Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Staff Diweddar

Seren project Hwb i dechnolegau geo-ynni

18/01/13

Hwb o £1m gan yr UE ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy arloesol

Sign Updated information for staff and students regarding the adverse weather

18/01/13

This page will feature updated information and advice for staff and students regarding the adverse weather conditions.

Arwydd am dywydd gwael Tywydd gwael

18/01/13

Advice for staff and students

Professor Colin Riordan Dyfodol ar-lein newydd ar gyfer dysgu: Partneriaeth Caerdydd â Futurelearn

17/01/13

Yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor yn amlinellu Futurelearn

Discovering a new role for a breast cancer gene

17/01/13

Targeting Bcl3 could be advantageous in advanced breast cancer to prevent tumours spreading

Musikverein Vienna, home to the Vienna Philharmonic Orchestra Cerddoriaeth yn Fienna

16/01/13

Arian Leverhulme i gynhyrchu cofnod hanesyddol

In Vitro Meat: Fad or the future? In Vitro Meat: Fad or the future?

16/01/13

In Vitro Meat, where muscle tissue is grown from cells in laboratories, to eat as food, is attracting global attention.

Gwobrau Archaeolegol Gwobrau Archaeolegol

15/01/13

Dinas Goll y Lleng wedi’i henwebu ar gyfer gwobr

Professor Jonathan Shepherd Mynnwch air

10/01/13

Menter i leihau yfed yn beryglus ar gyfer 1 o bob 4 o bobl

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

08/01/13

Aelodau o gymuned y Brifysgol wedi cael cydnabyddiaeth frenhinol Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd y Frenhines

Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg Gwobr Cyflawniad Oes i Ddarlithydd Optometreg

13/12/12

Dr Maggie Woodhouse yn cael Gwobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Deall Anabledd 2012

Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd

11/12/12

Gwyliwch Dr Kelly BéruBé mewn cyfres feddygol newydd sbon ar gyfer CBBC

Cydnabod ymroddiad staff Cydnabod ymroddiad staff

10/12/12

Dathlu dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth mewn digwyddiad blynyddol

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07/12/12

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Cydnabod rhagoriaeth academaidd Cydnabod rhagoriaeth academaidd

07/12/12

Penodi ysgolhaig o Gaerdydd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Trais a cham-drin domestig Trais a cham-drin domestig

03/12/12

Ysgolheigion Cymru’n helpu i lunio cynigion deddfwriaethol newydd yng Nghymru

Y Cwrs Ôl-raddedig Gorau Y Cwrs Ôl-raddedig Gorau

03/12/12

Newyddiaduraeth Papurau Newydd yn ennill gwobr genedlaethol

Ieithoedd modern Ieithoedd modern

12/11/12

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Cerdyn Nadolig y Brifysgol Cerdyn Nadolig y Brifysgol

05/11/12

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth

Teithiau cerdded amser cinio Teithiau cerdded amser cinio

30/10/12

Lansio grŵp cerdded fel rhan o’r Wythnos Gynaladwyedd

Tudalen 7 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ar Gyfer Staff