Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Myfyrwyr Diweddar

Kyle Grant Cyfle arallfydol i Kyle

01/09/11

Myfyriwr y biowyddorau yn mynd i weithio gyda rhaglen ymchwil NASA i’r gofod dwfn

Michael Francis Mae gyrfa arwain gŵr graddedig o Gaerdydd ar gynnydd

31/08/11

Graduate makes debut with the BBC National Orchestra of Wales

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/11

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

Hayley Bassett Nid yw dysgu yn rhan o’r gorffennol bellach

30/08/11

Dysgwr yn darganfod buddion Llwybr Sylfaen Caerdydd

Heather Knight Mabolgampwraig y flwyddyn

12/08/11

Cydnabod llwyddiant criced rhyngwladol

Her i-Solve Her i-Solve

04/08/11

Meithrin entrepreneuriaid y dyfodol

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

04/08/11

Cydnabyddiaeth i fyfyrwraig o’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion am ei sgiliau iaith

Enillydd Traws-gwlad Enillydd Traws-gwlad

03/08/11

Y Brifysgol yn cael ei dewis i gynnal Pencampwriaeth Traws-gwlad BUCS 2012

Graddedigion Caerdydd yn rhagori mewn marchnad waith anodd Graddedigion Caerdydd yn rhagori mewn marchnad waith anodd

01/08/11

Graddedigion Caerdydd yn rhagori mewn marchnad waith anodd

Craig Lewis Myfyriwr deintyddol y flwyddyn

29/07/11

Craig Lewis yn cael ei enwi’n fyfyriwr deintyddol y flwyddyn Ysbyty Dewi Sant

football Chwaraeon yn cyrraedd y brig

26/07/11

Y Brifysgol yw’r gorau yng Nghymru am ddarparu cyfleoedd chwaraeon cystadleuol i fyfyrwyr

Physiotherapy team Myfyrwyr yn cefnogi dawn mewn chwaraeon

18/07/11

Tîm ffisiotherapi’n gwirfoddoli yng Ngemau Cymru

Harold Jones graduates (18 July 2011). Wartime student graduates

18/07/11

Engineering alumnus graduates 66 years later

Students Ysgoloriaethau’n rhoi myfyrwyr ar drywydd llwyddiant

15/07/11

Y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr yn cael help llaw

Students Students get mobile

15/07/11

Exploring engineering behind mobile communications

Yr Athro Howard Jones Troseddegwr Caribïaidd arloesol yn ysbrydoli bwrsariaeth

14/07/11

Cynnig ar gyfer myfyrwyr Caribïaidd a Gaianaidd er cof am y diweddar Athro Howard Jones

Yr Athro Colin Riordan Is-Ganghellor newydd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

12/07/11

Yr Athro Colin Riordan fydd Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd

Eleanor Kean Cardiff postgraduate organises parliamentary conference

28/06/11

Biosciences student gets MPs and Lords discussing environment

Iechyd ymarferol Iechyd ymarferol

24/06/11

Myfyrwyr meddygol yn ymweld ag ysgolion yn ne Cymru i gyflwyno gweithdai iach rhyngweithiol

Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr
The President's Research Scholarships