Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Myfyrwyr Diweddar

Rise of the ‘Young Professionals’ Rise of the ‘Young Professionals’

07/02/12

University survey reveals students ‘more career-driven than ever’

Ysgolorion Ymchwil y Llywydd Ysgolorion Ymchwil y Llywydd

01/02/12

Ysgolorion newydd yn derbyn croeso gan y Llywydd

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30/01/12

Bydd myfyrwyr talentog yn elwa ar Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor, sy’n cefnogi astudiaethau mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, diolch i rodd hael.

Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf

27/01/12

Ysgoloriaethau gwerth £10,000 ar gael i beirianwyr a gwyddonwyr y dyfodol

Adnewyddu eich dyfodol Adnewyddu eich dyfodol

25/01/12

Diwrnod o weithgareddau i fyfyrwyr i lansio gwobr gyflogadwyedd

‘Must have’ tickets sell out in record time ‘Must have’ tickets sell out in record time

23/01/12

TEDxCardiff ticket sales set new record at Wales Millennium Centre

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/12

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

Gwneud y dewis cywir o ran gyrfa Gwneud y dewis cywir o ran gyrfa

19/01/12

Cwrs newydd yn bwriadu gwella cyngor ar gyfer pobl ifanc

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12/01/12

Cynnydd datblygiad allweddol ym Mharc y Maendy

Cynorthwyo myfyrwyr Lefel Uwch Cynorthwyo myfyrwyr Lefel Uwch

12/01/12

Cymorth adolygu ar gyfer pynciau STEM

Gwella iechyd deintyddol Cymru Gwella iechyd deintyddol Cymru

09/01/12

Uned addysgu newydd i drin trigolion Cwm Cynon sydd heb ddeintydd

Diwrnod Hacio Diwrnod Hacio

23/12/11

Myfyrwyr Caerdydd yn ennill y cyfan

Rheoli risgiau meddygol Rheoli risgiau meddygol

12/12/11

Cwrs newydd i’r diwydiant yswiriant

Ymchwiliad Leveson Ymchwiliad Leveson

09/12/11

Yr Athro Ian Hargreaves yn rhoi dadansoddiad arbenigol i ymchwiliad y cyhoedd i foeseg y wasg

The ‘Ultimate Scholarship’ The ‘Ultimate Scholarship’

06/12/11

Opportunity to win free tuition for life

Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau

30/11/11

Drwy werthu’r cardiau Nadolig a’r calendrau, fe gefnogir myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol

Tîm Caerdydd yn paratoi Tîm Caerdydd yn paratoi

24/11/11

Myfyrwyr chwaraeon yn barod ar gyfer Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2012

Ymweliadau llysgenhadol Ymweliadau llysgenhadol

24/11/11

Cynrychiolwyr o bum gwlad yn mynegi diddordeb yng ngwaith Caerdydd

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/11

Flagship education centre officially opened

Conquering the World Conquering the World

17/11/11

Rugby star to give lecture at Cardiff University

Tudalen 10 o 17
Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr
The President's Research Scholarships