorary Consul for India

11/10/12

University Council member appointed to post

Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University

11/10/12

New Vice-Chancellor charts the University's success

Professor Steve Ormerod Athro o Brifysgol Caerdydd yw cadeirydd newydd yr RSPB

09/10/12

Penodi’r Athro Steve Ormerod ar gyfer rôl newydd

“Un o’r goreuon ym Mhrydain” “Un o’r goreuon ym Mhrydain”

08/10/12

Canllaw’r Sunday Times i Brifysgolion 2013

dental student Minister officially opens community dental unit

08/10/12

School of Dentistry’s second Primary Care Dental Unit officially opens

Record levels of student satisfaction Record levels of student satisfaction

27/09/12

University records highest overall student satisfaction in National Student Survey (NSS)

Tudalen 7 o 16
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff